Plná moc (vzor)

Plná moc je dokument, kterým zmocňujeme druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu. Připravili jsem pro vás vzor plné moci ke stažení.

Plná moc

Plná moc je dokument, kterým lze zmocnit druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu. V plné moci existují dvě strany – zmocnitel a zmocněnec.

Náležitosti plné moci

Zmocnitel je osoba, které uděluje plnou moc další osobě k vykonání právního úkonu, pro který je plná moc sepisována. Druhou stranou je zmocněnec, tedy osoba, která byla podepsáním plné moc zmocněna vykonat daný úkon (tzn. převzala právo jej vykonat).Zmocněnec musí jednat osobně. (Pouze v případě, že je to v plné moci výslovně uvedeno, může jednáním pověřit jinou osobu.)

V plné moci je třeba vedle vyznačení obou stran uvést také, čeho se dané zmocnění týká a po jakou dobu bude zplnomocnění od podepsání plné moci k uvedenému právnímu úkonu trvat. Pokud je plná moc omezena na provedení určitého úkonu, zaniká jeho provedením. Pokud se však jedná o všeobecnou a časově neomezenou plnou moc, může tato zaniknout odvoláním zmocnitelem, vypovězením zmocněncem nebo smrtí zmocněnce.

Plná moc je platná i v případě, že není podpis zmocnitele úředně ověřen, nicméně pro jednání na některých úřadech je úřední ověření vyžadováno.

Vzor plné moci

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce