Platforma pro e-learning se hodí i pro školení řidičů

Rovněž školení řidičů lze ve firmách dnes dělat moderně, tedy online. Slouží k tomu platforma pro e-learning – INSTRUCTOR. Školení je k dispozici nejen v českém, ale též v anglickém jazyce.

Právě řízení vozidel je v České republice příčinou největšího množství pracovních úrazů. I proto právní předpisy firmám nařizují povinnost vzdělávat zaměstnance v oblasti řízení motorových vozidel. Online školení od firmy PREVENT splňuje veškeré legislativní požadavky na toto školení. E-learning zaměstnavatele nijak nezatěžuje organizací školení. Přímo součástí online školení (i v případě školení řidičů) je test, který ověřuje proškolení zaměstnance, a současně je automaticky
vystaven certifikát o absolvování kurzu.

Školení řidičů referentů i řidičů z povolání

Online kurz pro řidiče od INSTRUCTORU školí řidiče „referenty“, tedy zaměstnance, kteří na pracovních cestách využívají služební nebo soukromé vozidlo. Dále je školení připraveno pro řidiče z povolání, tedy pro ty zaměstnance, kteří mají řízení vozidla přímo jako pracovní náplň uvedenou v pracovní smlouvě. Školení řidičů i školení řidičů referentů odpovídá všem legislativním požadavkům a nabízí rovněž lektorskou podporu v režimu 24/7.

Online kurzy zaměstnance proškolí i v dalších oblastech

Školení řidičů není jediným online školením pro zaměstnance a zaměstnavatele. Platforma e-learningu INSTRUCTOR od firmy PREVENT nabízí též online kurzy BOZP, BOZP při home office, BOZP ve skladu, BOZP na stavbách, Obsluhy manipulačního vozíku, Práce ve výškách, Požární ochrany, První pomoci, GDPR, Ergonomie – selfauditu, Životní prostředí – EMS, Informační a
kybernetické bezpečnosti, Nakládání s chemickými látkami, COVID-19 a Time Managementu.

LMS INSTRUCTOR je velice intuitivní vzdělávací platforma, která šetří čas i peníze zaměstnavatelům a zaměstnance baví. Přitom školení přesně odpovídají legislativním požadavkům. Mezi hlavní funkce vzdělávací platformy patří hlídání termínů, notifikace, studium, testování, vyhodnocení, certifikace a reporty. Součástí online školení je podpora a poradenství renomované společnosti PREVENT. Ta zajišťuje smluvní garanci pro všechny kurzy, podporu od lektorů i pravidelnou aktualizaci obsahu kurzů podle platných znění legislativy.

E-learning od firmy PREVENT již využívá přes 5000 organizací. Firmám, které ještě nemají zkušenosti s e-learningem, nabízí provozovatel platformy rovněž pomoc s optimálním nastavením online vzdělávání. Firmy si mohou objednat jednotlivé kurzy, balíčky předdefinovaných kurzů i balíčky podle vlastního výběru. Vždy ve všech dostupných jazykových verzích. Obecně jsou ceny kurzů velice ekonomické a bývají pro firmy tím nejlevnějším řešením, jak dostát své zákonné povinnosti ohledně proškolení zaměstnanců.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce