Top manažer – 10 vlastností pravého vůdce

Víte jak v sobě či ve vašich zaměstnancích identifikovat vůdčí osobnost? V následujícím článku vyjmenujeme 10 základních charakerových vlastností pravého vůdce.

Vůdčí osobnost ve vedení firmy

Vůdce je osobnost, která má schopnost přimět druhé, aby ho následovali. Každý podnik potřebuje vůdce na všech svých manažerských i jiných pozicích. Pokud chcete pro svou firmu vůdce najít a vychovávat, sledujte a hledejte u kandidátů vybrané charakterové rysy.

Charakterové rysy vůdce

  • Vize

Vůdce by měl mít jasnou a živou představou o vizi společnosti, kam chce směřovat, jak by měl úspěch firmy vypadat a také jak ho dosáhnout. Jen mít vizi ale nestačí. Vůdce musí o své vizi komunikovat ostatními a získat si je na svou stranu. Důležitá je také přesná a jasná komunikace, tak aby mu každý rozuměl. Dobrý vůdce by měl mít disciplínu, aby došel i přes různé komplikace rovnou k cíli, ale také nadšení, aby inspiroval ostatní.

  • Integrita

Integrita je chápána jako propojení vnějších činností s vnitřními hodnotami. To, co vůdce říká a myslí si, se shoduje s jeho činy. To je důležité pro jeho důvěru, ostatní musí vědět, že nikdy nesleví ze svých zásad. Mezi znaky integrity patří čestné jednání, předvídatelné reakce a dobře kontrolované emoce. To všechno pomáhá k tomu, aby vůdce ostatní následovali.

  • Oddanost

Vůdce musí vynaložit veškerý potřebný čas i energii pro splnění všech svých úkolů. Svou činností a oddaností pak inspiruje ostatní, kteří ho následují. 

  • Ušlechtilost

Šlechetný vůdce dokáže uznat kvalitní práci a také pochválí za dobře provedenou práci co nejširšímu okruhu spolupracovníků. Naopak v problémových situacích přebírá osobní zodpovědnost za neúspěch. Ostatním tak pomáhá cítit se dobře, zvyšuje jim sebevědomí a stmeluje pracovní tým.

  • Skromnost

Vůdci, kteří jsou skromní a pokorní, poznají, že nejsou o nic lepší ani horší než ostatní členové týmu. Neprosazuje jen sebe, ale snaží se porozumět ostatním a pomáhá jim se pozvednout.

  • Otevřenost

Tato vlastnost by měla pomoci vůdci naslouchat novým myšlenkám, aniž by je předem odsuzoval. Měl by také akceptovat jiné nové cesty, které vymyslí jiní.

  • Kreativita

Kreativita je schopnost přemýšlet jinak a hledat nové směry, které ještě nebyly vyzkoušeny. Tato vlastnost pomůže vůdci vidět věci jinak, než je vidí jiní a může pomoci ostatním, vydat se novými směry.

  • Spravedlnost

Spravedlnost znamená zacházet s ostatními stejně a férově. Vůdce se musí zajímat o všechna fakta a měl by vyslechnout všechny zúčastněné, než dojde k nějakému úsudku. Vše se mu vrátí v podobě uznání a úcty ostatních zaměstnanců.

  • Asertivita

Někdo si myslí, že asertivní znamená agresivní, ale to není pravda. Asertivní vůdce je schopen jasně říci, co očekává. To pomáhá předcházet nedorozuměním. S asertivitou je spojena také schopnost pochopit, co od svého vůdce očekávají jeho následovníci.

  • Smysl pro humor

Tato vlastnost vůdce pomůže zmírňovat tlak a nepřátelství na pracovišti a naopak dodávat energii. Efektivní vůdce ví jak dodat jeho podřízeným energii. Humor navíc pomáhá rozvíjet přátelství a příjemné pracovní prostředí.

Zdroj: iPodnikatel.cz (překlad z HR World)

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce