Pracovní řád je užitečný i pro podnikatele

Pro podnikatele neexistuje zákonná povinnost stanovit pracovní řád, přesto však může být prospěšný? Proč? To si přečtěte v následujícím článku.

Pracovní řád

Povinnost vydávat takzvané pracovní řády mají ze zákona pouze úřady statní správy a samosprávy, případně další jimi zřízené organizace. Nicméně i podnikateli může být pracovní řád velmi užitečný. Ujasňuje totiž jeho vztahy se zaměstnanci.

Stručná smlouva, podrobný řád

- Inzerce -

Smyslem pracovního řádu je úprava všech práv a povinností, které nejsou povinnou součástí pracovní smlouvy a nevyžadují individuální podobu pro jednotlivé zaměstnance.

„Ideální je mít co nejstručnější úpravu pracovní smlouvy a co nejširší úpravu pracovního řádu,“ míní Lukáš Jansa z advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.

Do pracovního řádu tedy nepatří individuální záležitosti, jako je

 • datum nástupu do zaměstnání,
 • výše platu,
 • určení druhu práce, místo
 • výkonu apod.
- Inzerce -

Všechny výše vyjmenované záležitosti totiž řeší pracovní smlouva.

V pracovní řádu ale pak možné jasně popsat ostatní a pro všechny zaměstnance platná pravidla, jako je:

 • mlčenlivost,
 • zákaz konkurenčního jednání,
 • pracovní doba,
 • odpovědnost za škodu,
 • bezpečnost a ochrana zdraví.

Písemně i na síti

Vytvoření pracovního řádu je dobré svěřit právníkovi. Na internetu sice najdete různé vzory, ty ale zdaleka nemusejí odpovídat skutečným potřebám vaší společnosti.„Zákonem stanovená práva a povinnosti by měl pracovní řád vždy přizpůsobit podmínkám konkrétního podnikatele. Výhodou je pak možnost, pochopitelně jen v mezích zákona, jednostranně pracovní řád měnit,“ říká Jansa.

- Inzerce -

TIP: Založení s.r.o. snadno ve 3 krocích online:

 • 1. Vyplňte formulář (online průvodce na pár minut)
 • 2. Podepíšete a ověříte dokumenty
 • 3. Zaplatíte pouze zákonné poplatky za registraci společnosti (notářský zápis a návrh na vklad na zápis do OR).
A firma pro vás je připravená!

Zákoník práce stanoví zaměstnavateli povinnost seznámit zaměstnance s pracovním řádem a zpřístupnit mu jej. Způsob, kterým to provede, je na zaměstnavateli.

„Doporučuji, aby byl pracovní řád zaměstnancům k dispozici jak v tištěné podobě, například na personálním oddělení, tak v elektronické podobě, třeba na intranetu,“ radí Jansa. Zaměstnanec musí být prokazatelně seznámen také s jakoukoliv pozdější změnou v pracovním řádu.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce