Zákonné normy pro ochranné pracovní pomůcky

Jste majiteli firmy s technickým zaměřením, výrobní společnosti, nebo jste živnostníkem, který vykonává určitou odbornou činnost, na kterou se vztahují bezpečnostní požadavky? Pak vás jistě bude zajímat, které zákonné normy pro ochranné pomůcky a pracovní oděvy se na vás a vaše zaměstnance vztahují.

Kategorizace OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků)

Jednotlivé ochranné pracovní pomůcky jsou rozdělovány do tří kategorií. Toto rozdělení slouží i pro snadné rozlišení při prohlášení o shodě a vydání potřebných certifikátů.

  • Kategorie I má pouze nízké požadavky na ochranu a zahrnuje osobní ochranné prostředky pro práci s minimálními riziky.
  • Kategorie II obsahuje prostředky pro střední rizika, například při hrozbě mechanického nebezpečí.
  • Kategorie III zahrnuje prostředky pro práci s vysokými riziky. Jde například o prostředky, které chrání před nevratným poškozením nebo smrtelným nebezpečím (poranění chemikáliemi, teplem, chladem a zářením).

Označení CE

Grafické označení CE, které je umístěno na osobním ochranném prostředku, je vyjádřením prohlášení o shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, jež jsou uvedeny ve směrnici o OPP a v dalších příslušných směrnicích. Pro osobní ochranné prostředky, které spadají do působnosti směrnice 89/686/EHS, je toto označení povinné.

Jednotlivé normy pro ochranné pracovní pomůcky

Při označování ochranných pracovních rukavic se vychází ze všeobecných požadavků na rukavice EN 420. Nejčastěji se vyskytující rizika, proti kterým mohou pracovní rukavice chránit, se značí piktogramy a čísly norem uvedených níže, seřazeny podle četnosti výskytu daných rizik.

 Ochranu proti mechanickému riziku upravuje norma EN 388.
 U ochrany proti nebezpečným chemickým rizikům a ochrany proti mikroorganismům je to norma EN 374.
 Na ochranu proti chladu se zaměřuje norma EN 511.
 Ochranu proti teplu a ohni upravuje EN 407, svářecí rukavice norma EN 12477.

K prostředkům chránícím hlavu patří buď průmyslové přilby, které chrání i před padajícími předměty, nebo lehké přilby, které chrání pouze před střetem hlavy s pevně upevněnými předměty nebo před lehčím poraněním hlavy. Technické podmínky pro průmyslové přilby upravují normy:

  •  397 – průmENyslové přilby,
  • EN 812 – lehké přilby.

Na ochranu sluchu se zaměřují následující normy:

  • EN 352-1 – mušlové (sluchátkové) chrániče sluchu,
  • EN 352-2 – zátkové chrániče sluchu,
  • EN 352-3 – mušlové chrániče sluchu montované na přilbu,
  • EN 352-4 – elektrická sluchátka,
  • EN 458 – upravuje používání a údržbu ochrany sluchu.

Ochranu trupu zajišťují ochranné pracovní oděvy, které musí splňovat základní požadavky normy EN 340, a uvádění jednotlivých piktogramů se řídí dle příslušných norem.

Zrak je chráněn pomocí ochranných brýlí, které jsou testovány podle normy EN 166. Ty musí odpovídat dalším normám podle účelu použití (EN 169 až EN 172 a EN 379).

Pro pomůcky zajišťující ochranu dýchacích cest jsou určeny normy EN 149, 405, 140, 141, 146 a 136.

Bezpečnostní obuv musí splňovat požadavky normy EN 345, 347, 249 a další specifikace a piktogramy podle EN ISO 20 347, 20 345 a EN 345, 347 a 249.

Jak se v normách neztratit

Z výše uvedeného je jasně patrné, že vyznat se ve všech bezpečnostních předpisech, které je nutné splňovat, není vždy jednoduché. V případě výběru ochranných pracovních pomůcek od kvalitních výrobců a dodavatelů však máte jistotu, že budou u výrobků dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které musí pomůcky splňovat. Širokou nabídku bezpečnostních produktů na svých stránkách nabízí například společnost ARDON SAFETY s.r.o.

Při výběru bezpečnostních pomůcek myslete vždy na to, že jde především o vaše zdraví a zdraví vašich zaměstnanců. Pokud budete vybírat bezpečnostní oděvy a pomůcky podle tohoto pravidla, s největší pravděpodobností se vám podaří dodržet i všechna pravidla a normy, které stanovuje zákon. Pokud si přece jen nejste výběrem ochranných pracovních pomůcek jisti, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří vám s výběrem určitě rádi poradí.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce