Jak funguje investování prostřednictvím brokera?

Chcete-li zhodnotit své úspory, jednou z možností je investování na finančních trzích. Ačkoli existují různé varianty, jak výnosná aktiva zakoupit, největší volnost vám dává investování prostřednictvím brokera. Je však nutné rozumět problematice, tedy chápat potenciál tohoto způsobu investování a současně brát ohled na přítomná rizika.

Broker zprostředkovává obchod

Pomocí brokera, který má dnes obvykle podobu internetové či mobilní aplikace, můžete snadno operovat se svými financemi na finančních trzích. Zadáváte příkazy k nákupu určitého aktiva, které následně broker realizuje na daném trhu. Stáváte se majiteli aktiva (např. akcie) a broker si za realizaci obchodu naúčtuje poplatek. Stejný postup platí v případě, kdy chcete aktivum prodat.

Pro běžného individuálního investora (tzv. retail investor) jde o nejsnazší způsob, jak být na finančních trzích přítomen a současně získat značnou volnost v tom, jaké investice kdy provést a jak sestavit své portfolio. Proti jiným variantám investování tak přináší vyšší potenciál zhodnocení, ale současně vyšší riziko ztrát plynoucích z těchto investic.

Investování vs. obchodování

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Investování a obchodování představuje dvě odlišné strategie.

  • Investování vnímáme jako dlouhodobou strategii – zakoupíte tedy například akcie vybrané firmy a očekáváte příjem z dividend, případně kapitálové zhodnocení v delším časovém horizontu, ideálně obojí.
  • Obchodování označuje strategii, kdy aktiva jsou držena krátkodobě (může jít o týdny, dny i hodiny) a probíhá spekulace na cenový pohyb v kratším časovém horizontu, může jít přitom o pohyb nahoru i dolů.

Obchodování sice nabízí v krátkodobém horizontu velmi vysoký potenciál zisků, ale současně také mnohem větší riziko ztráty. Začátečníkům se tedy obvykle doporučuje realizovat spíše dlouhodobé investice. Dlouhodobé držení může být výhodnější i z daňového hlediska, kdy se při splnění určitých podmínek lze vyhnout platbě daně ze zisku z těchto investic.

Pozor na poplatky

Poplatky hrají zásadní roli při sestavení investiční strategie a volbě brokera. Příliš vysoké poplatky mohou limitovat možnosti investování (je nutné investovat vyšší částky) a ještě výrazněji je pocítíte v případě aktivního obchodování. Podívejte se proto na srovnání brokerů, které vám s výběrem brokera nejen v tomto ohledu pomůže.

Poplatky se mezi brokery velmi liší – a to až řádově. Různé poplatky mohou platit i pro jednotlivé trhy. Dobře si tedy rozmyslete, do čeho budete chtít pravděpodobně investovat a následně berte v úvahu poplatky za nákup těchto aktiv u jednotlivých brokerů.

Finanční trhy nejsou jen o akciích

Akcie představují typickou formu aktiva, kterou lze prostřednictvím brokerů zakoupit. Škála je ale mnohem širší. Zakoupit lze komodity (např. zlato), zahraniční měny (např. eura, dolary), kryptoměny (Bitcoin, Litecoin…), dluhopisy, podílové fondy, ETF a další.

Opět doporučujeme nejprve prostudovat vlastnosti jednotlivých druhů aktiv, nastavit si investiční strategii a následně volit konkrétního brokera, který jejich nákup zprostředkuje.

Foto: https://pixabay.com/photos/chart-trading-courses-forex-1905225/

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce