Jak začít podnikat: 5 kroků, které byste neměli vynechat

Geniální nápad už dávno není to jediné, co potřebujete ke svému podnikání. Kromě podnikatelského plánu totiž musíte vyřešit i další nezbytné záležitosti. Ale žádný strach, pro začátek postačí pár jednoduchých kroků, které vám cestu za úspěšným podnikáním usnadní. Jaké to jsou?

Živnostenský list

Pokud se chystáte na živnostenský úřad s vidinou získání živnostenského listu, zastavte se. Živnostenský list totiž dnes již nedostanete. Na úřadě získáte tzv. živnostenské oprávnění, které obdržíte po splnění všech potřebných náležitostí.

V případě, že vaše podnikání spadá do tzv. volné živnosti, stačí doložit občanský průkaz, zaplatit správní poplatek a vyplnit žádost. Chcete-li však získat živnostenské oprávnění spadající do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné, musíte k výše uvedeným dokumentům doložit také požadovanou odbornou způsobilost.

Zdravotní a sociální pojištění

Ve chvíli, kdy se z vás stane podnikatel na plný úvazek, vám vzniká povinnost hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2021 činí 2 393 Kč a na sociální pojištění 2 588 Kč. Na vašich bedrech spočívá rovněž povinnost přihlásit se na příslušné úřady.

Nemocenské pojištění

Jak je to ale s nemocenskou? Nemocenské pojištění jako takové je zcela dobrovolné a málokdo ví, že není součástí zdravotního pojištění. Jestliže tedy chcete mít nárok na finanční podporu během nemoci nebo chcete dosáhnout na peněžitou pomoc v mateřství, musíte se k nemocenskému pojištění přihlásit. Minimální měsíční záloha pro OSVČ v rámci nemocenského pojištění činí 147 Kč.

Daňová evidence

Úhradou záloh na zdravotní a sociální pojištění vaše poplatky v souvislosti s podnikáním rozhodně nekončí. Týká se vás totiž také daňové přiznání z příjmů fyzických osob. To musí podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Pokud jste tuto částku nepřesáhli, ale vykazujete daňovou ztrátu, daňovému přiznání se nevyhnete.

Podnikání pod s. r. o.

V České republice je s. r. o. nejvíce využívanou formou podnikání. Společnost s ručením omezením se pak zakládá podnikatelskou smlouvou. Lze mít hned několik společníků, ale firmu si můžete založit také zcela sami. Minimální výše vkladu je zákonem stanovena na 1 Kč, ale rozhodně se nebojte investovat více. Počáteční vklad totiž tvoří základní kapitál společnosti, a jestliže stojíte o vyšší kapitál, než na jaký dosáhnete, můžete si sjednat půjčku online, a to během několika minut.

Jan Novotný
Jan Novotný
Copywriter, který se živí tvorbou obsahu od roku 2017. Klíčové jsou pro něj potřeby klienta a důraz na SEO. Některé z jeho dalších prací naleznete na webu produktvdetailu.cz.

Inzerce