Jaké změny čekají od roku 2018 paušální výdaje?

Jedete na paušál? Od roku 2018 bude pro podnikatele uplatňující své výdaje paušálem platit několik změn. Podívejte se, jaké to jsou. 

Paušální výdaje vypočtené procentem z příjmů představují pro OSVČ nejjednodušší, ale v mnoha případech také nejvýhodnější způsob, jakým mohou uplatnit své výdaje v daňovém přiznání. Nejen, že nemusí vést daňovou evidenci (pouze evidenci příjmů a pohledávek), ale ani své výdaje prokazovat příslušnými doklady.

- Z našeho e-shopu -

Přesto se však najdou i případy, kdy se uplatnění paušálních výdajů nevyplatilo. Hlavním důvodem bylo omezení na uplatnění slevy na manželku (manžela) a daňového zvýhodnění na děti. Tyto odpočty totiž poplatník nemohl využít, pokud byl součet dílčích základů daně, u kterých byly tyto výdaje uplatněny, vyšší než 50 % celkového základu daně.

Od nového roku však čekají paušální výdaje nemalé změny. Novela zákona o dani z příjmu snižuje výši maximálních limitů na polovinu, ale současně bude možné vždy využít odpočty na vyživované osoby.

Druh příjmuVýdajeDosavadní limitNový limit
Z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného80%1 600 000800 000
Z příjmů ze živnostenského podnikání60%1 200 000600 000
Z jiných příjmů ze samostatné činnosti40%800 000400 000
Z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku30%600 000300 000
Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů30%600 000300 000

Jak budou moci OSVČ uplatňovat paušální výdaje v daňovém přiznání za rok 2O17 a jak v dalších letech? 

Rok 2017

Jelikož pro tento rok platí přechodné období, mohou OSVČ v daňovém přiznání postupovat dvěma způsoby:

  • Dle dosavadních pravidel – výdajové limity, které platily doposud, avšak bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku (manžela).
  • Dle nových pravidel – snížené limity s možností uplatnit daňové zvýhodnění na děti i slevu na manželku (manžela).


Při sestavování daňového přiznání pro rok 2017 je tedy vhodné propočítat obě výše zmíněné varianty a posléze se rozhodnout pro tu výhodnější.

Rok 2018 a následující roky

- Inzerce -

Nedojde-li v zákoně o dani z příjmu k dalším změnám, budou již pro rok 2018 platit pouze snížené výdajové limity, avšak poplatníci budou moci vždy uplatňovat slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na děti, tedy bez ohledu na výši paušálních výdajů na celkovém základu daně.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce