Logo – základ vizuální prezentace firmy

Logo je grafický prvek, který ztvárňuje a jednoznačně identifikuje firmu. Je to tedy grafický symbol, který by měl leccos vypovědět o vaší firmě, odlišit ji od jiných firem na trhu a přitom být snadno zapamatovatelný. Dobré logo je základ pro úspěšnou propagaci vaší firmy.

Firemní logo vás odliší od konkurence

Logo firmy vypovídá kvalitou svého zpracování o profesionalitě dané společnosti, o moderním či konzervativním přístupu, vizuální styl firmy by měl naznačit obor působení.

Firemní loga vystihují celkový charakter společnosti, ale také upoutávají pozornost a posilují firemní image. Kvalitní firemní logo vás dokáže odlišit od konkurence a umožní nezaměnitelnou identifikaci právě vaší firmy. Úderná firemní loga zajistí, že právě vaši společnost si lidé zapamatují.

Logo musí také svým tvarem, barevností a celkovým pojetím respektovat účel a místo svého použití. Logo musí splňovat ty nejnáročnější estetické nároky. Nesmí být příliš poplatné době svého vzniku. Dobré logo je totiž nadčasové. A také takové, které se dá používat na co nejširší spektrum propagačních předmětů a materiálů.

Správně zvolené logo může být základem pro vytvoření loajality mezi vaším podnikem a potenciálními zákazníky a poskytuje profesionální vzhled vašemu podnikání. I s malou myšlenkou a tvořivostí může vaše logo rychle a graficky vyjádřit jedinečnost vašeho podnikání.

Navrhněte si logo sami

Začněte s úvahami o poslání vašeho loga

Předtím než začnete s navrhováním loga, nejprve si ujasněte, co chcete svým logem sdělit potenciálním zákazníkům. V jedné větě si zkuste vytyčit myšlenku a poslání vašeho symbolu, kam budete soustřeďovat veškeré své úsilí. Při tvorbě loga se snažte tuto myšlenku zachovat.

Sledujte loga ostatních podniků ve vašem odvětví

Používají vaši konkurenti tradiční a prostorové symboly, nebo efektní grafické druhy? Přemýšlejte o tom, jak chcete odlišit vaše logo od těch konkurenčních.

Zaměřte se na sdělení

Rozhodněte se, co chcete logem říct o vaší společnosti. Má mít zřetelnou osobitost – decentní nebo veselou? Co udělá ta jedinečnost s vaší konkurencí? Co od vás očekává vaše cílové skupiny? Tyto proměnné by měly hrát důležitou roli v celkovém návrhu nebo rekonstrukci vašeho loga. 

Udělejte to jednoduše a prakticky

Vaše logo by mělo vypadat dobře jak na navštívence, tak třeba i na nákladním autě. Dobré logo by mělo být lehce zapamatovatelné a zřetelné. Zapamatovatelnosti loga napomůže nápadité řešení – třeba se zajímavým typografickým „vtipem“. Logo musí také splňovat náročné technické podmínky pro bezproblémovou reprodukovatelnost (např. v černobílých novinách, na internetu atd.), jednoduchost při použití, čitelnost i po zmenšení (třeba na potisku propisek) při zachování stejné barevnosti i tvaru.

Název vaší firmy ovlivní návrh vašeho loga

Pokud je název vaší firmy například „Klenoty, s.r.o.“ můžete si dopřát exkluzivní patkové písmo a zdůraznit písmena. V opačném případě se snažte vyvarovat tomu, aby vaše logo absolutně nekorespondovalo s názvem vaší společnosti a její obchodní činností.

Nepoužívejte klipart

Ačkoliv to může být lákavé, klipart může být příliš snadno kopírovatelný. Originální grafický prvek vytvoří nejen působivější sdělení o vašem podniku, ale také vás to odliší od ostatních.

Zapamatují-li si vás, máte vyhráno

Firemní logo by nemělo být změtí barev a křivek, které nemají opodstatnění. Logo jako symbol firmy by mělo být zapamatovatelné a při letmém pohledu snadno vybavitelné. Využijte vaše logo k tomu, aby nejlépe ukazovalo vaši klíčovou konkurenční výhodu

Vyhněte se náhlým změnám vzhledu loga

Pokud chcete změnit vaše staré logo, riskujete tím, že zmátnete zákazníky nebo v horším případě se jim odcizíte. Jedna možnost je udělat postupné změny loga. Ale neprovádějte příliš časté změny. Místo toho si vyberte logo které zůstane aktuální 10 až 20 let, možná i déle. To je známka úspěšného návrhu loga.

Tam, kde si nejste jistí potřebou či rozsaheminovace loga, poraďte se s odborníky. Pokud to kvalita dosavadního loga umožňuje, lze jej jen drobně graficky vyčistit (facelifting), je ale možné provést náročnější úpravy (redesign loga) se zachováním vizuální návaznosti na staré logo (využívá se typická barevnost, symbol nebo kompozice atd.). Pokud není rozumné na starší podobu navazovat, je nutné udělat značku zcela novou.

Profesionální pomoc při tvorbě loga

Ať už se jedná o tvorbu loga firmy, značky výrobku nebo celé vizuální prezentace firmy (firemní identity), jde vždy o velice citlivou a důležitou záležitost. Logo musí odpovídat charakteru společnosti, její firemní kultuře, navíc musí být v takové podobě, aby jej bylo možné použít na celou škálu propagačních a firemních materiálů.

Pokud si na logo i po všech tipech netroufáte nebo nemáte žádné grafické schopnosti, nechejte tvorbu loga odborníkům. Jen správně zvolené logo, jak po grafické, tak i po významové stránce jistě zaujme potenciální zákazníky. Ceny firemního loga se přitom různí, lze jej vyrobit od 5 tis. Kč v nějakém malém grafickém studiu, ale také za 5 milionů Kč v renomované reklamní agentuře.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce