Financování developerských projektů s balónovým splácením

Individuální přístup vyžaduje financování developerských projektů. Půjčka pro developery musí být v dostatečném objemu a s možností postupného čerpání. Balónové splácení navíc zajistí minimální výši splátek v prvních měsících výstavby.  

Financování developerských projektů s postupným čerpáním

Bytová nebo komerční výstava vyžaduje pečlivé zpracování projektové dokumentace, získání řady povolení, spolupráci s regionálními prodejci či pronajímateli nemovitostí a koordinaci dodavatelských firem, které se na projektu budou podílet. V tomto výčtu není zmíněná jedna z nejdůležitějších složek. Tou je financování developerských projektů. Financováním developerských projektů se dlouhodobě zabývá společnost Zoxo, která u úvěrů pro developery připravila několik variant splácení. Samozřejmostí je postupné čerpání úvěru dle požadavků projektu a výpočet splátky podle aktuální dlužné částky.

Půjčku pro developery je možné později refinancovat, vkládat mimořádné splátky nebo splatit dříve v plné výši.

Zvýhodněná úroková sazba a fixní splátky

Financování developerských projektů vyžaduje individuální přístup. Proto je možné u půjček pro developery volit různou lhůtu splácení a dohodnout termíny postupného čerpání. Výhodou je zvýhodněná úroková sazba a rychlé získání hotovosti s minimální administrativní zátěží. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru, máte jistotu výše splátek i v případě, že se situace na finančních trzích bude měnit.

Půjčka pro developery s balónovým splácením

Komerční výstavba má celou řadu specifik. Ty respektuje půjčka pro developery. Zpočátku výstavby je nutná úhrada vysokých investičních nákladů, ale v průběhu výstavby již dochází k postupnému uzavírání kupních smluv nebo nájemních smluv. Vysoké výdaje přichází v prvních měsících a postupně developer získává část nákladů zpět. Jak na to reaguje půjčka pro developery? Nabízí balónové splácení půjčky.

Balónové splácení půjčky znamená, že v průběhu trvání úvěrového vztahu platí klient pouze úroky, ale nesplácí jistinu úvěru. Celá částka úvěru je vrácena jako jedna platba až s poslední vypsanou splátkou. Balónové splácení zajistí volnou finanční hotovost v prvních měsících a minimální finanční zatížení. Ke splacení úvěru dochází zpravidla až ve chvíli, kdy má developer dostatek hotovosti z realizovaných prodejů a uhrazených zálohových plateb od nových vlastníků.

Proč využít půjčky pro developery

U developerských projektů se počítá s úvěry v milionových objemech. Úvěry pro developery u společnosti Zoxo vyřídíte téměř okamžitě a hotovost vám bude zaslána na bankovní účet obratem. Při sjednání půjčky dohodnete průběh a termíny čerpání hotovosti a zároveň máte možnost zvolit tradiční (anuitní) splácení půjčky nebo balónové splácení půjčky. Po celou dobu splácení máte výhodnou a fixní úrokovou sazbu, máte možnost úvěr refinancovat nebo splatit dříve v plné výši.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce