Jak na přechod z OSVČ na s.r.o.

Vaše podnikání se slibně vyvíjí. Stoupají vám zisky, zvětšuje se objem zakázek či prodejů. Není jiná cesta, než najmou své první zaměstnance a začít opravdu „ve velkém“. To je přesně ta situace, kdy byste měli začít uvažovat o přechodu z OSVČ na eseróčko. Je to výhodnější? A jak to provést? Dozvíte se zde.

Přechod z OSVČ na SRO

Přechod na právnickou osobu (nejčastěji společnost s ručením omezeným , s.r.o.) může být významným přínosem pro živnostníka, který doposud podnikal jako fyzická osoba. Dá se uskutečnit kdykoliv během roku, ovšem výhodnější je počkat na přelom kalendářního roku.

Proč z OSVČ na SRO?

  • získáte image firmy – budete působit jako důvěryhodnější a stabilnější obchodní partner,
  • přestanete ručit za závazky podnikání celým svým majetkem, ale pouze do výše vašeho nesplaceného vkladu,
  • sociální a zdravotní pojištění pro vás bude levnější,
  • získáte přístup k dotacím z EU,
  • získáte širší možnosti pro daňovou optimalizaci.

S čím je nutné při přechodu z OSVČ na SRO počítat

Založení s.r.o. je finančně i administrativně mnohem více náročné, než založení živnosti.

Přechod vám nezajistí naprostou kontinuitu v podnikání. Vaše původní podnikání (živnost) zanikne a v každém případě budete podnikat pod novým IČO.

Pro novou s.r.o.  je nutné znovu ohlásit živnosti. Vedle toho je nutné zajistit veškerá ohlášení a registrace společnosti všem institucím– ČSSZ, Finanční úřad, zdravotní pojišťovna.

Po přechodu z OSVČ na s.r.o. nezanikají žádné vaše kontrakty, tj. nemusíte s vašimi obchodními partnery (dodavateli, odběrateli) uzavírat nové smlouvy, pouze je informovat o změně a sdělit jim všechny nové skutečnosti – nový název, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu a další údaje, které se oproti minulosti změnily.

Pokud už nyní využíváte ve svém podnikání nějaký název (např. jméno obchodu, doména webových stránek apod.), můžete nové s.r.o. dát právě toto obchodní jméno, pokud tedy vyhovuje pravidlům pro výběr obchodního jména pro firmu.

Pozor ale na povinnost začít vést účetnictví, u s.r.o. vám už nebude stačit daňová evidence nebo paušální výdaje (tedy výdaje stanovené procentem z příjmů).

Tip redakce: S KB založíte s.r.o. online bez dodatečných poplatků

Přechod z OSVČ na SRO

Existuje několik možností, kterými lze přechod z OSVČ na společnost s ručením omezeným, zrealizovat:

  • založení nové s.r.o. a vklad celého podnikání fyzické osoby do základního kapitálu této s.r.o.

Nevýhodou je zdlouhavost a finanční náročnost této formy přechodu. Je totiž nutné nechat ocenit vaše podnikání na fyzickou osobu znalcem.

Výhodou je, že získáte společnost, u které bude jasná kontinuita podnikání, což ocení především vaši dosavadní obchodní partneři.

Na novou společnost s ručením omezeným ode dne jejího vzniku přecházejí všechna práva a povinnosti, které jste měli jako OSVČ.

  • založení nové s.r.o. a následný prodej podnikání fyzické osoby této s.r.o.

Jde o rychlejší proces přechodu, než v prvním případě. Dojde k přímému převodu celého podnikání fyzické osoby na nově vzniklou s.r.o. na základě písemné smlouvy o prodeji podniku.

I v tomto případě přecházejí veškerá práva a povinnosti po převodu z ex-fyzické osoby na s.r.o.

Stinnou stránkou je opět nutnost nechat stanovit cenu podniku znalcem.

  • založení nové s.r.o. a současné podnikání fyzické osoby s postupným převodem majetku na s.r.o. a postupným ukončením podnikání fyzické osoby

V praxi se jedná o nejčastější variantu přechodu z OSVČ, protože je zdaleka nejlevnější – stačí vám pouze prostředky na založení nové společnosti či koupi ready-made společnosti.

Ovšem i ona má své negativa. Nedochází při ní k přechodu závazků podnikání fyzické osoby a stejně tak nelze jednorázově převést majetek do nové s.r.o.

Je to vhodné řešení pro drobné OSVČ, které nemají velký obchodní majetek – nebude tak docházet k postupným převodům velkého množství majetku.

Prakticky přechod probíhá tak, že podnikatel založí novou s.r.o. a začne pod její hlavičkou podnikat – uzavírá nové smluvní vztahy, obchoduje. Stále je ale ještě zapsán v živnostenském rejstříku pod svým původním IČO, na které dále paralelně s novou s.r.o. a zcela formálně podniká, vymáhá pohledávky vůči svým dlužníkům, dokončuje zakázky, hradí své dluhy. To vše až do okamžiku, než se jeho obchodní bilance přiblíží nule. Poté ukončí podnikání na fyzickou osobu a dále podniká pouze s s.r.o.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce