pracovní právo

Diskriminace v pracovně-právních vztazích – hrozí i vám?

Možná si to ani neuvědomujete a podvědomě zvýhodňujete jednoho uchazeče o práci nad druhým, aniž byste k tomu měli objektivní důvody – takovému jednání se říká diskriminace. V následujícím článku vám představíme problematiku diskriminace především v pracovně-právních vztazích, kterou upravuje zákoník práce.

 

Dovolená z účetního pohledu

Léto je tady a pro většinu pracujících to znamená dovolenou. Co to znamená ale pro zaměstnavatele? Nejen prázdné kanceláře. Víte přesně, na co mají nebo nemají vaši zaměstnanci nárok? Na dovolenou je třeba nahlížet i z účetního pohledu. Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější informace.

Evidence pracovní doby zaměstnanců

Evidujete pracovní dobu svých zaměstnanců? Ne? Tak to děláte chybu, protože povinnost vést evidenci pracovní doby je dána zákonem. Přečtěte si o této problematice více.

 

Pojmy „hendikep“ a „dobrý zaměstnanec“ se nevylučují

Jak byste se tvářili při čtení životopisu uchazeče o zaměstnání, který má dobré předpoklady, ale zdravotní postižení? Smekli byste před jeho odvahou? Vyhodili byste pobouřeně jeho reference do koše? Informace o tom, co vše takový zaměstnanec vyžaduje a čím může vaší firmě prospět, jsou důležitým klíčem k vyřešení této hádanky.

 

Povinná školení zaměstnanců

Zaměstnavatel podle zákoníku práce odpovídá za své zaměstnance. Pokud si zaměstnanec během pracovní doby ublíží, jde o pracovní úraz – a za škodu vzniklou pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Své odpovědnosti se zaměstnavatel může zprostit pouze tehdy, pokud prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo proto, že zaměstnanec porušil předpisy k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A také, že s nimi byl řádně seznámen. Proto je školení zaměstnanců tak důležité.

 

Práce přesčas

V mnoha firmách je po zaměstnancích požadováno, aby pracovali déle, než je jejich skutečná pracovní doba. Jak je tato práce přesčas upravena českým právem? Čtěte a dozvíte se více.

 

Pracovní právo – základní informace o pracovním poměru

Pracovní právo je oblast legislativy, která upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pokud jako podnikatelé plánujete najímat zaměstnance a vstoupit tak do role zaměstnavatele, měli byste mít tuto oblast práva důkladně prostudovanou.

 

Pracovní řád je užitečný i pro podnikatele

Pro podnikatele neexistuje zákonná povinnost stanovit pracovní řád, přesto však může být prospěšný? Proč? To si přečtěte v následujícím článku.

 

Přehled nejdůležitějších změn pro podnikatele v roce 2012

... ze série Podnikatelské minimum

Přehled změn od ledna 2012 - daně, sociální a zdravotní pojištění, zákoník práce
Měsíc leden každoročně přináší také řadu změn v oblasti legislativy. Leden 2012 není výjimkou, proto jsme pro Vás připravili přehled základních informací o změnách v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění a změnách v souvislosti s novelou zákoníku práce.
 

Převedení na jinou práci (vzor)

Změní-li se zásadně schopnosti zaměstnance vykonávat práci, na kterou byl pracovní smlouvou přijat, lze uvažovat o jeho převedení na jinou práci. Za jakých podnínek je to možné a jaké náležitosti je při dohodě o převedení na jinou práci nutné dodržet, se dozvíte na následujících řádcích.

 

Sociální pojištění – povinnosti na OSSZ při zaměstnávání pracovníků

Článek informuje o povinnostech podnikatele, které mu ukládá zákon vůči správě sociálního zabezpečení v případě, že zaměstnává pracovníky.

Už žádné pochyby o tom, co je švarcsystém – rozhovor se zástupcem Státního úřadu inspekce práce, který švarcsystém kontroluje a trestá

Kolem švarcsystému se v poslední době vyrojilo mnoho spekulací, které mnohdy způsobují, že se této formy nelegální práce poctiví živnostníci strachují. Nutno dodat, že většinou zbytečně. Oslovili jsme proto zástupce Státního úřadu inspekce práce, který je oprávněn švarcsystém kontrolovat a trestat, aby udělal v této problematice podnikatelům jednou provždy jasno.

Vysílání zaměstnanců na práci do Německa a Rakouska

Pokud se chystáte vyslat vašeho zaměstnance za prací do Rakouska či Německa, tak mu již nebudete muset vyřizovat pracovní povolení. Před odjezdem zaměstnance do těchto lákavých podnikatelských destinací je ovšem zapotřebí vyřídit jisté formality.

 

Zaměstnávání zdravotně postižených

Velmi specifickou skupinou na pracovním trhu jsou lidé s tělesným či mentálním postižením, případně s kombinovanými vadami. Přitom postižení ve většině případů o práci sami stojí – představuje pro ně způsob, jak vyjít ze sociální izolace, dostat se mezi lidi, dát svému životu smysluplnou náplň a také si vydělat nějaké peníze navíc k invalidnímu důchodu. Firmy v Česku se zatím do zaměstnávání jakkoli postižených moc nehrnou – a do zaměstnávání mentálně postižených už vůbec ne.

 

Zdravotní pojištění – povinnosti podnikatele při zaměstnávání pracovníků

Článek informuje o povinnostech podnikatele, které mu ukládá zákon vůči zdravotní pojišťovně v případě, že zaměstnává pracovníky.

Zdravotní připojištění během zahraniční služební cesty

Pokud z pozice zaměstnavatele vysíláte své pracovníky na zahraniční služební cesty vězte, že kromě jiných věcí je třeba pamatovat i na jejich zdravotní pojištění. Přestože stále dost velké procento zaměstnavatelů odmítá svým pracovníkům toto pojištění hradit z firemní kasy, zákoník práce říká něco jiného.

 

Změna pracovního poměru – převedení na jinou práci

Potřebujete ve firmě řešit převedení vašeho zaměstnance na jinou práci? Tuto změnu můžete vykonat většinou pouze se souhlasem zaměstnance, protože se jedná o změnu pracovní smlouvy a ta musí být písemná. Jak při převedení zaměstnance postupovat?

 

Změny pro podnikatele od roku 2013

... ze série Podnikatelské minimum

Změny pro podnikatele od 2013
Již tradičně vám představujeme novinky, které podnikatelům přináší nový rok. Většina změn pro podnikatele od roku 2013 souvisí se státními úspornými opatřeními. Týká se to především daně z přidané hodnoty či daně z převodu nemovitostí. Dále dochází ke změnám v souvislosti se startem důchodové reformy, změnám v daních z příjmů i k úpravám výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.
 

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.