Hrozí vám kontrola BOZP? I v pronajatých kancelářích máte své povinnosti

Zaměstnavatelé mají zákonem dané povinnosti v oblast BOZP a PO. Nezprošťuje je ani to, že mají kanceláře v pronajatých prostorách. Jak jako zaměstnavatel řešit tuto situaci?

Podle zákoníku práce, tedy zákona č. 262/2006 Sb., je právě zaměstnavatel povinen zabezpečit na svých pracovištích všechny podmínky ochrany zdraví při práci, jak pro zaměstnance, tak pro další osoby, které se zde zdržují. Má tedy odpovědnost i k návštěvám. Nelze tedy říct, že povinnost spadá na pronajímatele, i když ten má zas povinnosti vůči nájemci.

Za co odpovídá pronajímatel?

Samozřejmě pronajímatel kancelářských prostor není zbaven odpovědnosti komplexně. Má povinnost vypracovat a vést dokumentaci požární ochrany pro objekt, který pronajímá jako celek či jeho části. Odpovídá za kontroly, revize a údržbu elektrorozvodů a prostředků PO. Je povinen realizovat pravidelné preventivní požární prohlídky pronajímaných prostor. Přesto je pro nájemce rozhodně lepší požadovat vymezení povinnosti BOZP a PO na straně pronajímatele i v nájemní smlouvě.

A co povinnosti nájemce a současně zaměstnavatele?

Za revizi, kontrolu a údržbu vlastních, tedy firemních elektrospotřebičů, zodpovídá vždy nájemce, tedy v tomto případě zaměstnavatel. Ten je též povinen vypracovat a vést dokumentaci BOZP a zajistit pravidelné roční prověrky BOZP. Samozřejmostí je školení BOZP a PO pro zaměstnance. Tyto povinnosti se vztahují na zaměstnavatele všech velikostí a školení BOZP je povinné i pro zaměstnance na dohodu, tedy na DPP a DPČ.

Aby kontrola BOZP proběhla vždy dobře

Zaměstnavatelé musí vykonávat řadu povinností v oblasti BOZP, PO, nesmí opomínat školit řidiče, a to i řidiče referenty. Kontrola BOZP je překvapivá zejména pro menší zaměstnavatele, kteří si myslí, že se jich tyto povinnosti zas tak moc netýkají, o to více v pronajatých prostorách. Není to pravda. Najměte si na BOZP specialisty, kteří vám vypracují potřebnou dokumentaci v oblasti BOZP a PO a současně se postarají o školení vašich zaměstnanců. Specialistou na tyto činnosti je společnost PREVENT. Ta zaměstnavatelům všech velikostí, od drobných podnikatelů až po velké firmy, nabízí online školení zaměstnanců, včetně BOZP a PO.

Je školení online dostatečné?

E-learning splňuje vše, co vyžaduje zákon pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, a to i v dalších oblastech, včetně školení řidičů. PREVENT nabízí zaměstnavatelům platformu INSTRUCTOR, díky které lze levně a přehledně školit zaměstnance. Obsah školení je připraven, případně jej lze na míru upravit potřebám konkrétní firmy. Platformu lze využít i k nahrání vlastních kurzů. Zaměstnavatelé získávají přehled o proškolenosti zaměstnanců i výkazy pro případnou kontrolu. Pro řízení rozsáhlejších aktivit v oblasti vzdělávání online a sofistikovanou správu více a různých skupin zaměstnanců nabízí PREVENT i platformu EDUNIO.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce