10 tipů pro budování značky

Značka je velmi významnou součástí vašeho marketingu. Zdeněk Hašek připravil 10 tipů, které pomohou při budování vaší značky.

1. Odlište se (nebo zemřete)

Vítězí ten, kdo se dlouhodobě dokáže vydělit z davu a svou konkurenční výhodu umí nejen najít, ale i konzistentně komunikovat, prodat a uhájit. Čím dál více se posouvá produktová odlišnost do oblasti brandingu. A značka je to, co si o vás zákazníci myslí a co k vám cítí. Ne co si o vaší značce myslíte vy sami. A pokud vám shoří továrna nebo kanceláře, tak značka je to, co vám zůstane.

2. Budujte důvěru

V dnešní době mají zákazníci příliš mnoho informací a příliš málo času. Chtějí tedy svá rozhodnutí založit na dlouhodobé důvěře. Vybudujte ji a nezklamte. To první trvá roky, na to druhé stačí okamžik.

3. Definujte si identitu značky

A neměňte ji, konzistence je důležitá. Začněte s odpovědí na základní otázky (proč = poslání, jak = hodnoty, co = vize), pokračujte příběhem značky a definicí konkurenčních výhod a sestavte si identitu. Např. použijte model cibule, kdy postupujete od horní slupky (znaky) k těm spodním (benefit, osobnost, hodnoty) až po esenci značky. A neuškodí i třešnička na dortu 
– reklamní slogan.

4. Zapojujte a dávejte

Budování značky je o dialogu s vaší komunitou příznivců a poskytování hodnoty. Nejlépe i něčeho navíc, co zákazník ani nečeká. Dnes značku prakticky řídí informovaný a zapojený zákazník, vy jen “moderujete” diskuzi značkové komunity a to nejen na sociálních sítích. A spokojený zákazník vám bude dělat ten nejlepší a nejlevnější marketing – bude o vás pozitivně mluvit se svým okolím.

5. Všichni budují značku

Není to jen záležitost marketingového oddělení. Celá firma v čele s majitelem či ředitelem dělá marketing, musí značkou žít a konat podle nastavených hodnot a strategie. A na první místo dejte právě zaměstnance. Ti nadchnou zákazníky, kteří uspokojí majitele.

6. Definujte okamžiky pravdy

Najděte všechny momenty, kdy dochází ke kontaktu zákazníka se značkou. Nejen ty neosobní jako je reklama nebo email, ale i ty osobní (infolinka, recepční, prodavač atd.). Vylaďte tyto okamžiky pravdy podle důležitosti, efektivity a emocionálního náboje. Vězte, že řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek.

7. Zachovejte si fokus a efektivitu

Aplikujte Paretovo pravidlo – 80 % obratu a zisku vám bude dělat jen asi 20% zákazníků. Na ty se zaměřte. A toto pravidlo použijte i pro jiné oblasti, platí téměř všude, i mimo byznys. Bylo dokonce dokázáno, že 80 % úrazů si dělá jen 20 % lidí…

8. Marketing je investice, nikoliv náklad

Často je na marketing pohlíženo jako na nutné zlo nebo jako na nákladovou položku ve výsledovce. Je to ale investice, která by měla přinést pozitivní finanční efekt (i když to někdy může trvat) a pomoci budovat značku. Někdy nestačí mít skvělý produkt a originální podnikatelský záměr. Je to základ úspěchu, ale musíte o tom přesvědčit i zákazníky. A také jde o to investovat dostatečně – letadlo vzlétne s poloviční nádrží, ale po cestě asi spadne. 

9. Pokud neměříte, tak ani neřídíte

Měřte, co můžete – sledujte v číslech trendy a snažte se z čísel poučit a vylepšovat je. Naštěstí se tato častá slabina marketingu zlepšuje a to díky větší míře používání on-line nástrojů, CRM nebo ekonometrických modelů.  Zaměřte se na ty nejdůležitější metriky – ROI (návratnost investic, tzn. přírůstková marže vůči marketingovým investicím), náklady na získání nového zákazníka, celoživotní hodnotu zákazníka nebo míru spokojenosti zákazníků vyjádřenou např. NPS (net promoter score).

10. Nesnažte se jen získávat nové zákazníky

Víc pečujte o ty stávající, je to asi 8x efektivnější. Potenciální zákazníci mají často důvod nebýt vašimi zákazníky (třeba jen proto, že mají jinou oblíbenou značku a jsou s ní spokojení) a vynakládání dalších investic na jejich získání může být kontraproduktivní. Na druhou stranu stávající zákazníci už vás znají, jsou připraveni si koupit znovu (bavíme se o těch spokojených) a v neposlední řadě vám dělají tu nejlepší službu tím, že o vás pozitivně mluví s ostatními.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce