O využití telematiky ve vašem firemním vozovém parku

Pokud je logistika nezbytnou součástí vašeho podnikání a za tímto účelem provozujete vlastní vozový park, v dnešní době by pro vás mělo být samozřejmostí využití telematiky. Ta má totiž pro firemní vozové parky velký přínos.

Co vše je součástí telematiky?

Telematika je systém, který umožňuje v reálném čase sledovat podrobná data o voze. Kromě aktuální polohy může systém sledovat také rychlost vozu, aktuální spotřebu paliva či technický stav vozu. Například u chladírenských vozů lze rovněž sledovat teplotu v nákladním prostoru, včas odhalit závadu a předejít tak znehodnocení přepravovaného zboží.

K čemu by ale byla data, pokud by s nimi nikdo nepracoval? Součástí fleet managementu je tedy software, ve kterém lze data v reálném čase zpracovávat a činit na jejich základě důležitá rozhodnutí. Dispečer tak může v případě potřeby komunikovat s řidičem vozu a změnit operativně naplánovanou trasu – například kvůli náhlé změně dopravní situace, případně doporučit dřívější zastávku pro dotankování pohonných hmot a kontrolu vozu.

Telematika vede k úsporám

Nasazení telematiky vede k provozním úsporám a ke zvýšení efektivity v logistice. Díky včasné reakci na dopravní situaci, technické závady, ale i efektivnějšímu plánování dochází k menšímu množství nečekaných komplikací.

Tematika má vliv také na změnu chování řidičů. Řidič vozu, který ví, že jeho chování je monitorováno, má přirozenou tendenci chovat se k vozu šetrně – šetřit palivo, vyhýbat se rizikovým situacím a soustředit se na plynulost a bezpečnost jízdy.

Opomenout nesmíme ani efektivnější plánování trasy a zastávek. Dispečer může přesně plánovat trasu včetně konkrétních míst vhodných k doplnění paliva. Díky tomu řidič nezvolí místo s neúměrně vysokou cenou pohonných hmot a dalších služeb na pumpě. V kombinaci s výhodnou palivovou kartou Eurowag má firma výdaje pod dokonalou kontrolou.

I pro menší vozové parky je telematika vhodná

Telematika rozhodně není určena jen velkým vozovým parkům. Své uplatnění najde fleet management i v malé firmě čítající pouze několik jednotek vozů. Ostatně kromě již zmíněných benefitů snižuje telematika riziko odcizení vozu či paliva, resp. zvyšuje šanci na rychlé nalezení vozu, který zcizen byl. Pak se telematika vyplatí i v případě jednoho jediného firemního vozu.

Díky pokročilé automatizaci může telematika pomoci s i výpočtem náhrad řidičů, což snižuje náklady na další související administrativu.

Telematika a elektrifikace

Jakou má telematika budoucnost ve spojení s elektrifikací automobilového průmyslu? Bude dávat stále větší smysl. Jedním z důvodů elektrifikace je tlak na úspory a šetrnost k životnímu prostředí. A telematika díky zefektivnění provozu k těmto cílům jednoznačně přispívá.

Jan Novotný
Jan Novotný
Copywriter, který se živí tvorbou obsahu od roku 2017. Klíčové jsou pro něj potřeby klienta a důraz na SEO. Některé z jeho dalších prací naleznete na webu produktvdetailu.cz.

Inzerce