Na co si dát pozor při kvalitativním průzkumu trhu

Než se pustíte do vývoje nového produktu, je velice důležité nejprve zjistit, zda o danou věc bude zájem, případně co by se dalo zlepšit. K tomu slouží marketingový průzkum trhu. Existuje mnoho způsobů, jak ho provádět. A existuje ještě víc chyb, kterých se při tom můžete dopustit. My se dnes zaměříme na kvalitativní způsob výzkumu.

Kvalitativní způsob analýzy trhu spočívá v osobním kontaktu s potenciálními klienty, důkladného rozhovoru a sledování jejich chování. Nesbíráte tedy jen statistická data, ale vyhodnocujete co možná nejobjektivnější skutečnost.

Než se do kvalitativního průzkumu pustíte

Abyste něco takového mohli provést, musíte si ujasnit, na koho váš produkt vlastně cílí. Je dobré si vytvořit takzvanou zákaznickou personu, tedy fiktivní osobu, která by o váš produkt měla zájem. Zaměřte se hlavně na:

  • pohlaví
  • věk
  • dosažené vzdělání a pracovní pozice
  • rodinný stav (manželka, děti…)
  • měsíční příjem
  • další kritéria, která jsou důležitá konkrétně pro váš produkt

Výběr respondentů

Následně můžete podle těchto kritérií vybírat konkrétní osoby, které by vám mohly poskytnout potřebné informace. Nemáte na to agenturu a nevíte, jak se do průzkumu pustit s minimálními náklady?

Nebojte se začít u kamarádů a známých, i když je třeba brát ohled na to, že data od nich budou zkreslená. Mohou vás ale odkázat na své známé, u kterých už budou výsledky přesnější. Další možnost je oslovovat kolemjdoucí venku nebo lidi v kavárně. Stručně vysvětlete, o co vám jde a zeptejte se, jestli by vám nevěnovali dvacet minut svého času. Pokud vás neodmítnou, bylo by dobré za ně potom zaplatit útratu, nebo jim alespoň věnovat firemní reklamní předmět.

Na co se ale soustředit při rozhovoru samotném?

  • způsob dotazování
  • řeč těla

Způsob dotazování

Pokládejte srozumitelné a jednoduché otázky. Snažte se, aby se na ně neodpovídalo ano/ne a nepodsouvejte dotazovanému „správnou“ odpověď („Využil byste této skvělé nabídky?“). Naslouchejte a žádejte rozvádění odpovědí. Je zákazník spokojen s dostupnými službami v oboru? Není? Proč? Co by změnil, kdyby měl tu možnost? Kolik by byl ochoten za produkt zaplatit? 

Řeč těla

Při osobním setkání se nesoustřeďte jenom na to, co daný člověk říká. Pozorně sledujte i jeho ostatní reakce. Mimiku, prodlevy mezi vaší otázkou a jeho odpovědí, nervózní poklepávání nohou, nebo podrážděnost. Dělejte si poznámky, nebo ještě lépe, pokud vám to respondent dovolí, celý rozhovor si nahrajte na diktafon v telefonu. Když si záznam pustíte později, určitě si všimnete mnoha detailů, které vám předtím unikly.

Současná doba bohužel osobním setkáním ani kavárnám příliš nepřeje, naštěstí pro vás se kvalitativní průzkum trhu dá docela dobře provádět i online, přes videocall. Je to rychlejší a levnější, ale vaši respondenti nebudou tak spontánní, jako by byli při osobním setkání.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce