Jak efektivně ochránit svoje logo nebo slogan

Podnikáte a máte logo, specifický název nebo slogan, na který jste hrdí? A přemýšleli jste někdy nad tím, jestli je dostatečně chráníte před použitím někým jiným? V našem miniseriálu Vám vysvětlíme, jak můžete logo, slogan nebo i název efektivně a jednoduše chránit.

Ochranná známka

Jednoduchým a efektivním způsobem ochrany je registrace tzv. ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Ochrannou známku si můžete představit coby potvrzení o tom, že jediným, kdo může používat označení pro vybrané služby nebo výrobky, jste Vy.

Ochrannou známkou nemusíte chránit jen pro logo nebo slogan, ale i například jedinečnou znělku (např. znělka McDonald´s, kterou asi všichni známe – pada pa pa pá), barvu zboží (např. fialová od Milky), tvar obalu (např. lahve od Coca-Coly) apod.

Důležité je, aby zapisovaná ochranná známka měla tzv. rozlišovací způsobilost. Jako ochrannou známku obvykle nemůžete zapsat běžná slova a vyjádření, která ve vztahu k daným výrobkům nemají žádnou právě zmíněnou rozlišovací způsobilost. Například ochranná známka na slovní spojení Ovoce a zelenina pro obchod s ovocem a zeleninou by zřejmě těžko prošel. Na druhou stranu ochranná známka na slovní spojení Ovoce a zelenina pro realitní kancelář nebo leteckou společnost by šanci na úspěch měla.

Ochranná známka nesmí být ani klamavá nebo v rozporu s dobrými mravy. Sprosté výrazy by tedy obvykle neměly projít. Nicméně v době sepsání tohoto článku zrovna probíhá přihlašování ochranné známky ve znění „Bude pr*l“, tak jsme zvědaví, jestli nakonec bude přihlášena (v minulosti ÚPV zamítl např. přihlášku ochranné známky „Ty vo*e).

Dříve ÚPV zkoumal v rámci procesu registrace ochranné známky, jestli existuje nějaká shodná nebo podobná ochranná známka. Dnes už tomu tak ale není a musíte si vlastními silami nejdříve udělat rešerši, abyste si ověřili, že podobná známka neexistuje. Provedení rešerše za poplatek mimo jiné nabízí i sám ÚPV.

Z opačného úhlu pohledu byste si naopak měli hlídat (nebo si nechat tuto službu provádět někým jiným), že někdo neregistruje ochrannou známku podobnou té Vaší, kterou už máte zapsanou, protože ÚPV to za Vás už neudělá.

Proč ochrannou známku zapsat

Blíže se k této otázce dostaneme v některém z dalších pokračování tohoto článku, ale pro jednoduchost zatím zůstaňme u toho, že ochranná známka výrazně zjednodušuje možnost ochrany Vašeho brandu. Proč? Jakmile totiž někdo použije např. Váš claim chráněný ochrannou známkou, bez dalšího se můžete domáhat toho, aby přestal, a to už jen z toho důvodu, že máte na takové označení zapsanou ochrannou známku.

Pokud byste ochrannou známku neměli, museli byste složitě prokazovat, že tento konkrétní claim opravdu používáte jen Vy a je s Vámi spojený a protistrana ho používá neoprávněně.

Jak ochrannou známku zapsat

Ochrannou známku může zaregistrovat jen podnikatel. Ochranná známka se zapisuje do registru ochranných známek, který je veřejně přístupný a můžete se na něj kdykoli podívat zde.

Jaké jsou náklady za zápis ochranné známky

Náklady za zápis ochranné známky se liší podle druhu ochrany:

  • národní ochranná známka – v České republice je poplatek za podání přihlášky pro 3 třídy výrobků nebo služeb 5.000,- Kč; poplatek za každou další třídu je 500,- Kč;
  • ochranná známka Evropské unie – správní poplatek za podání přihlášky za první třídu je 850,- EUR, za druhou třídu 50,- EUR; za třetí a za každou další třídu pak 150,- EUR (právě běží dotační program na tyto ochranné známky, o kterém bude jeden z dalších dílů této minisérie);
  • mezinárodní – výše správních poplatků se závisí na přihlašovaném označení, státu původu a vyznačených státech, ve kterých budete žádat ochranu.

Příště se podrobněji podíváme na výhody zápisu ochranné známky a ukážeme si příklad toho, co se může stát, pokud registraci podceníte.

  • Doporučujeme také přečíst si náš předchozí článek o tom, proč je dobré (nutné) mít s tvůrci loga smlouvu.
Mgr. Vít Hruška
Mgr. Vít Hruškahttps://www.verdikto.com/
Autorem článku je advokát Mgr. Vít Hruška, LL.M., který se zaměřuje především na komplexní právní poradenství pro podnikatele. Článek vznikl ve spolupráci s portálem Verdikto.cz, který propojuje svět práva s moderními technologiemi a zajišťuje tak rychlý a jednoduchý přístup k právní pomoci všeho druhu.

Inzerce