Jak začít podnikat od nuly? Několik tipů pro začínající podnikatele

Začít podnikat a stát se tak pánem svého času je snem mnoha lidí. A není se čemu divit. Co může být lepší, než být sám sobě šéfem a pracovní dobu mít ve své kompetenci? Jenže úspěch v podnikání nepřichází zadarmo. Na co se před zahájením činnosti zaměřit a jaké možnosti podnikání nabízí dnešní doba?

Je podnikání správnou volbou?

Podnikání přináší spoustu výhod. Patří mezi ně například volná pracovní doba, možnost věnovat se oblíbené činnosti či nabytí nových zkušeností, dovedností a vědomostí. Pozitiva jsou však obvykle vyvažována negativy. Člověk by měl ještě před tím, než dá výpověď v zaměstnání a založí živnost, zvážit veškeré hrozby, jež plynou z opuštění dosavadních jistot.

S podnikáním se často pojí neúspěchy a finanční ztráty, které mohou vést k závažným problémům. Počátky podnikání může do značné usnadnit podnikatelský úvěr. Přesto je nutné zodpovědně zhodnotit svou aktuální i budoucí finanční situaci a promyslet, zda se nejedná o přílišné riziko.

Zjistit, zda má podnikání šanci na úspěch či nikoliv, pomůže podrobný a realistický podnikatelský plán. Jeho součástí by mimo jiné měla být specifikace hlavní myšlenky a cíle podnikání, důkladný popis celého projektu a samozřejmě i finanční plán, který pracuje s výdaji potřebnými na založení podniku, provozními náklady, předpokládanými výnosy a dalšími důležitými daty.

Podnikatelský plán eliminuje rizika spojená s podnikáním a zvyšuje tak šanci na úspěch.

Podnikatelský plán není povinný. Vzhledem k tomu, že přináší objektivní zhodnocení celého podnikatelského projektu a tím minimalizuje riziko neúspěchu, je však důrazně doporučováno jej vypracovat, ať už svépomocí či za asistence specializované firmy.

V čem začít podnikat?

Existuje obrovské množství odvětví, které nabízejí příležitosti pro podnikání. Zároveň není snadné přijít s něčím novým, neokoukaným, zajímavým – trh se zdá být dostatečně nasycen a při hlubším zamyšlení se může zdát, že pro nové subjekty již není místo. Podnikatel se obvykle stává úspěšným v případě, že objeví takzvanou ,,díru na trhu”. Uspět však může i ten, který se rozhodne již existující produkty či služby pojmout vlastním, originálním způsobem.

Je velmi důležité, aby člověk hledal příležitosti v oboru, který ho zajímá a baví. Velmi populární je dnes například podnikání přes internet, které lze provozovat z pohodlí domova a s minimem nákladů.

V čem podnikat online?

  • Affiliate marketing
  • Copywriting
  • Správa sociálních sítí
  • Překlady
  • Korektury

Výhody online podnikání, z nichž největší je možnost pracovat odkudkoliv, jsou velmi lákavé. Z tohoto důvodu je třeba počítat s poměrně velkou konkurencí.

Podnikání z pohodlí domova je dnes velmi oblíbené, s čímž se pojí i velká konkurence v tomto odvětví.

Podnikání z pohodlí domova je dnes velmi oblíbené, s čímž se pojí i velká konkurence v tomto odvětví.

Další možností, jak začít podnikat, je koupě práv na užívání obchodní značky a know-how již fungující společnosti, takzvaný franšízing. Stejně jako v případě podnikání přes internet nevyžaduje příliš vysoký vstupní kapitál a představuje jednu z bezpečnějších forem podnikání.

Výběr právní formy a oprávnění podnikat

Výběr právní formy podnikání je stejně důležitý jako volba zaměření své činnosti. Podnikat jako fyzická nebo právnická osoba? Každá z těchto forem má svá specifika, výhody i nevýhody.

Fyzická osoba

Práva a povinnosti fyzických osob upravuje živnostenský zákon. Jedná se o jednodušší formu podnikání. Živnost se ohlašuje na jakémkoliv živnostenském úřadě a její založení je otázkou několika minut. Podmínkou je plnoletost, čistý trestní rejstřík a svéprávnost. Dále je zapotřebí pouze předložit občanský průkaz a vyplnit registrační formulář. Výhodou tedy je, že stát se podnikatelem je možné doslova ze dne na den. Stejně snadno lze živnost zrušit. Nevýhodou je skutečnost, že fyzická osoba za své závazky ručí celým majetkem.

Právnická osoba

Práva a povinnosti právnických osob upravuje obchodní zákoník. Proces zakládání obchodní společnosti je zdlouhavější. Nejprve je třeba založit živnost a až následně obchodní společnost, jež musí být zapsána v obchodním rejstříku. Je rovněž důležité dobře promyslet typ obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost apod.). Majitel neručí majetkem svým, nýbrž majetkem firmy. Společnost musí vést účetnictví a zrušit ji lze až po uhrazení všech závazků.

Za úspěchem stojí dřina i chuť se zlepšovat

Výběr vhodných cílů, precizní podnikatelský plán a dobré nápady jsou v začátcích podnikání nesmírně důležité, nepředstavují však automatickou záruku úspěchu. Podnikání je soustavná činnost, která zahrnuje neustálé inovace, vylepšování nabízených produktů či služeb a v neposlední řadě i práci na sobě samém. Úspěšným podnikatelem se může stát jen člověk ambiciózní, cílevědomí, disciplinovaný a vytrvalý. Cesta za úspěchem může být dlouhá a trnitá. Důležité je se nenechat odradit a jít si za svým, nebát se vystoupit ze své komfortní zóny a být ochotný i něco obětovat.

Mnoho užitečných rad a tipů nejen pro začínající podnikatele je možné nalézt na webu Hardyn.cz, jehož obsah se z velké části zaměřuje na témata z oblasti businessu a financí.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce