Jak prověřit franchisový systém

Při rozhodování o vhodném franchisovém systému si prostudujte jeho nabídkové dokumenty a reklamní materiály. Mnoho systémů prezentuje svou nabídku ve formě brožury nebo k tomu dnes čím dále častěji volí prezentaci na internetu.

Informace o franchisingu

Při výběru franchisového systému se vyplatí odolat efektnímu vzhledu prezentací a katalogů, vše co je v nich uvedeno racionálně překontrolovat. Ne vše, co je za franchising vydáváno, je totiž skutečný franchising tak, jak jej chápe evropský Kodex etického franchisingu. Některé firmy sice nabízejí něco, čemu říkají „franchising“, ale neposkytují svým partnerům prakticky žádnou podporu – pouze dodávky zboží.

Počítejte s tím, že začínající franchisor nebude nabízet tak rozsáhlý tzv. franchisový balík, tj. souhrn práv, zkušeností a podpůrných služeb, který nabízí zralý a propracovaný franchisový koncept, který má za sebou nejméně pět let zkušeností. Některé firmy se zaměřují na rychlý zisk a mají příliš vysoké vstupní poplatky a nebudují svůj systém na mnoho let. Ale jsou také franchisoři, kteří mají při založení nejlepší úmysly, ale často jim schází finanční prostředky a odborné zkušenosti, aby mohli vytvořit efektivní franchisový systém a svoji ideu úspěšně zrealizovat.

Pokud již víte, že máte zájem o konkrétní systém, můžete se obrátit přímo na franchisora nebo jeho zástupce a sdělit mu svůj zájem o spolupráci.

Oboustranné prověření franchisingu

Počítejte s tím, že nejdříve od franchisora obdržíte dotazník (nejčastěji v elektronické podobě) a tímto způsobem předáte požadované informace. Franchisor jej vyhodnotí, aby odfiltroval zájemce, kteří nesplňují jeho kritéria, a rozhodne se, zda chce s vámi dále spolupracovat. Pokud bude mít zájem o spolupráci s vámi, pozve vás k osobnímu projednání.

Na schůzce s franchisorem si nechte materiály, které vám franchisor přeloží, podrobně vysvětlit a některé údaje prokázat. Nečekejte však, že vám franchisor ihned při první schůzce všechno řekne.

Více se dozvíte pokud usoudí, že jste pro něho jako partner dostatečně perspektivní. Ale platí zde zásada „kdo se neptá – nic se nedozví“.

Sejděte se také s ostatními franchisanty, kteří vstoupili do systému dříve a ověřte si u nich, jak franchisor dodržuje své závazky v praxi. Jistým vodítkem pro posouzení může být pro vás i fakt, že franchisor je členem některého sdružení franchisorů, např. Franchise Clubu nebo České asociace franchisingu.

Rozhodně se vyplatí, nechat si vyhlídnutý franchisový systém odborně a nestranně prověřit odborným poradcem, který se na franchising specializuje nebo právníkem. Tito poradci zkontrolují franchisovou smlouvufranchisové poplatky a prozkoumají serióznost a ekonomickou situaci franchisora a posoudí vaše šance na úspěch.

Po čem pátrat v informačních materiálech franchisorů

Následující kontrolní otázky vám pomohou se lépe zorientovat při výběru konkrétního franchisového konceptu:

 • Chce franchisor svůj podnikatelský koncept provozovat ve vaší zemi?
 • Byl nabízený franchisový koncept již někde úspěšně vyzkoušen? Je úspěšný také v zahraničí?
 • Jak dlouhá je historie franchisora? Za kolik let nasbíral zkušenosti?
 • Jak je franchisová síť velká? Kolik má vlastních poboček a kolik franchisových?
 • Jsou informační podklady či nabídka provedeny profesionálně? Jsou dostatečně aktuální?
 • Je z nabídky na první pohled zřejmé, na čem je nabízená podnikatelská idea založena?
 • Uvádí franchisor nějaký kontakt, který je snadno a přímo dosažitelný?
 • Jsou obchodní jméno a značka franchisového konceptu dobře známé?
 • Jsou výnosy, které franchisor slibuje, reálné?
 • Co o franchisorovi a jeho systému zjistíte jinde?
 • Je nabízený typ spolupráce opravdu franchising nebo jemu podobná forma partnerství?
 • Splňuje franchisový systém podmínky Evropského kodexu etického franchisingu?
 • Je franchisor známý v nějakém respektovaném franchisovém nebo profesním sdružení nebo obchodní komoře
 • Znají moji známí franchisora nebo výrobky a služby, které nabízí? Co si o nich myslí?
 • Jaká živnostenská oprávnění uvádí franchisor ve výpisu z obchodního rejstříku?
 • Jaké další aktivity franchisor provádí?

Na co byste se měli zeptat přímo franchisora?

Vstupujete do vztahu, který pravděpodobně mnoho let ovlivní život váš i vašich blízkých. Zeptejte se proto při dalším setkání s franchisorem na vše, co je pro vás důležité a co může vyloučit riziko, že později vzniknou problémy.

 • Má franchisor z provozování svého obchodního konceptu dostatek znalostí a zkušeností? Za jakou dobu?
 • Kde a kdy proběhl pilotní provoz a s jakým úspěchem?
 • Proč a kdy se franchisor rozhodl využívat franchising a vybudoval franchisový systém?
 • Jaké obchodní úspěchy franchisor v minulosti zaznamenal?
 • Jakou má značka používaná franchisorem pozici na trhu?
 • Kolik má franchisor franchisových partnerů? Kolik jich chce mít?
 • Jak franchisor komunikuje s ostatními franchisanty? Jak často?
 • Jak velká je centrála? Jsou v centrále kvalifikovaní a kompetentní pracovníci?
 • Je v centrále někdo, kdo se vám bude schopen věnovat? Kdo to je?
 • Kde sídlí centrála? Mohu ji bez problémů navštívit?
 • Jak budu s franchisorem a jeho managementem spolupracovat?
 • Jakou pomoc mi franchisor pro můj start v podnikání nabízí?

Na co se zeptat ostatních franchisantů?

Je dobré si udělat představu, jak může vypadat vaše budoucí podnikání na základě zkušeností někoho, kdo už to zkusil před vámi. Zjistěte si co nejvíce kontaktů na franchisanty vámi vybraného franchisora a navštivte je. Pokud vám budou ochotni něco říci, zeptejte se jich například na toto:

 • Podepsal byste jako franchisant znovu smlouvu s tímto franchisorem?
 • Je váš prodej úspěšný a bezproblémový?
 • Jakou pověst má franchisor u vás a u ostatních franchisantů?
 • Podepsal byste jako franchisant znovu smlouvu s tímto franchisorem?
 • Je váš prodej úspěšný a bezproblémový?
 • Jakou pověst má franchisor u vás a u ostatních franchisantů?
 • Poskytuje centrála vše včas a v pořádku?
 • Byly veškeré sliby franchisora pravdivé a reálné?
 • Bylo uzavírání franchisové smlouvy v pořádku? Byl jste na začátku dostatečně srozuměn se smluvními podmínkami?
 • Byl franchisorem slibovaný odhad výnosů pravdivý?
 • Byl váš vstup do systému rychlý a hladký?
 • Bylo vám poskytnuto dostatečné a profesionální proškolení a trénink?
 • Bylo vybavení provozovny poskytnuté franchisorem v pořádku?
 • Jakou nabízí franchisor pomoc – je trvalá a intenzivní?
 • Jsou manuály dostatečně podrobné a jsou aktualizovány?
 • Jak franchisor řeší systém, vzájemné problémy a neshody?

Zdroj: Český institut pro franchising (RNDr. Jaroslav Tamchyna)

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce