Chcete ušetřit na daních? Nezapomeňte na úroky z hypotéky

Zkušená účetní Katka Sedláčková pro vás připravila článek, kde sepsala všechny aspekty slev na daních z titulu hypotéky. Podívejme se na ně.

Od základu daně můžeme odečíst částku úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru:

  • ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou (snížených o státní příspěvek),
  • z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem.

Pozor, je zde ale podmínka, že úvěr musí být použitý na financování bytových potřeb!

Více účastníků smlouvy o úvěru

Jak to funguje, když je smlouva k hypotéce na více účastníků? V případě, že účastník smlouvy o úvěru na financování dané bytové potřeby není sám, ale je jich více (zletilých osob), uplatní odpočet buď jeden z nich, anebo každý z nich, a to rovným dílem. Při tom není samozřejmě rozhodující, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků jednotliví účastníci smlouvy o úvěru podílejí.

Vlastnictví a užívání méně než 12 měsíců v kalendářním roce

Obecně musí vlastník nemovitost vlastnit a předepsaným způsobem užívat po celou dobu zdaňovacího období (kalendářní rok). V roce nabytí vlastnictví však stačí, aby poplatník předmět hypoteční smlouvy vlastnil ke konci zdaňovacího období.

A jak je to v roce ukončení vlastnictví? V roce, kdy nemovitost např. prodáme, nesplníme podmínku vlastnictví po celou dobu zdaňovacího období a úroky z hypotéky si uplatnit nemůžeme, a to ani jejich poměrnou část.

Kdo může být uživatelem, aby nezdanitelná část základu daně byla uznatelná

Pokud předmět bytové potřeby vlastníme, neznamená to, že v něm musíme bydlet (užívat k vlastnímu trvalému bydlení). Pro uplatnění daňové výhody postačí, že danou nemovitost užívá k trvalému bydlení druhý z manželů, potomci, rodiče, rodiče druhého manžela, prarodiče či prarodiče druhého manžela.

Pozor, trvalým bydlením je myšleno opravdu bydlení. Nestačí mít v nemovitosti přihlášené trvalé bydliště, i když se místo trvalého bydliště a místo bydlení samozřejmě můžou shodovat.

Maximální uplatnitelná částka

Úhrnná částka uplatnitelných úroků ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti  nesmí překročit 150 000 Kč. U úvěrů na financování bytové potřeby obstarané před 1. 1. 2021 platí původní limit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit 1/12 této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Hypotéka u zaměstnance – roční zúčtování záloh, doklady

K uplatnění úroků z hypotéky musí zaměstnanec (do 15. února) doložit:

  • potvrzení od banky/stavební spořitelny,
  • prohlášení zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňuje současně jiná osoba nárok na odpočet úroků,
  • že předmět bytové potřeby, na který uplatňuje odpočet úroků, je užíván v souladu s podmínkami uznatelnosti této daňové úlevy,
  • že částka úroků uplatněná u všech účastníků smluv o úvěrech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období 150 000 Kč.

Úroky u pronajímané nemovitosti

Pokud vlastníme nemovitost, ale neužíváme ji k vlastnímu trvalému bydlení svého ani zákonem vyjmenovaných osob příbuzných a blízkých, a tuto nemovitost např. pronajímáme, dané úroky z úvěru si uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně nemůžeme.

Neznamená to, že bychom o tyto úroky „přišli“ úplně. Pokud příjmy z nájmu nedaníme pomocí „paušálních výdajů“, ale uplatňujeme skutečné výdaje (odpisy, opravy, pojištění atp.), pak jedním z těchto nákladů můžou být právě tyto úroky.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

V daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob údaje o úrocích vyplníme do řádku č. 47, kde kromě částky uvedeme také počet měsíců, za které úroky uplatňujeme (za každý měsíc můžeme uplatnit maximálně 12 500 Kč).

Kateřina Sedláčková
Kateřina Sedláčkováhttps://www.ucetnictvisedlackova.cz/
Jsem účetní Katka a vytvořila jsem pro vás tým zkušených účetních. V současné době vám můžeme nabídnout služby nejen v oblasti finančního účetnictví, ale i mzdového účetnictví, zpracování daňového přiznání, controllingu účetnictví a účetních konzultaci. Pokud hledáte účetní neváhejte se na mě obrátit.

Inzerce