Splňte si povinnost a objednejte si pracovnělékařské služby u profesionálů

K jedné ze zákonných povinností zaměstnavatelů patří zajistit tzv. pracovnělékařské služby. Firemního lékaře už nemusíte pracně shánět. Komfortní ordinace i služby nabízí PREVENT.

Zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách a vyhláška o pracovnělékařských službách ukládají zaměstnavateli povinnost uzavřít písemnou smlouvu se zdravotnickým zařízením, jež bude zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Jejich klíčovou náplní jsou především lékařské prohlídky, které posoudí zdravotní způsobilost zaměstnance k práci. K prohlídkám patří ty vstupní, periodické, ale rovněž mimořádné, výstupní či následné.

V rámci pracovnělékařských služeb poskytuje zdravotnické zařízení rovněž dohled na pracovištích s ohledem na možná rizika daných pracovišť a typ vykonávané pracovní činnosti. Tato rizika hodnotí, navrhuje jejich odstranění i zlepšení pracovních podmínek.

Nakonec je v kompetenci smluvního zdravotnického zařízení určeného pro zajištění pracovnělékařských služeb poradenství zaměstnavatelům pro vytvoření zdravého pracovního prostředí. Poradenství se týká hodnocení zdravotních rizik a kategorizace práce podle rizik, zaměřuje se na pracovní podmínky, ergonomii, vybavení, školení první pomoci, ochranné pracovní podmínky, pitný režim a právní pomoc.

Pracovnělékařské služby jako „all in one“

Jde o poměrně různé oblasti a běžné lékařské středisko či lékař je nechtějí či neumí jako celek zajistit. I když zákon povoluje, aby byla smlouva zaměřená na pracovnělékařské prohlídky a další pracovněprávní služby uzavřena s více subjekty, pro zaměstnavatele je to nevýhodné z organizačních i finančních důvodů. Lepším řešením jsou profislužby, jaké nabízí PREVENT. Firma zajišťuje kompletní pracovnělékařské služby s perfektně vybavenými ordinacemi v pražském Karlíně a prostřednictvím partnerských lékařů i v regionech.

Zaměstnanci mají k dispozici specializované ordinace bez čekání i bez rizika nákazy od jiných pacientů v čekárně. Zaměstnavatel dostává kompletní fullservis s automatizovanou organizací lékařských prohlídek, taktéž poradenství a dohled nad pracovišti ­– přesně tak, jak to vyžaduje zákon a jak to potřebuje konkrétní zaměstnavatel.

Kompletní balíček prevence rizik v jednom

Se společností PREVENT má možnost zaměstnavatel vyřešit najednou ještě více ­­– hned tři oblasti prevence: pracovnělékařské služby (PLS), bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO). Firma totiž zajišťuje rovněž kvalitní školení BOZP a PO. Kurzy jsou online, zaměstnavatel nemusí zaměstnance nikam posílat, ani organizovat drahá školení na pracovišti. Perfektně zpracované interaktivní online kurzy zaměstnanci milují, zaměstnavatel z nich má výstupy, zautomatizovaná je organizace kurzů v případě, kdy se musí periodicky opakovat. K dispozici jsou i kurzy první pomoci. Ty seznamují laiky s postupy při záchraně života i řešením akutních a úrazových stavů.

Foto: Darko Stojanovic z Pixabay

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce