Pracovní řád je užitečný i pro podnikatele

Pro podnikatele neexistuje zákonná povinnost stanovit pracovní řád, přesto však může být prospěšný? Proč? To si přečtěte v následujícím článku.

Pracovní řád

Povinnost vydávat takzvané pracovní řády mají ze zákona pouze úřady statní správy a samosprávy, případně další jimi zřízené organizace. Nicméně i podnikateli může být pracovní řád velmi užitečný. Ujasňuje totiž jeho vztahy se zaměstnanci.

Stručná smlouva, podrobný řád

Smyslem pracovního řádu je úprava všech práv a povinností, které nejsou povinnou součástí pracovní smlouvy a nevyžadují individuální podobu pro jednotlivé zaměstnance.

„Ideální je mít co nejstručnější úpravu pracovní smlouvy a co nejširší úpravu pracovního řádu,“ míní Lukáš Jansa z advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.

Do pracovního řádu tedy nepatří individuální záležitosti, jako je

  • datum nástupu do zaměstnání,
  • výše platu,
  • určení druhu práce, místo
  • výkonu apod.

Všechny výše vyjmenované záležitosti totiž řeší pracovní smlouva.

V pracovní řádu ale pak možné jasně popsat ostatní a pro všechny zaměstnance platná pravidla, jako je:

  • mlčenlivost,
  • zákaz konkurenčního jednání,
  • pracovní doba,
  • odpovědnost za škodu,
  • bezpečnost a ochrana zdraví.

Písemně i na síti

Vytvoření pracovního řádu je dobré svěřit právníkovi. Na internetu sice najdete různé vzory, ty ale zdaleka nemusejí odpovídat skutečným potřebám vaší společnosti.„Zákonem stanovená práva a povinnosti by měl pracovní řád vždy přizpůsobit podmínkám konkrétního podnikatele. Výhodou je pak možnost, pochopitelně jen v mezích zákona, jednostranně pracovní řád měnit,“ říká Jansa.

Zákoník práce stanoví zaměstnavateli povinnost seznámit zaměstnance s pracovním řádem a zpřístupnit mu jej. Způsob, kterým to provede, je na zaměstnavateli.

„Doporučuji, aby byl pracovní řád zaměstnancům k dispozici jak v tištěné podobě, například na personálním oddělení, tak v elektronické podobě, třeba na intranetu,“ radí Jansa. Zaměstnanec musí být prokazatelně seznámen také s jakoukoliv pozdější změnou v pracovním řádu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce