e-learning

Studium e-learningových kurzů má svá pravidla a vyžaduje určitou disciplínu ze strany studenta. Sestavili jsme pro vás několik zásad, které je třeba dodržovat, aby vaše studium bylo úspěšné.

Zásady pro studium e-learningového kurzu

Výhody studia formou e-learningu

 • flexibilita, pohodlí a schopnost vzdělávat se kdykoliv na kterémkoliv místě (vhodné i pro časově vytížené osoby),
 • e-learningového kurzu se mohou účastnit studenti z různých míst a není nutné se dostavovat na jedno určené místo,
 • nejsou důležité face-to-face komunikační schopnosti, komunikace probíhá zprostředkovaně přes internetové komunikační kanály (diskuse, email, chatroom, messenger aj.),
 • e-learningový kurz přináší finanční, časové a organizační úspory (ubytování, cestovní výdaje apod.),
 • vyšší efektivnost výuky pro studenta (může se soustředit jen na to, co jej zajímá),
 • neomezený přístup k informacím a aktuálnost poskytovaných informací,
 • interaktivita.

 

Co obnáší e-learningové samostudium

Samostudium formou e-learningu je proces sebevzdělávání, který probíhá bez přímého kontaktu s lektorem. Ústřední postavou je při samostudiu sám student, který řídí svůj vzdělávací proces a efektivnost je podmíněna tím, jaké má ke studiu předpoklady.

Předpoklady pro samostudium formou e-learningu

 • Motivace (Je nutné vědět, proč se do e-learningu pouštíte).
 • Organizace (Je nezbytné mít určeno, jak a kde bude proces samostudia probíhat).
 • Počítačová gramotnost a materiálně technické podmínky (Je třeba zvážit, jestli máte ke studiu dostatečné vybavení).

Motivace studenta je klíčovým předpokladem, který předurčuje, jak bude studium úspěšné. Student musí mít ujasněné cíle jeho vzdělávání, tzn. vědět, čeho chce prostřednictvím e-learningu dosáhnout. V případě e-learningu pro začínající podnikatele cíle pravděpodobně budou mít podobu personálního růstu, kterým je uspokojena potřeba pracovní seberealizace studenta (potřeba rozvíjet se, získávat zkušenosti, překonávat vlastní nedostatky, potřeba ocenění aj.). Motivace je dále tvořena pozitivním postojem k sebevzdělávání, protože úspěch či neúspěch studenta leží na jeho individuálním přístupu a přijetí zodpovědnosti za svůj profesní život.

Organizace času a práce je druhou ze základních podmínek ke zvládnutí e-learningového studia. Protože je při e-learningu osobní kontakt s lektorem potlačen na minimum a studentovi je tak dána svoboda, je nezbytné aby byl dostatečně motivovaný a disciplinovaný. Je nutné si uvědomit, že čas a energie, kterou e-learningu věnujete, je vynakládána ve prospěch dosažení vašich cílů a snů.

Třetím předpokladem je schopnost studenta připravit si vyhovující podmínky pro studium formou e-learningu. Student se neobejde bez základní znalosti práce na internetu a technického vybavení (připojení k internetu, PC).

Pokud jste u sebe identifikovali tyto předpoklady a uvědomili si jejich význam, nic vám nebrání pustit se do e-learningového studia. Je užitečné řídit se při něm zásadami, které vám usnadní proces sebevzdělávání.

 

Zásady pro studium e-learningu

Dbejte na time management

 • Rozvrhněte si předem práci a čas, který na zvládnutí kurzu musíte ze svého rozvrhu vyčlenit.
 • Dodržujte určenou dobu pro studium a dobře využijte vytyčený čas.
 • Studium ukončete pečlivým naplánováním látky na příští studijní úsek.
 • Přizpůsobte studijní režim vašim možnostem, studijní plán má podléhat vašim potřebám a schopnostem.

Osvojte si správné studijní návyky

 • Rozvrhněte si studium na kratší úseky a intenzivně se soustřeďte.
 • Nenechte se vyrušovat, vytvořte si odolnost proti vnějším vlivům.
 • Vytvořte si pro studium příjemné prostředí.
 • Vytvořte si pro učení pravidelný rituál.

Buďte systematičtí

 • Pokuste se vnést do osvojované látky systém souvislostí a zákonitostí.
 • Myslete samostatně a aktivně, promýšlejte látku, důsledně dbejte na její pochopení.
 • Postupujete od jednoduššího ke složitějšímu. Látku se učte jako celek.

Využívejte všech možností e-learningu

 • Studujte kolektivně a vzájemně si pomáhejte, konzultujte.
 • O látce diskutujte a vyžadujte od okolí zpětnou vazbu.
 • Využívejte učebních pomůcek, opírejte se o skripta, vyhledávejte další informace.

Provádějte průběžné hodnocení vašich výsledků a upravujte svůj vzdělávací plán

 • Porovnávejte své studijní výsledky se studijními cíli, testujte získané znalosti.
 • Sebekriticky zvažte vlastní možnosti a zbytečně se nedemotivujte nereálnými cíli.
 • Běžte cílevědomě za svými metami. Pokud se vám to nedaří, zvažte úpravu studijního plánu, popřípadě přehodnoťte svůj postoj ke studiu.
 • Vypěstujte si důvěru ve vlastní síly a buďte svědomití při studiu.
Témata:
e-learning  

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Pomůžeme nastartovat vaše podnikání

Začněte podnikat jednoduše díky:


Nápady na podnikání

Chtěli byste podnikat, ale nevíte v čem? Vyberte si ze 150 rozpracovaných (nebo 100 volných) nápadů, které fungují.

399 Kč
 
 

podnikatelsky plan

Můj podnikatelský plán

Jste zvědaví, jak bude váš podnikatelský nápad fungovat finančně? Sestavte si v online aplikaci podnikatelský plán, který vám to poví.

605 Kč

Podnikání v kostce

Chcete vědět, co vás při podnikání čeká? Projděte si ucelený online kurz Podnikání v kostce a budete v obraze.

399 Kč
 
 

Praktické návody se vším všudy

E-book zdarma

Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.