Krycí příspěvek pomůže sledovat ziskovost vašich výrobků

Kladete si také otázku, zda jsou jednotlivé aktivity vašeho podniku výdělečné a do jaké míry vám přináší zisk? Uspokojivou odpověď vám může poskytnout ukazatel nesoucí název krycí příspěvek. Jak ho můžete uplatit ve vaší podnikové praxi při sledování hospodaření?

Krycí příspěvek – nástroj pro sledování hospodaření firmy

Krycí příspěvek je pojem manažerského účetnictví. Na rozdíl od finančního účetnictví či daňové evidence si manažerské účetnictví každý podnik nastavuje a využívá takovým způsobem, jak uzná za vhodné – zákonná regulace se na něj nevztahuje. Je však užitečné využít již známých a osvědčených postupů a metod.

Krycí příspěvek velmi dobře poslouží při vyhodnocování ekonomických výsledků jednotlivých výkonů v rámci sortimentní skladby podniku.

Co je krycí příspěvek

Co krycí příspěvek znamená? Jedná se o rozdíl mezi cenou a variabilními náklady.

Variabilní náklady jsou takové, které se v závislosti na změnách objemu výroby mění. Typicky se jedná o spotřebu materiálu, obalů, přímé mzdy výrobních dělníků apod.

Jak tedy na to? Prvním krokem je sledovat, měřit a zaznamenávat náklady spojené s výrobou a odbytem výrobků či služeb. Znáte-li výši skutečně vynaložených nákladů, jste na dobré cestě ke stanovení odpovídající ceny za vaše výrobky a služby. Celkové náklady pak rozdělíte na variabilní a fixní.

Fixní náklady jsou takové, které se s objemem produkce nemění. Příkladem může být nájemné, mzda asistentky, odpisy dlouhodobého majetku nebo třeba úroky z přijatého bankovního úvěru.

Výsledkem rozdílu ceny a variabilních nákladů je příspěvek na úhradu zisku a fixních nákladů výrobku nebo skupiny výrobků, případně podniku jako celku. Díky sledování a přiřazování variabilních nákladů k výkonům můžete srovnávat úspěšnost jednotlivých výrobků vaší firmy.

Krycím příspěvkem zjistíte, jak ziskové jsou vaše výrobky

Krycí příspěvek ukáže, který z produktů se vyplatí nabízet a který ne. A nepotřebuje k tomu vyčíslit zisk. Nejpřínosnější by tedy logicky mohl být ten výrobek, jehož krycí příspěvek je nejvyšší. Nemusí to být ale vždy pravda, protože nejvyšší bude pravděpodobně u toho produktu, jehož se prodá nejvíce. Z tohoto důvodu je lepší zjišťovat krycí příspěvek na jednotku konkrétního výrobku. Tento výrobek (nebo službu) vymezíte druhem, jakostí a měrnou jednotkou (například počty kusů, kilogramů, člověkohodin).

Krycí příspěvek je vhodným ukazatelem pro průběžné sledování ekonomické situace podniku. Pokud dojde k poklesu krycího příspěvku, klesne i tvorba zisku proti plánu. Provádějte tedy rozbor a vyhodnocení příčin poklesu krycího příspěvku pravidelně. Pokles může být způsoben menším objemem prodeje, snížením prodejních cen nebo nárůstem nákladů na jednotku výroby. Zpravidla se však na poklesu krycího příspěvku podílí všechny tři faktory a jejich vliv se vzájemně prolíná. Abyste mohli navrhnout nápravné opatření, posuzujte každý tento vliv odděleně.

Pavlína Vančurová
Pavlína Vančurováhttps://www.padia.cz
Pavlína Vančurová je finanční ředitelkou ve společnosti PADIA, s.r.o. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a konzultacím v oblasti firemních financí a manažerského účetnictví. Realizuje školení, kurzy, semináře a workshopy ekonomických témat zejména pro finanční a nefinanční manažery, jednatele a majitele firem. V minulosti vyučovala ekonomické předměty na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní konzultační společnosti PNO Consultants.

Inzerce