5 výhod překladatelské agentury

Obyčejný překladatel je člověk, který umí překládat. Skvělý překladatel je zkušený profesionál, který dokáže čtenářům plně vynahradit skutečnost, že nevládnou všemi jazyky světa. Překladatelů je na trhu velká spousta, ale výborní překladatelé představují cenné a žádané zboží. Překladatelská agentura je dům plný skvělých překladatelů.

1. Kolik jazyků umí agentura?

I ten nejlepší překladatel vládne pouze jedním nebo několika málo cizími jazyky. Základním arzenálem překladatelské agentury je naopak široká jazyková nabídka. Pro své překlady můžete vybírat nejen z tradičních světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština), ale také z desítek jazyků menších a méně obvyklých (japonština, islandština, turečtina či arabština). Agentury také umějí nabídnout specifické jazykové kombinace a překlady mezi jednotlivými cizími jazyky (a to oběma směry), stejně jako překlad jednoho textu do více jazyků zároveň, což obvykle v silách jednoho freelancera nebývá.

2. Více odborníků, více témat, více formátů

Některé texty vyžadují hlubší vhled do problematiky, a ne každý překladatel se dokáže adekvátně vyrovnat s náročnými texty plnými oborové terminologie. Pro odborné překlady z oblasti medicínypráva či strojírenství umí překladatelská agentura vybrat a nabídnout zkušeného překladatele a zajistit nejen jazykovou, ale rovněž významovou korekturu textu, ať už se bude jednat o lékařskou zprávu, soudní rozhodnutí nebo třeba technickou dokumentaci výrobní linky.

3. Rodilí mluvčí jazyk umějí

Překladatelské agentury vědí, že překládat do mateřského jazyka je výhodou, a spolupracují proto s rodilými mluvčími jednotlivých jazyků. Překlady pořízené rodilými mluvčími – a zároveň dobrými překladateli – jsou přirozenější a kvalitnější. Samozřejmostí je též korektura výsledného překladu právě rodilým mluvčím.

4. Výhody dlouhodobé spolupráce

Kvalitně provedený překlad znamená spokojeného zákazníka a větší spokojenost pak větší zájem. Firmy s mnohaletou tradicí, jako například jazyková agentura Skřivánek, proto svým klientům dokážou nabídnout jak výhodné a předem dané ceny, tak pevné termíny odevzdání a velké objemy překladů, jaké individuální freelanceři garantovat nemůžou. Zákazníci se tak mohou například spolehnout, že zadaný překlad může být hotov i v expresně krátkém čase (do 24 hodin).

5. Perfektní servis a zázemí

Překladatelské agentury svým překladatelům nabízejí k využití pokročilé digitální nástroje (CAT), které ulehčují, zrychlují, a především značným způsobem zpřesňují překladatelskou práci. Agenturní zázemí také výrazně usnadňuje komunikaci mezi překladateli a zákazníky. Individuální domluva s freelancerem na detailech překladu může být někdy výhodou, ale na druhou stranu ho odvádí od samotné překladatelské práce. V zavedené agentuře za sebou překladatelé mají sehraný tým, který spolehlivě odvede veškerou organizační a smluvní práci, a překladatelům umožní soustředit se výhradně na to hlavní. Na skvělý překlad.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce