Co obnáší přepis vozidla?

V okamžiku, kdy koupíte automobil, je potřeba provést jeho přihlášení na vaši osobu v registru vozidel. V tomto článku se dozvíte, co obnáší přepis vozidla.

Přepis vozidla

Jakmile proběhne prodej vozidla, můžete jej odhlásit a přihlásit v příslušném registru současně a to na úřadě, který je v místě bydliště původního majitele vozu nebo na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Aby mohlo dojít k přepisu, musí být vůz již zakoupen a vlastnictví přešlo na nového majitele v okamžiku předání vozu nebo zaplacení předem dohodnuté kupní ceny. Přepis vozidla je potřeba provést do 10 dní od převodu vozu na nového majitele.

Co je potřeba k přepisu vozu?

Aby mohl být přepis proveden, je potřeba podat na úřadě vyplněnou a podepsanou žádost, kterou obdržíte na přepážce nebo si ji předem stáhnete a vytisknete, dále velký a malý technický průkaz, doklad o pojištění vozidla – zelenou kartu, doklad totožnosti, protokol o provedené evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dní), kupní smlouvu na automobil.V případě, že jste OSVČ, musíte mít originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, koncesní listiny, osvědčení k výkonu činnosti apod., dle typu činnosti. Právnická osoba musí doložit výpis ze živnostenského rejstříku.

V případě, že kupujete vůz na leasing, je nutné k přepisu vozu na úřadě doložit i leasingovou smlouvu. Dalším specifickým případem je zástava automobilu, kdy musíte v tomto případě doložit doklad o zástavním právu, které na automobil či přípojném vozidle vázne. Pokud proběhla koupě automobilu cizincem, musí doložit platné povolení k pobytu, případně doklad o udělení azylu v České republice.

Kolik stojí přepis vozidla?

Samotný přepis vozidla stojí na úřadě 800 Kč. Za evidenční kontrolu vozu, kterou může provést jak kupující, tak prodávající, zaplatíte 400 Kč. Další náklad vám může vzniknout v případě, že budete ověřovat plnou moc, kdy se za jeden ověřený podpis platí 30 Kč.

Dalším výraznějším nákladem je ekologická daň v případě, že kupujete starší vůz, který nesplňuje emisní normu minimálně EURO 3. Výše ekologické daně závisí na normě, kterou přepisované auto splňuje.

 • EURO 2 – 3 000 Kč
 • EURO 1 – 5 000 Kč
 • EURO 0 – 10 000 Kč

Vozidla vyrobená po roce 2000 většinou splňují ekologickou normu EURO 3 a jsou od této daně osvobozena.

Plná moc k přepisu vozidla

V případě, že se některá ze stran nemůže na úřad dostavit, musí být doložená plná moc k přepisu vozidla. Plnou moc k přepisu vozidla přitom může poskytnout kupující prodávajícímu či naopak prodávajícím kupujícímu, případně ji můžete dát třetí osobě, která veškeré úřední záležitosti vyřeší za vás.

Co musí plná moc obsahovat?

Plná moc musí být řádně vyplněná a nesmíte zapomenout na její podpis a ověření. V plné moci pro přepis vozidla tedy musí být:

 • identifikaci zmocnitele a zmocněnce
 • základní údaje o obou stranách (jméno a příjmení, datum nar. nebo rodné číslo, IČ, případě sídlo právnické osoby)
 • přesná specifikace toho k čemu je zmocněnec na základě této plné moci oprávněn (například přepis automobilu, vyzvednutí SPZ z depozitu a další)
 • specifikace automobilu, na který se plná moc vztahuje (musí být uvedeny tovární značka a model, výrobní číslo karoserie (VIN) a číslo registrační značky)
 • případné stanovení doby, po kterou plná moc platí
 • měla by obsahovat ustanovení ohledně místa, data a způsobu provedení úkonu, ke kterému se daná osoba zmocňuje
 • datum, podpis obou stran
 • úřední ověření pomocí Czech point či notářem

Pokud si nevíte rady, můžete si na internetu stáhnout vzor plné moci, který jen vyplníte podle svých potřeb.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce