Koordinátor BOZP pomůže naplnit zákonné povinnosti

BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana) se musí řešit v každé firmě, nehledě na její velikost nebo zaměření. I v kanceláři, kde všichni sedí u počítače, může dojít k nepříjemnému zranění. Prevenci byste tedy neměli podceňovat, už jen proto, že vám ji káže zákon.

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny, eliminovat je. Všechny tyto pojmy definované zákonem se ale neznalému člověku mohou zdát dost vágní. Co s tím? Nejlepší je obrátit se na odborníky.

Koordinátor BOZP se vším poradí

Všechno, co musíte podle zákona zajišťovat a splňovat, pohlídá koordinátor BOZP. U větších firem je dokonce nutné takového člověka mít.

· Do 25 zaměstnanců se může o vše starat zaměstnavatel (pokud k tomu má patřičné znalosti).

· Od 26 do 500 zaměstnanců může vše zajišťovat zaměstnavatel, nebo jedna či více odborně způsobilé osoby.

· Od 500 zaměstnanců je nutné mít jednu či více odborně způsobilých osob.

Odborně způsobilá osoba, tedy koordinátor BOZP, může být zaměstnanec, nebo externí poradce. Většina firem volí druhou možnost, je nákladově efektivnější. A právě tady vstupuje do hry česká společnost PREVENT, která se už dlouhé roky zabývá BOZP a PO.

Mějte v pořádku dokumentaci i školení

To, že je nutné zajišťovat zaměstnancům nějaká školení BOZP a PO, víme asi všichni. Méně známé jsou však informace o požadované dokumentaci. Tam je situace trochu složitější, protože požadavky na dokumentaci se liší podle charakteru pracoviště, používaných zařízení, provozovaných činností atd. Tvoří ji například dokumentace prevence rizik, dokumentace kontrolní činnosti, dokumentace k zařízení apod. Tohle všechno vám může pomoci zpracovat koordinátor BOZP – třeba ten od firmy PREVENT. Navíc pro vás zajistí i školení a dokumentaci o něm.

Školte zaměstnance moderně online

PREVENT je koordinátor BOZP a pracovnělékařských služeb, zajišťuje školení, dokumentaci, poradenství i audity. K tomu nabízí i firemní online vzdělávání. V této oblasti PREVENT v posledních letech obzvlášť šlápl do pedálů – snaží se českým firmám ukazovat, že online školení mají opravdu spoustu výhod.

PREVENT provozuje dvě vlastní online vzdělávací platformy, a to EDUNIO a INSTRUCTOR.

· INSTRUCTOR je platforma pro školení zaměstnanců. Zaměstnanci tam mohou absolvovat zákonem požadované online kurzy BOZP a PO (zákon nestanovuje, zda je nutné školení absolvovat offline, či online). Mohou tam projít i kurzy profesního školení řidičů, první pomoci, ergonomie, GDPR, BOZP na home office apod. INSTRUCTOR je vhodný pro menší firmy.

· EDUNIO je platforma pro firemní vzdělávání zaměstnanců, je určena spíše větším firmám. Můžete si tam vytvářet i vlastní e-learning kurzy na vámi požadovaná témata.

Spolupráce se společností PREVENT přináší firmám mnoho. Jednodušší školení online, nulové starosti s tvorbou dokumentace BOZP, BOZP poradenství a mnohem více. Ušetřete si starosti!

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce