Vyšší náklady na energie pro firmy? Lze se jim vyhnout!

Zvyšování nákladů na teplo, teplou vodu či chlad se lze vyhnout! Stačí, když ve svém podnikatelském objektu začnete ve větší míře využívat průmyslová tepelná čerpadla, kterým jako zdroj pro výrobu tepla a chladu slouží venkovní vzduch či geotermální energie. Oba tyto zdroje jsou k dispozici napříč Českou republikou zdarma a v prakticky nevyčerpatelném množství.

Nezáleží přitom na tom, v jakém oboru podnikáte či pro jaký typ budovy tepelné čerpadlo využijete, výhody jsou univerzální, tj. tepelná čerpadla najdete u:

  • kancelářských budov,
  • nemocnic, hotelů a dalších objektů se zvýšenou spotřebou teplé vody,
  • průmyslových objektů,
  • nákupních center a showroomů, které naopak mají zvýšenou spotřebu chladu během letního období,
  • bytových domů,
  • sportovišť, kulturních objektů a škol, tj. budov se zvýšeným výskytem osob včetně dětí,

Dále, náklady na energie lze ještě více snížit v případě, že ve vaší nemovitosti začnete využívat tzv. rekuperaci, tj. opakované využívání odpadního tepla, ať už se jedná o vzduch či vodu, které dnes bez užitku vypustíte do okolí.

Jaký výkon a výhody lze očekávat od průmyslových tepelných čerpadel se dozvíte např. z nabídky společnosti GT Energy s.r.o., jež se úsporami energie a dodávkami úsporných technologií zabývá od roku 1997, viz https://www.gt-energy.cz/cz/tepelna-cerpadla.

Reálné zkušenosti podnikatelů s tepelnými čerpadly instalovanými společností GT Energy s.r.o. jsou vám k dispozici zde: https://www.gt-energy.cz/cz/reference. Použil bych odkaz raději sem, reference jsou zde lépe zpracované  https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/vzorove-projekty

Průmyslová tepelná čerpadla pomáhají snižovat náklady na energie firmám po celém světě, čímž zvyšují jejich konkurenceschopnost na globálním i lokálním trhu. Kromě nízkých nákladů na teplo, tepelná čerpadla přináší i výhodu v podobě pozitivního vnímání firmy v očích zákazníků, kteří se v čím dál větší míře zajímají o dopad kupovaných produktů či služeb na životní prostředí.  

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce