Freelancing – podnikání „na volné noze“

Slyšeli jste už o freelancingu? Víte, v čem je specifická práce „na volné noze“? Ne? Pak si určitě nenechejte ujít následující článek, protože tato forma podnikání může být právě pro vás vhodná.

Práce „na volné noze“ – kdo jsou freelanceři?

Podnikání „na volné noze“ – freelancing – je úzce sepjato s osobností podnikatele, jeho dovednostmi a znalostmi. Nejčastěji tento druh podnikání provozují překladatelé, tlumočníci, různí řemeslníci, umělci, poradci, lektoři, konzultanti nebo například  profesionálové z oblasti IT (programátoři, webdesignéři) apod.

- Inzerce -

Freelanceři jsou nezávislí profesionálové, jejichž povolání je založeno na osobní zkušenosti s výkonem jejich profese (mají speciální dovednosti či znalosti, které jsou jejich klíčovým know-how). Nenechávají se v podnikání zastupovat značkami, ale provozují svou podnikatelskou činnost pod svým vlastním občanským jménem. Znamená to, že freelanceři jsou podnikatelé, kteří jsou ztotožňovaní se svým povoláním, proto je u nich zásadní dbát na dobrou pověst a soustavně ji podporovat prostřednictvím kvalitně odvedené práce.

Proč podnikat „na volné noze“?

V podnikání na volné noze jde o vyváření hodnot ve svůj vlastní prospěch (profesní rozvoj a s ním související úspěch v podnikání), nikoliv pro prospěch firmy či zaměstnavatele. Proto jsou nezávislí profesionálové neustále nuceni zvyšovat si svou kvalifikaci a rozvíjet své dovednosti. Odměnou za oddanost své profesi je jim seberealizace a možnost dosažení profesního a společenského uznání, což je zároveň hlavní motivací, proč se do podnikání formou freelancingu pustit.

Jak vytvořit podnikatelský záměr při freelancingu?

- Inzerce -

Při vytváření freelancingové koncepce podnikání je nutné dbát na to, abyste příliš nesklouzávali do provozování činností, které jsou vhodnější spíše pro firmy. Omezením v podnikání freelancerů jsou hranice jejich osobních možností, nemohou totiž – a ani by neměli chtít –  zastat stejný objem či okruh prací jako firmy z oboru. Jedinečností freelancera je právě jeho úzká specializace na jednu nebo maximálně dvě činnosti, které ale dokáže vykonávat ve vysoké kvalitě, proto jej v podnikání neohrožuje konkurence ze strany velkých firem. Nesnažte se tedy poskytovat komplexní služby a vyberte takovou podnikatelskou strategii, které bude odpovídat vašim možnostem, a tu pak zpracujte v podnikatelský záměr.

Jak začít podnikat jako freelancer?

Zahájení podnikatelské činnosti „na volné noze“ s sebou nese samozřejmě také nutnost financovat výdaje spojené se začátkem podnikání. Oproti jiným typům podnikání však freelancing vyžaduje mnohem menší finanční investice (náklady lze běžně pokrýt z vlastních zdrojů), protože klíčovým kapitálem při vstupu do podnikání jsou samotné znalosti či dovednosti nezávislého profesionála. Odpadá jim tak anabáze při shánění finančních prostředků na start podnikání.

TIP: Financování začínajících podnikatelů už v prvním roce podnikání i bez účetní závěrky. Úvěr už od 100 000 až do 1 milionu Kč. Nastartujte se s Profiúvěrem pro začínající podnikatele.

Formálně nezávislí profesionálové podnikají jako živnostníci a řídí se tak živnostenským zákonem (vyjma svobodných povolání), tzn. že jejich podnikání začíná založením živnosti. Rozjezd podnikání na volné noze většinou trvá 1 až 2 roky, záleží na tom s jakou dynamikou je podnikatel schopen pracovat a získávat zakázky.

Jak se propagují nezávislí profesionálové?

Propagace podnikání nezávislých profesionálů je založena na jejich profesní image (postavené na prezentaci podnikání svým občanským jménem) a referencích. Zásadní devízou freelancerů je možnost osobně komunikovat se svými klienty a ochota vykonat práci klientovi na míru. Nejčastěji jejich poptávku tvoří jednorázové projekty, které mají vysoké požadavky na odbornost a profesionalitu. Freelanceři také mají obecně mnohem lepší schopnost přizpůsobovat se aktuální poptávce na svém trhu, jsou velmi flexibilní.

Kde pracují freelanceři?

Freelanceři nejčastěji poskytují své služby z domova a musí tak dbát na přísný time management, popřípadě dochází za prací do tzv. coworkningových center.

Coworking je princip sdílení pracovního prostoru několika freelancery (většinou z různých oborů podnikání), kteří zde každodenně nezávisle na sobě provozují svou podnikatelskou činnost.

Coworking centra plní hlavně psychologickou a společenskou funkci práce (řeší některé nedostatky práce z domova), jsou významným činitelem v podpoře kreativity nezávislých profesionálů.

Závěrem o podnikání „na volné noze“

Zdá se, že podnikání „na volné noze“ je skvělou příležitostí se podnikatelsky a profesně seberealizovat, nevýhodou je však nejistota stálého příjmu a také fakt, že jako každá fyzická osoba za své podnikání freelanceři ručí svým celým majetkem. I přesto je freelancing velmi zajímavým způsobem jak podnikat v tom, co vás baví, být svými vlastními pány a přitom dosahovat nadstandardních příjmů.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce