Obsah (vzor) podnikatelského záměru

Podnikatelský záměr může být poměrně složitý dokument. Jeho struktura je do značné míry podřízena účelu, pro který je sestavován. V následujícím článku vás provedeme po všech kapitolách, které by podnikatelský záměr měl obsahovat s ohledem na hlavní důvod, pro který jej zamýšlíte sepsat.

Obsah podnikatelského plánu

Přestože charakter a struktura podnikatelského záměru závisí na účelu, pro který je podnikatelský záměr tvořen, připravili jsme pro vás obecnou osnovu, která by měla být každému budoucímu podnikateli dobrým prostředkem pro důkladné promyšlení jeho podnikání ze všech podstatných úhlů pohledu tak, aby nic důležitého nebylo opomenuto.

- Inzerce -

Podstatou podnikatelského záměru je vytvořit pravdivý a přesvědčivý přehled o schopnostech, záměrech a potencionálním výnosu podnikatelského projektu.

Jakkoliv můžete skvělý plán podnikání nosit ve své hlavě, jeho písemné zpracování vám umožní jej účelně uspořádat do jednotlivých kroků, dokonale propracovat strategii vašeho podnikání a hned v začátcích nastavit kritéria, pomocí kterých budete moci naplňování dílčích kroků sledovat a kontrolovat.

Co by měl minimálně obsahovat podnikatelský záměr

Úvod a charakteristika podnikatelského záměru

Podnikatelský projekt

Cíle podnikatelského projektu

 • výrobek nebo služba – popis výrobku, technologie, užitek z výrobku, odhad produkce aj.

Marketingový plán

 • způsob a plán prodeje (prodejní strategie),
 • cenová politika,
 • propagace – nástroje, náklady na propagaci,
 • distribuční cesty, místo střetu setkání poptávky s produktem, odběratelé.

Výrobní plán

 • potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci (pracovní místa, výše mezd), ostatní výdaje,
 • produkční kapacita,
 • logistika,
 • dodavatelé.

Finanční plán

 • rozpočet zahajovacích výdajů (založení podniku, zřízení provozovny aj.),
 • rozpočet měsíčních nákladů (provozních),
 • předpokládaný finanční výsledek – výnosy, prodej,
 • tok hotovosti,
 • zisky a ztráty,
 • účetní výkazy – bilance, výsledovka, rozvaha aj.

Časový harmonogram

Zdroje financování

Přílohy

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce