Nedaří se vám?

Likvidace podniku
Začít dnes podnikat není až tak těžké. Můžeme tak učinit několika způsoby, buď prostřednictvím živnosti, založením některé z obchodních společností, dokonce úřady práce dnes poskytují i finanční prostředky do samostatně výdělečné činnosti. Jenže před zahájením podnikání je velmi těžké posoudit, zda bude naše podnikání v budoucnu úspěšné. Životní cyklus každého podniku představuje plynulý průběh fází působení činnosti podniku na trhu. Tyto fáze představují období odkdy podnik vznikne až po úpadek a likvidaci podniku. Její příčinou někdy může být i neúspěšné vymáhání pohledávek, a podnik se najednou stává neudržitelným.

Likvidace podniku

Zrušení podniku může nastat s likvidací, bez likvidace, v některých případech může být prohlášen konkurs.

Pokud nastane zrušení podniku bez likvidace, jmění společnosti přechází na právního nástupce. Patří sem i případy, kdy:

  • Společnost nedisponuje žádným majetkem.

  • Pro nedostatek majetku byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu.

  • Konkurz byl zrušen vzhledem k tomu, že majetek úpadce nepostačuje k pokrytí výdajů.

Druhým způsobem zrušení je zrušení s likvidací. Jejím zápisem do obchodního rejstříku přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora, ten musí být zapsán v obchodním rejstříku.

Z pohledu účetnictví je třeba rozlišovat tři hlavní fáze procesu likvidace:

  • Činnosti, které je nutné realizovat den před vstupem do likvidace.

  • Činnosti které je nutné realizovat v den vstupu do likvidace a během ní.

  • Činnosti, které je nutné realizovat ke dni skončení likvidace.

K ukončení likvidace může dojít po vypořádání závazků a ostatních majetkových poměrů. Sestaví se mimořádná účetní závěrka, pomůže nám k ní zajisté i kvalitní notebook, která obsahuje vyčíslení závazků z titulu daně z příjmů z výsledku hospodaření za období likvidace. Závěrka musí být schválena společníky, včetně likvidačního zůstatku a vyplacení odměny likvidátorovi.

O likvidaci, její způsobech a průběhu si lze přečíst i množství odborných knih, které najdete v oddělení odborné literatury v dobrých knihkupectvích.

PR článek

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.