... ze série Podnikatelské minimum

Přehled změn od ledna 2012 - daně, sociální a zdravotní pojištění, zákoník práce
Měsíc leden každoročně přináší také řadu změn v oblasti legislativy. Leden 2012 není výjimkou, proto jsme pro Vás připravili přehled základních informací o změnách v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění a změnách v souvislosti s novelou zákoníku práce.
 

 

Přehled změn týkajících se podnikání 2012

Daně a odvody

Daň z příjmů

 • Sleva na dani za poplatníka se v roce 2012 vrací na 24 840 korun. Za rok 2011 to přechodně bylo jen 23 640 korun.

 • O 150 korun měsíčně (1 800 korun ročně) se zvýšila daňová sleva na dítě. Rodiče si tedy budou moci ročně odečíst za jedno dítě 13 404  korun.

 

Daň z přidané hodnoty

 • Spodní sazba DPH se zvyšuje z 10 na 14 procent. Postihne to potraviny, služby, vodné a stočné, teplo, kulturu, sport, dopravu nebo léky. Od roku 2013 se pak obě sazby sjednotí na 17,5%.

 • Na přijatém dokladu již nemusí být uvedeno DIČ nebo údaje pro výpočet DPH. Novela zjednodušuje uplatnění nároku na odpočet.

 • Podle stávající úpravy se při opravě základu daně a výše daně se použije sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny platné ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Novelou se doplňuje možnost použít i kurz „platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy“. Použití tohoto kurzu by mohlo být vhodné zejména pro plátce, kteří opravují jedním souhrnným opravným daňovým dokladem více zdanitelných plnění, uskutečněných původně v různých zdaňovacích obdobích.

 

Sociální a zdravotní pojištění

 • Minimální nemocenské pojištění OSVČ se zvedá na 115 korun měsíčně.

 • Od ledna 2012 je výše minimální zálohy na důchodové pojištění OSVČ stanovena na 1 836 korun.

 • Od ledna 2012 je výše minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na 1 697 korun.

 • Maximální vyměřovací základ důchodového pojištění pro rok 2012 je stanoven na 42násobek průměrné mzdy (v roce 2011 to byl 72násobek). Výše stropu u důchodového pojištění se tak snižuje ze současných 1 781 280 korun na 1 206 576 korun.

 • Maximální vyměřovací základ zdravotního pojištění zůstává na 72násobku průměrné mzdy. Ta se ale zvýšila, takže maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce 2012 činí 1 809 864 korun.

 

Změny v Zákoníku práce

Zkušební doba

 • Zkušební doba u vedoucích zaměstnanců (řídí alespoň jednoho zaměstnance) může být uzavřena až na 6 měsíců.

 • V případě sjednání pracovního poměru na dobu určitou nesmí zkušební doba přesáhnout polovinu sjednané doby.

 

Dohoda o provedení práce

 • Dohodu o provedení práce lze uzavřít až na 300 hodin ročně (dosud to bylo 150 hodin).

 • Sjednaná odměna nesmí být nižší, než minimální mzda.

 • Změní se podmínky u dohod nad 10 000 korun měsíčně - u těchto zaměstnanců přibude povinnost rozvrhnout pracovní dobu (pro případ pracovní neschopnosti) a také vydat po skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání.

  • Pokud bude se zaměstnancem uzavřena dohoda o provedení práce na více než 10 000 korun měsíčně, bude z ní muset zaměstnanec či zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pozor! Jedná se o částku, která bude skutečně zúčtována, nikoli o částku, kterou předpokládá smlouva.

  • Zaměstnavatel bude v těchto případech podávat oznámení o nástupu do zaměstnání OSSZ zpětně, tedy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém účast na pojištění vznikla.

 

Doba určitá

 • Doba určitá může být stanovena maximálně na délku 3 let. Od vzniku pracovního poměru může být opakována nanejvýš dvakrát. (Celkem tedy může být sjednána doba určitá mezi tímtéž zaměstnancem a tímtéž zaměstnavatelem třikrát za sebou.)

 

Výpověď a odstupné

 • Přibyl nový výpovědní důvod – zvlášť hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (v případech, kdy se zaměstnanec nebude prokazatelně zdržovat v době prvních 21 dnů pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek).

 • Delší výpovědní dobu, než stanovuje zákoník práce je nyní možno sjednat pouze na základě individuální dohody se zaměstnancem.

 • Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru:

 1. jednonásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání trvá méně než 1 rok,

 2. dvojnásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání trvá alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

 3. trojnásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání trvá alespoň 2 roky.

 

Další důležité změny v pracovním právu

 • Evidence pracovní doby musí obsahovat čas začátku a konce pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti.

 • V případě nedostatku zakázek je možné na základě zaměstnavatelem vydaného vnitřního předpisu vyplatit zaměstnancům náhradu mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku (v současné době o překážce rozhodují pouze odbory na návrh zaměstnavatele, případně u zaměstnavatelů bez odborové organizace místně příslušný úřad práce).

 • Konkurenční doložku je možno uzavřít už během zkušební doby a minimálně na polovinu průměrného výdělku.

 • Dovolenou je nutné vyčerpat v daném kalendářním roce (pokud tomu nebude bránit překážka na straně zaměstnance nebo vážné provozní důvody). Pokud nebude dovolená vyčerpána ani do 30. června následujícího roku, bude si moci čerpání dovolené určit zaměstnanec sám (zaměstnavatel bude moci jeho rozhodnutí změnit pouze z vážných provozních důvodů). Čerpání dovolené musí zaměstnanec nahlásit 14 dnů předem.

 • Příplatky za práci o víkendu a noční práci je možno stanovit na základě individuální dohody se zaměstnancem, a to i nižší, než stanoví zákoník práce.

 • Sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas je možno až na 416 hodin ročně u vedoucích a na 150 hodin u ostatních zaměstnanců. Tato možnost je však pouze tehdy, je-li odměna sjednána smluvně, nikoli stanovena mzdovým výměrem.

 • Pracovat ve firmě na živnostenský list (tzv. švarcsystém) je nelegální. Nově je od ledna 2012 možné za nelegální práci či zastírání pracovního vztahu postihovat také zaměstnance.

 

Obchodní právo

 • Byla zavedena trestní odpovědnost firem – pokud zástupci firmy spáchají trestný čin bude také firmě hrozit peněžitý trest, propadnutí majetku či zrušení.

 • Statutárním zástupcem firmy může být i zaměstnanec.

 • Podnikající fyzické osoby musí do obchodního rejstříku zapisovat své skutečné místo podnikání. Po celou dobu platnosti tohoto zápisu budou muset mít právnické i fyzické osoby právní důvod k užívání prostor (vlastnictví, smlouva o pronájmu).

 • Rodné číslo nebude nadále uváděno ve veřejné části obchodního rejstříku.

Podnikání
              
Nenašli jste v tomto článku informace, které jste hledali? Napište nám do komentáře, co vám v článku chybí, anebo položte váš dotaz v iPoradně. Děkujeme.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Pomůžeme nastartovat vaše podnikání

Začněte podnikat jednoduše díky:


Nápady na podnikání

Chtěli byste podnikat, ale nevíte v čem? Vyberte si ze 150 rozpracovaných (nebo 100 volných) nápadů, které fungují.

399 Kč
 
 

podnikatelsky plan

Můj podnikatelský plán

Jste zvědaví, jak bude váš podnikatelský nápad fungovat finančně? Sestavte si v online aplikaci podnikatelský plán, který vám to poví.

605 Kč

Podnikání v kostce

Chcete vědět, co vás při podnikání čeká? Projděte si ucelený online kurz Podnikání v kostce a budete v obraze.

399 Kč
 
 

Praktické návody se vším všudy

E-book zdarma

Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.