Jak dát výpověď: Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Pandemie koronaviru významně otřásla trhem práce a mnoho zaměstnavatelů se muselo uchýlit k ukončení pracovního poměru se svými zaměstnanci. Jaké možnosti má zaměstnavatel ve chvíli, kdy je nucen propustit zaměstnance? V jakých případech může podat výpověď zaměstnanec? Jaké jsou nejčastější důvody k výpovědi? A jaké náležitosti musí obsahovat výpověď? To vše se dozvíte v následujícím článku.

Výpověď a zákoník práce

Situace, za kterých je možné ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, jsou ukotveny v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze v případech, které stanovuje zákoník práce. Pokud zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr, musí dodržet dané formální náležitosti, jinak může zaměstnanec výpověď napadnout pro její neplatnost.

Výpověď ve zkušební době

Nejjednodušším způsobem, jak rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, je výpověď ve zkušební době, která je obvykle 3 měsíce.

Uplynutí doby pracovní smlouvy

V případě, že má zaměstnanec smlouvu na dobu určitou, pracovní poměr končí vypršením sjednané doby.

Výpověď dohodou

Jedním ze způsobů, jak ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, je také vzájemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem, která musí být uzavřena písemně.

Další možnosti

Další možností je výpověď ze strany zaměstnavatele, ve které musí být uveden pádný důvod výpovědi, který je v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnavatel může také okamžitě ukončit pracovní poměr v případech, které jsou uvedeny v zákoníku práce.

Více o tom, jaké máte možnosti, když musíte ukončit pracovní poměr se zaměstnanci, se dozvíte v tomto článku.

Tipy psycholožky pro zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Podle uznávané psycholožky Hany Kyrianové byste se měli při propouštění vyvarovat odlehčujících frází a hodnocení zaměstnance a dát mu prostor pro samotu a přemýšlení. Výpověď byste měli zaměstnanci oznámit ideálně co nejrychleji a v přítomnosti svědka.

Výpověď kvůli koronaviru

V případě pandemie koronaviru zaměstnavatelé nejčastěji přistupují k podání výpovědi z organizačních důvodů. V tomto případě náleží zaměstnanci odstupné, a to i ve chvíli, kdy k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou ze stejného důvodu.

Jak dát výpověď ze strany zaměstnance?

Podání výpovědi ze strany zaměstnance je podstatně jednodušší, zaměstnanec totiž může pracovní poměr ukončit kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodů. Podle zákoníku práce musí mít výpověď písemnou podobu. Výpověď je možné podat kdykoliv, tedy i na neschopence.

Existují dvě možnosti, jak pracovní poměr ukončit. Pokud se dohodnete se zaměstnavatelem, můžete pracovní poměr ukončit dohodou. Druhou možností je podat klasickou výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Je také dobré vědět, že výpovědní doba začíná běžet vždy od začátku nového měsíce.

Nižší podpora při podání výpovědi

V případě, že sami podáte výpověď, musíte počítat s tím, že pro vás neplatí žádná ochranná doba a v případě, že nemáte nové zaměstnání a musíte se zaregistrovat na úřad práce, budete mít nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti.

Jaké náležitosti musí výpověď splňovat?

Výpověď musí mít písemnou formu a musí obsahovat identifikaci smluvních stran, tedy identifikaci zaměstnance i zaměstnavatele, formu pracovněprávního vztahu, výpovědní lhůty a v případě, že výpověď dává zaměstnavatel také jasně definovaný důvod výpovědi. Pokud podáváte výpověď z pozice zaměstnance, připravte si dvě vytištěné kopie výpovědi, jednu s podpisem zaměstnavatele si uchovejte a druhou dejte zaměstnavateli.

TIP: Výpověď – vzor

Na stránkách pruvodcepodnikanim.cz si můžete zdarma stáhnout vzor výpovědi z pracovního poměru. Vzor má však obecný charakter, v případě, že potřebujete vytvořit výpověď na míru, můžete se obrátit například na službu dostupnyadvokat.cz.

Nejčastější důvody výpovědi

Nejčastějším důvodem k propuštění ze strany zaměstnavatele je nadbytečnost. Víte ale, jaké jsou nejčastější důvody, proč dávají výpověď zaměstnanci? Podle průzkumu společnosti SearchForce většina dotázaných uvedla, že ze zaměstnání odešla kvůli nekompetentním manažerům. Na druhé příčce se umístila nedostatečná komunikace v práci následovaná nedostatkem uznání, chybějící možností osobního nebo profesního růstu a také neztotožnění se s kulturou a hodnotami společnosti. Z průzkumu společnosti Randstad zase vyplynulo, že mezi nejčastější důvody podání výpovědi českých zaměstnanců patří nízký plat, neuspokojující kariéra a nedostatek uznání.

Jaké jsou jiné možnosti než výpověď?

V případě, že zaměstnanec nechce nebo nemůže pracovat na plný úvazek, nemusíte hned přistupovat k výpovědi, ale můžete mu nabídnout práci na zkrácený úvazek, možnost fakturace nebo práci na dohodu. Proč se vám tyto formy pracovního poměru vyplatí více než výpověď?

Zkrácený úvazek

Je dokázané, že zaměstnanci, kteří pracují na zkrácený úvazek, jsou celkově spokojenější, což má vliv na jejich pracovní morálku i loajálnost k zaměstnavateli. Pokud zaměstnanci nabídnete zkrácený úvazek, udržíte si kvalifikovaného zaměstnance a ušetříte čas i finance potřebné k nalezení a zaškolení nového zaměstnance. Lidé s částečnými úvazky jsou také často produktivnější, protože dokáží lépe nakládat s časem. Co se týče administrativy spojené se zkrácenými úvazkem, nutné papírování je srovnatelné s plnými úvazky.

Chcete vědět více o tom, jaké jsou výhody zkráceného úvazku pro zaměstnance i zaměstnavatele? Přečtěte si tento článek.

Fakturace a práce na dohodu

Mnoho firem v rámci optimalizace nákladů část výkonu svých podnikatelských činností zajišťuje formou externích spolupracovníků. Outsourcing je běžným a legitimním postupem, jako zaměstnavatel si však musíte dát pozor na to, aby tato práce nevykazovala znaky takzvaného švarcsystému. K tomu dochází v případě, kdy vztah mezi firmou a externím spolupracovníkem vykazuje znaky takzvané závislé práce, fakticky tedy práce vykonávané ve vztahu podřízenosti zaměstnance a zaměstnavatele.

Další možností je domluvit se na vykonávání práce na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce