Předmět podnikání – co to je, seznam

Založení živnosti předchází množství rozmýšlení a administrativních úkonů. Jednou z věcí, kterým je třeba věnovat pozornost, je výběr vhodného předmětu podnikání. Právě ten totiž určuje, jakou práci může podnikatel v rámci své živnosti vykonávat. 

Řada začínajících živnostníků ani neví, co předmět podnikání je, a tak jeho volbu podceňují. Živnostenský zákon jich nabízí stovky, a tak může být oříšek najít ten správný. Zájemce o živnost proto musí pečlivě zvážit, jak si činnost svého podniku přesně představuje a jaké konkrétní služby plánuje nabízet. 

Koho láká vidina být pánem svého času, ale není si jistý, v jakém oboru by chtěl podnikat, neměl by mu uniknout Tovarnik.cz. Jedná se o online tržiště dostupných prémiových domén a názvů, které jsou klíčem k úspěšnému podniku. 

Další praktické tipy, rady a informace nejen pro začínající pro podnikatele přináší portál Hardyn.cz.

Předmět podnikání – seznam

Prvním krokem k výběru vhodného předmětu podnikání je zvolení správného typu živnosti. Jaký je rozdíl mezi živností volnou, řemeslnou, vázanou a koncesovanou? 

Typ živnostiPodmínkyPříklady
VOLNÁ ŽIVNOSTžádné složité podmínky, pouze právní způsobilost a trestní bezúhonnostrealitní služby, online marketing, fotografické služby
ŘEMESLNÁ ŽIVNOSTvzdělání nebo praxe v oboru, v němž jedinec o živnost žádá kadeřnictví, pekařství a cukrářství,hostinská činnost
VÁZANÁ ŽIVNOSTvzdělání i praxe v oboru, v němž jedinec o živnost žádá provozování autoškoly, oční optika, vodní záchranářská služba
KONCESOVANÁ ŽIVNOSTpovolení vydává přímo konkrétní úřad nebo ministerstvoprovozování krematoria či pohřební služby, vedení spisovny

Jednotlivé typy živnosti se od sebe liší podmínkami. Zatímco stát se plátcem DPH v oblasti copywritingu může víceméně každý, zájemce o živnost řemeslnou musí disponovat odpovídajícím vzděláním. Živnost vázaná vyžaduje navíc praxi. Vše je potřeba doložit příslušným potvrzením.

Povolení pro provozování koncesované živnosti vydává přímo konkrétní úřad nebo ministerstvo. Podmínky pro jeho udělení se u jednotlivých oborů liší. 

Co je předmět podnikání? 

Po zvolení správného typu živnosti přichází na řadu předmět podnikání, tedy konkrétního oboru, v němž si žadatel přeje nabízet své služby. Všechny předměty podnikání přesně definuje živnostenský zákon. 

Protože jich existuje obrovské množství, bývá výběr zdlouhavý a komplikovaný. Proto řada lidí využívá možnosti zapsat si několik předmětů současně. Tato varianta je reálná a u volné živnosti i obvyklá. Dokonce nestojí nic navíc. Ať si žadatel zvolí jeden nebo dvacet předmětů podnikání, zaplatí jednorázově 1 000 Kč.

Některé zápisy v živnostenském rejstříku tak čítají klidně i několik stránek. Může to však mít za následek to, že se daný podnik klientům nezdá dostatečně seriózní a zdráhají se ho využít. 

Zvolit více předmětů podnikání rozhodně není špatný nápad a v určitých případech se to i doporučuje, jedinec si totiž ušetří zbytečné dodatečné poplatky a cesty na úřad. Všechny předměty by však měly úzce souviset se zaměřením podniku. 

Těm, kteří si výběrem nejsou jistí, pomohou pracovnice živnostenského úřadu či jednotného registračního místa. Díky svým zkušenostem pouze na základě názvu firmy a její zamýšlené činnosti rychle poradí vhodný předmět podnikání nebo celou skupinu.

Změna předmětu podnikání

Předmět podnikání je možné dodatečně změnit, tedy zúžit či rozšířit o další obory. Každou změnu, která není uvedena v základních registrech, obchodním rejstříku či informačním systému evidence obyvatel, podnikatel musí nahlásit. 

Změna volné živnosti není nic složitého a není třeba se jí zdlouhavě zabývat – stačí ji ohlásit a nic se za ni neplatí. 

Při rozšiřování živnosti řemeslné, vázané a koncesované je nutné vyřídit novou živnost a zaplatit jednorázový poplatek. Kromě toho musí podnikatel splňovat zákonem stanovené podmínky každého nového předmětu podnikání. 

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce