Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské obory zaměřené na podnikání

Úspěšné složení státní maturitní zkoušky znamená konec středoškolského života. Nicméně spousta absolventů středních škol pokračují ve studiu, tentokrát na vysoké škole. Chtějí prohloubit nadobyté teoretické znalosti a osvojit si nové praktické dovednosti. Tamní vysoké školy se většinou zaměřují spíše na teoretickou výuku, přičemž studenti nejsou schopní využít teorii v praxi. Z davu vystupuje Vysoká škola podnikání a práva, která do studijního plánu zahrnuje také odbornou praxi.

Vysoká škola podnikání a práva je v českých vodách poměrně mladá soukromá vysoká škola. Vznikla spojením dvou renomovaných vysokých škol (VŠMIEP Praha a VŠP Ostrava), přičemž každá se pyšnila více než patnáctiletou tradicí. Nabízí bakalářské a navazující magisterské studium zaměřené na podnikání a právo.

Studijní obory soukromé vysoké školy

Pro budoucí podnikatele jsou určené dva obory – Podnikání a Podnikání a management v obchodu a službách. Bakalářské studium trvá celkem šest semestrů, tedy tři akademické roky. Přijímací řízení probíhá formou motivačního pohovoru. Vysoká škola disponuje pracovišti v Ostravě, Praze a Brně.

Absolventi bakalářského oboru Podnikání se uplatní v segmentu malého a středního podnikání. Uplatnění nachází ve firmách všech právních forem se zaměřením především na ekonomiku, správu a management. A obor Podnikání a management v obchodu a službách se specializuje na tři základní disciplíny, a to marketing, obchod a logistiku. Bakaláři potom obsadí pozice spojené s řízením malého a středního obchodní společnosti.

Případně se můžete trochu odštěpit od podnikání jako takového a můžete se přihlásit na obor Právo v podnikání, který je součástí programu Právní specializace. Studenti získávají speciální znalosti a dovednosti v obchodním, živnostenském, autorském, průmyslovém, ekonomickém, bankovním a mezinárodně obchodním právu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce