Dokumentace požární ochrany musí být v každé firmě v pořádku

Všichni zaměstnavatelé, je jedno, jestli s jedním nebo s tisícovkou zaměstnanců, mají zákonem stanoveny povinnosti v oblasti BOZP a PO. Bez nich se vystavují postihům, ale též sankcím například při pojistných plněních v případě, kdy se zjistí, že nebyla vedena správně dokumentace požární ochrany. Nenajímejte si nové lidi na organizaci školení BOZP a PO, ani na zpracování potřebné dokumentace PO. Využijte perfektně fungující služby společnosti PREVENT, která se na tyto oblasti specializuje.

Povinnost školit zaměstnance v BOZP a PO vychází firmy pořád zbytečně draze. Stále je totiž obrovské množství těch, které školí postaru. Buď si k sobě do firmy zvou školitele, nebo vysílají zaměstnance na drahá školení. Finančně nákladné je i školení vlastními zaměstnanci. Mnohdy to pak končí pouze formálním podepsáním dokumentu o absolvování školení. To se však firmě v případě problémů může vymstít. Řešení, jak zaměstnance školit a dostát si zákonných povinností, přitom existuje. Je levnější než vyjmenované varianty a snižuje nejen náklady na samotné školení, ale i na vlastní zaměstnance v personálním oddělení. Službu lze navíc využívat komplexně, včetně na klíč vyhotovené dokumentace požární ochrany.

Co musí obsahovat dokumentace PO

Obsah dokumentace požární ochrany vychází z vyhlášky o požární prevenci a musí obsahovat:

 • posouzení požárního nebezpečí,
 • požární řád,
 • dokumentaci o začlenění činnosti podle stupně požárního rizika,
 • řád ohlašovny požáru,
 • stanovení organizace PO,
 • požární evakuační plán,
 • požární poplachovou směrnici,
 • dokumentaci o zdolávání požáru,
 • požární knihu,
 • seznamy požárních hlídek a preventistů PO,
 • dokumentaci o činnosti jednotky PO a požární hlídky,
 • tematický harmonogram školení zaměstnanců, též odborné přípravy požárních hlídek a preventistů PO,
 • dokumentaci o provedení školení a odborné přípravě preventistů.

K dokumentaci nadále náleží bezpečnostní listy, bezpečnostní dokumentace a požární bezpečnostní řešení stavby. Tohle vše pro vás na klíč vyhotoví firma PREVENT.

Společnost PREVENT jde však ještě dál. Funguje rovněž jako koordinátor BOZP a nabízí i kompletní pracovnělékařské služby. Pomáhá tak firmám s plněním další zákonné povinnosti.

Školte PO online

Požární ochrana se dá školit i online. Firma PREVENT provozuje dvě LMS (Learning Management System) platformy EDUNIO a INSTRUCTOR. Díky nim lze zaměstnance školit online, a to ve všech zákonem či vyhláškami nařízených oblastech. Platí to i pro školení BOZP a PO, tedy i požární ochrany..

Online školení zcela změnila školení ve firmách, které se rozhodly vkročit do 21. století moderně. Ušetří na personálních i dalších nákladech, problémem přestali být neustále přicházející a odcházející zaměstnanci. Online lze školit zaměstnance i vedoucí zaměstnance. Platformy samy hlídají nutnost opakování školení. Díky propracovanému systému se stala firma PREVENT českou jedničkou nejen co se týče školení BOZP a PO.

Má-li být vaše požární ochrana v pořádku, je dobré využívat služby firem, které se na ni specializují. PREVENT šetří finance a pomáhá dostát zákonným povinnostem celé řadě českých firem. Celkově již jejími školeními prošlo přes 800 000 zaměstnanců a jednu ze dvou platforem využívá přes 5 tisíc firem.

Která ze dvou platforem je vhodná zrovna pro vás?

Zatímco platforma INSTRUCTOR se hodí zejména pro menší firmy k proškolení zaměstnanců v celé řadě oblastí, včetně školení řidičů, platforma EDUNIO je sofistikovaný systém pro větší firmy a umožňuje dokonce kompletně spravovat firemní vzdělávání, nastavuje práva přístupu k datům a k dokumentům, či podporuje elektronické potvrzení seznámení se s dokumentací na straně zaměstnanců.

U obou platforem platí, že pro školení lze využívat předpřipravená školení, nechat si je upravit dle individuálních potřeb firmy, či je využít pro vlastní školení pouze jako vhodné technologické prostředí. Takto lze řešit firemní vzdělávání i komplexně.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce