Freelancing – podnikání „na volné noze“

Slyšeli jste už o freelancingu? Víte, v čem je specifická práce „na volné noze“? Ne? Pak si určitě nenechejte ujít následující článek, protože tato forma podnikání může být právě pro vás vhodná.

Práce „na volné noze“ – kdo jsou freelanceři?

Podnikání „na volné noze“ – freelancing – je úzce sepjato s osobností podnikatele, jeho dovednostmi a znalostmi. Nejčastěji tento druh podnikání provozují překladatelé, tlumočníci, různí řemeslníci, umělci, poradci, lektoři, konzultanti nebo například  profesionálové z oblasti IT (programátoři, webdesignéři) apod.

Freelanceři jsou nezávislí profesionálové, jejichž povolání je založeno na osobní zkušenosti s výkonem jejich profese (mají speciální dovednosti či znalosti, které jsou jejich klíčovým know-how). Nenechávají se v podnikání zastupovat značkami, ale provozují svou podnikatelskou činnost pod svým vlastním občanským jménem. Znamená to, že freelanceři jsou podnikatelé, kteří jsou ztotožňovaní se svým povoláním, proto je u nich zásadní dbát na dobrou pověst a soustavně ji podporovat prostřednictvím kvalitně odvedené práce.

Proč podnikat „na volné noze“?

V podnikání na volné noze jde o vyváření hodnot ve svůj vlastní prospěch (profesní rozvoj a s ním související úspěch v podnikání), nikoliv pro prospěch firmy či zaměstnavatele. Proto jsou nezávislí profesionálové neustále nuceni zvyšovat si svou kvalifikaci a rozvíjet své dovednosti. Odměnou za oddanost své profesi je jim seberealizace a možnost dosažení profesního a společenského uznání, což je zároveň hlavní motivací, proč se do podnikání formou freelancingu pustit.

Jak vytvořit podnikatelský záměr při freelancingu?

Při vytváření freelancingové koncepce podnikání je nutné dbát na to, abyste příliš nesklouzávali do provozování činností, které jsou vhodnější spíše pro firmy. Omezením v podnikání freelancerů jsou hranice jejich osobních možností, nemohou totiž – a ani by neměli chtít –  zastat stejný objem či okruh prací jako firmy z oboru. Jedinečností freelancera je právě jeho úzká specializace na jednu nebo maximálně dvě činnosti, které ale dokáže vykonávat ve vysoké kvalitě, proto jej v podnikání neohrožuje konkurence ze strany velkých firem. Nesnažte se tedy poskytovat komplexní služby a vyberte takovou podnikatelskou strategii, které bude odpovídat vašim možnostem, a tu pak zpracujte v podnikatelský záměr.

Jak začít podnikat jako freelancer?

Zahájení podnikatelské činnosti „na volné noze“ s sebou nese samozřejmě také nutnost financovat výdaje spojené se začátkem podnikání. Oproti jiným typům podnikání však freelancing vyžaduje mnohem menší finanční investice (náklady lze běžně pokrýt z vlastních zdrojů), protože klíčovým kapitálem při vstupu do podnikání jsou samotné znalosti či dovednosti nezávislého profesionála. Odpadá jim tak anabáze při shánění finančních prostředků na start podnikání.

Formálně nezávislí profesionálové podnikají jako živnostníci a řídí se tak živnostenským zákonem (vyjma svobodných povolání), tzn. že jejich podnikání začíná založením živnosti. Rozjezd podnikání na volné noze většinou trvá 1 až 2 roky, záleží na tom s jakou dynamikou je podnikatel schopen pracovat a získávat zakázky.

Jak se propagují nezávislí profesionálové?

Propagace podnikání nezávislých profesionálů je založena na jejich profesní image (postavené na prezentaci podnikání svým občanským jménem) a referencích. Zásadní devízou freelancerů je možnost osobně komunikovat se svými klienty a ochota vykonat práci klientovi na míru. Nejčastěji jejich poptávku tvoří jednorázové projekty, které mají vysoké požadavky na odbornost a profesionalitu. Freelanceři také mají obecně mnohem lepší schopnost přizpůsobovat se aktuální poptávce na svém trhu, jsou velmi flexibilní.

Kde pracují freelanceři?

Freelanceři nejčastěji poskytují své služby z domova a musí tak dbát na přísný time management, popřípadě dochází za prací do tzv. coworkningových center.

Coworking je princip sdílení pracovního prostoru několika freelancery (většinou z různých oborů podnikání), kteří zde každodenně nezávisle na sobě provozují svou podnikatelskou činnost.

Coworking centra plní hlavně psychologickou a společenskou funkci práce (řeší některé nedostatky práce z domova), jsou významným činitelem v podpoře kreativity nezávislých profesionálů.

Závěrem o podnikání „na volné noze“

Zdá se, že podnikání „na volné noze“ je skvělou příležitostí se podnikatelsky a profesně seberealizovat, nevýhodou je však nejistota stálého příjmu a také fakt, že jako každá fyzická osoba za své podnikání freelanceři ručí svým celým majetkem. I přesto je freelancing velmi zajímavým způsobem jak podnikat v tom, co vás baví, být svými vlastními pány a přitom dosahovat nadstandardních příjmů.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce