Jak zjistím, do které živnosti spadá činnost, kterou chci jako podnikatel provozovat?

Nejdříve je nutné, abyste si sami pro sebe přesně vymezili, v čem konkrétně bude vaše podnikání spočívat.

Sepište si na papír všechny činnosti, které plánujete vykonávat – pro ty bude nutné získat živnostenské oprávnění.

Živnostenský zákon rozlišuje 4 druhy živností podle toho, jaké podmínky musíte pro jejich provozování splnit. Jde o živnost volnou, živnosti vázané, živnosti řemeslné a živnosti koncesované.

Máte-li ujasněno, co bude přesně předmět vašeho budoucího podnikání, je třeba jej přiřadit k jednomu z výše vyjmenovaného typu živností. S tím vám pomohou seznamy jednotlivých živností:

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce