Typy podnikatelského záměru

Podnikatelský záměr je třeba přizpůsobit jeho účelu. Podle tohoto hlediska rozlišujeme tyto čtyři typy: prezentace ve výtahu, executive summary, zkrácený podnikatelský záměr a plný podnikatelský záměr.

Druhy podnikatelských záměrů

1. Prezentace ve výtahu (Elevator Pitch)

Tato prezentace podnikatelského záměru by měla být stručná, jasná, srozumitelná a zapamatovatelná, abychom ji mohli použít rychle, kdekoli a kdykoli bude potřeba. Prezentace ve výtahu by měla trvat přibližně minutu a měla by se skládat z následujících bodů:

  • Co je moje myšlenka.
  • Jak jsem s tou myšlenkou daleko.
  • Jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky.
  • Jaké výhody na těchto trzích mám.
  • Jaké výhody mám oproti konkurenci.
  • Jak hodlám získat peníze.
  • Kolik budu potřebovat celkem.
  • Kolik z toho budu potřebovat financovat externě, co za to nabízím investorovi.
  • Kdo je součástí mého týmu.
  • Jaký je potenciál pro zisk investora

Tento ústní typ prezentace má pouze zaujmout investora, pokud zaujmeme, tak na další schůzce by nás měl čekat již podrobný výklad podnikatelského záměru spojený s diskuzí.

2. Executive Summary

Executive Summary se dá přeložit jako výkonný plán, který je také krátkou verzí podnikatelského záměru. Jedná se o písemnou prezentaci většinou o rozsahu 1 – 2 stran formátu A4, kterou předkládáme investorům či bankám.

V prvním odstavci informujeme o jaký typ investice se jedná a kolik peněz potřebujeme. Nebojme se použít superlativy, pomohou nám zaujmout. Důležité je vyhnout se profesní terminologii, chceme přece, aby nám investor porozuměl.

Další odstavec hovoří o našem produktu. Popíšeme ho ve větším detailu, naznačíme maloobchodní cenu tak, aby si investor mohl představit konečný produkt. V dalším odstavci popisujeme náš trh. Zmíníme konečné zákazníky, existence konkurence. Měli bychom chválit sebe, ale konkurenci nehanit.

Následující odstavec hovoří o našem podnikatelském modelu z hlediska finančního. Je třeba naznačit obvykle na tři roky dopředu očekávaný obrat, náklady, zisky/ztráty.

Předposlední část popisuje, jak jsme daleko a případně kolik peněz a času už jsme do svého projektu zainvestovali sami. Vysvětlíme, že veškerá přípravná práce je již za námi a že s finanční podporou jsme schopni mít produkt během několika měsíců. Doporučuje se nedávat přesné datum, které se často mění, museli bychom plán pak několikrát přepisovat.

V posledním odstavci najde investor naši nabídku a kontakt. Shrneme všechno důležité i částku, kterou potřebujeme.

3. Zkrácený podnikatelský záměr

Zkrácený podnikatelský záměr již komplexnější dokument. Budeme opět mluvit o sobě, svém týmu a produktu, o trhu a konkurenci, a také o tom, jak s těmito prostředky naložíme. Rozdíl bude ale v tom, že budeme mnohem podrobněji pracovat s detaily.

Tento typ podnikatelského záměru má význam jen pro ty podnikatele, kteří se obávají prozradit podstatu svého obchodního tajemství, aby nebyly jejich tajné informace zneužity. Pokud nemají naše podnikatelské záměry unikátní podstatu, není potřeba zkrácený podnikatelský záměr psát.

Důležité je si uvědomit, že tento plán nemá zakrýt nedostatky, ale naopak má zakrýt silné stránky a to do té doby, kdy budeme mít dostatečnou důvěru ve svého potencionálního partnera.

4. Plný podnikatelský záměr

Témata plného podnikatelského záměru jsou stejná jako v Executive Summary, ale budeme o nich hovořit ve větším detailu. Délka plánu se pohybuje mezi 5-10 stranami u firem s krátkou či nulovou minulostí. Firmy, které mohou doložit historii účetnictví, katalogy a jiné dokumenty budou obsáhlejší.

Začínáme krátkým, výstižným popisem, čeho se naše podnikání týká, shrneme své podnikatelské intence a filozofii. Některé podnikatelské záměry mívají na začátku bodový souhrn hlavních pozitiv, které mají čtenáře zaujmout. Mělo by se jednat o osnovu, nesnažíme se vysvětlit vše, spíše naznačujeme, co budou obsahovat další stránky. Jestli použijeme formu odstavce či osnovy je na nás. Nelze říci, která forma je lepší, proto se požívají obě a výběr je čistě na nás.

Další část je o nás popř. našem týmu. Investor vkládá peníze především do nás, proto přehnaná skromnost není na místě. Nemusíte vkládat plný životopis, stačí zmínit vzdělání a specializaci, pokud je relevantní směrem k podnikání.

Další části plného podnikatelského záměru, kterými jsou produkt/služba, trh, konkurence aj. potřebují již velmi podrobný popis a jsou náročnější po obsahové stránce.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce