Akreditiv jako forma platby

Říká vám něco pojem akreditiv? Je to forma platby, která se nejčastěji využívá v mezinárodním obchodě, využití však může mít i pro menší podnikatele pro tuzemský platební styk (s odběrateli nebo dodavateli). S podrobnostmi o akreditivu vás seznámíme v následujícím článku.

Akreditiv

Akreditiv (angl. letter of credit) je dokument, který se využívá jako forma platby. Většina plateb (především tuzemských) mezi obchodními partnery (např. za zboží) se uskutečňuje prostřednictvím bankovního převodu, popřípadě šeku, a to před, během nebo po dodání zboží. U této platby však nikdy nelze zcela vyloučit, že některá ze stran svou platební, případě dodací, povinnost nesplní.

akreditivu je to jiné, dává totiž oběma stranám jistotu, že platba bude uskutečněna a zboží nebo služby skutečně dodány. Využívá se především v mezinárodním platebním styku, nicméně akreditiv jako platební nástroj lze využít i v rámci vnitrostátního obchodu.

Akreditiv dává jistotu

Největší výhodou akreditivu ve srovnání s jinými platebními nástroji je, že 100% zaručuje platbu. Do smlouvy mezi obchodními partnery (dodavatelem a objednatelem) vstupuje banka, která vydáním akreditivu zaručí, že platba se uskuteční, budou-li dohodnuté podmínky obchodu splněny.

Smlouva definuje podmínky, ze kterých se vzájemný obchod považuje za uskutečněný a říká, že pokud se tak stane, banka, která akreditiv vystavila, musí zaplatit.

Značnou výhodou akreditivu také je i fakt, že jej lze postoupit bance nebo prodat na volném trhu. Na základě akreditivu také lze získat od banky další finanční prostředky a v případě prodeje akreditivu téměř jeho plnou hodnotu, a to i před dobou splatnosti. (Plnou hodnotu akreditivu nelze získat z důvodu ztráty úroků a potenciálního rizika, které může majiteli akreditivu přinést časová prodleva).

Příklad, kdy se vyplatí mít akreditiv

Český dovozce banánů z Kostariky se chce ujistit, že jeho zboží dorazí do ČR v perfektním stavu, a že zaplatí pouze tehdy, až se přesvědčí, že banány jsou skutečně prvotřídní kvality. Kdyby se díval na banány, které se nakládají na loď v Kostarice, zjistil by, že jsou zelené a asi by je nechtěl zaplatit. Kdyby se znovu podíval na své zboží, jakmile loď zakotví v Hamburku, viděl by banány krásně žluté a asi by za ně zaplatil. Když ale o týden později dorazí do jeho velkoobchodu, banány budou přezrálé a podnikatel by tak o své peníze přišel, protože v takovém stavu by si je nikdo nekoupil.

Typy akreditivu

Existuje několik základních druhů akreditivu. Zdaleka nejčastější je takzvaný „irrevocable“ (neodvolatelný), který dává velkou jistotu platby, protože ta může být zrušena jen se souhlasem všech zúčastněných stran.

Ještě větší jistotu dává akreditiv „confirmed and irrevocable“ (potvrzený a neodvolatelný), protože v něm zaručuje platbu jak vystavující banka, tak ten, kdo akreditiv potvrdí.

Co o akreditivu ještě vědět

Je velmi důležité, aby banka, která akreditiv vystavuje nebo potvrzuje byla bonitní a solventní, protože hodnota akreditivu je pouze taková, jako hodnota banky, která jej vystavuje a potvrzuje. Pokud by se např. banka dostala do konkurzu, její záruka a tudíž i akreditiv je bezcenný.

U akreditivu je třeba si dát velký pozor na samotné podmínky akreditivu – např. jako u banánového příkladu – jak definovat zboží či službu jako skutečně vykonanou nebo dodanou ke spokojenosti jejího odběratele. Pokud jste v pozici dodavatele a platba má být uskutečněna akreditivem, je nezbytně nutné, aby dodací podmínky (termín a místo dodávky) byly v souladu s podmínkami akreditivu. Může se totiž stát, že v případě, že např. nedokážete dodat zboží ve stanoveném termínu, akreditiv vám nebude proplacen.

Akreditiv v praxi podnikatelů

U většiny typů běžných transakcí mezi podnikatelskými subjekty je akreditiv příliš drahým nástrojem. Nicméně může se vyplatit především u nového obchodního partnera, kterého nemáte prověřeného osobní zkušeností nebo partnera ze zahraničí, k kterého spatřujete rizika z hlediska dodání či odběru zboží nebo služeb.

Zdroj: V textu byly využity informace z publikace Finanční průvodce pro malé a střední podniky aneb kudy vede cesta k penězům vydaná agenturou CzechInvest.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce