bozp

Bezpečnost zaměstnanců nepodceňujte

Téma, o kterém budou následující řádky, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Někteří při vyslovení "bezpečnost práce" obracejí oči v sloup s pocitem, že oni sami vědí nejlépe, jak se ochránit. Opak však bývá většinou pravdou. Každá pracovní činnost je poznamenaná vyšší či nižší mírou rizika.

BOZP u podnikatele bez zaměstnanců – OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, živnostník), jsou vaše povinnosti v oblasti BOZP jednodušší, než u zaměstnavatelů. Přesto ale existuje spousta věcí, které si musíte pohlídat.

 

BOZP u podnikatele se zaměstnanci – zaměstnavatel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bývá ve firmách často podceňována, přitom je její důležitost nesporná. V následujícím článku naleznete všechny informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které potřebuje každý zaměstnavatel znát.

Čím se řídí evakuace zaměstnanců v případě nebezpečí?

Netušíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vztahující se k evakuaci při mimořádných událostech (požáry, havárie aj.) Vše naleznete v ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. nebo si můžete přečíst následující článek.

Co dělat při pracovním úrazu

Článek popisuje, jaké kroky je nutné podniknout, pokud se stane na pracovišti úraz. Důležité jsou informace o tom, kde máte pracovní úraz nahlásit, jak jej zdokumentovat a jak postupovat.

Hygienické požadavky na potravinářské provozovny

Představujeme vám zásady sanitace v potravinářských provozovnách (hlavně stravovacích zařízeních, ale i jiných potravinářských provozů), které je dle platných hygienických norem nezbytné dodržovat.

Interní kontrola v organizaci – využití kontrolních seznamů

Následující článek popisuje, jak využít kontrolní seznamy při interních kontrolách strojů, zařízení či provozu v organizaci. Dozvíte se také, jaké jsou legislativní podmínky pro interní kontroly i jak kontrolní seznam sestavit.

Nejčastější chyby zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti BOZP

Chybovat je lidské. V oblasti BOZP se to ale opravdu nevyplácí, nejen že při opomenutí některých povinností mohou hrozit vysoké finanční sankce, ale především může dojít k ohrožení zdraví či dokonce života lidí, kteří se na daném pracovišti nacházejí. Poměrně často se to stává úplně zbytečně – ať už z neznalosti nebo zkrátka z nedbalosti. V tomto článku naleznete nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů v oblasti BOZP, kterých byste se měli vyvarovat.

Nemoci z povolání – jak a kde je řešit

Škodlivé vlivy pracovního prostředí vám mohou způsobit nemoc z povolání. Jak postupovat, když máte podezření na počínající nemoc z povolání a kde se nechat vyšetřit, se dozvíte v následujícím článku.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

V rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost zabezpečit osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky pro své zaměstnance dle povahy práce, kterou vykonávají.

Podnikatelé, připravte se. Od 1. října platí nový odpadový zákon

Novela zákona o odpadech vstoupí v platnost prvního již 1. října 2013, je výsledkem tzv. ekoauditu a měla by přispět ke snížení administrativní zátěže malých a středních podnikatelů. Mění se například pravidla pro evidenci odpadů a také podniky nebudou muset vytvářet rozsáhlé plány odpadového hospodářství. Na podnikatele čekají v říjnu i změny v oblasti integrované prevence a od prvního ledna se mění zákon o vodovodech a kanalizacích.

 

Používáte k práci vozidlo? Povinná školení řidičů se týkají prakticky všech zaměstnanců za volantem

Orientovat se v záplavě povinností pro podnikatele a firmy není vždy jednoduché, zejména když jde o tak běžnou praxi, jakou je řízení služebního, nebo vlastního vozidla v pracovní době.

Povinná školení zaměstnanců

Zaměstnavatel podle zákoníku práce odpovídá za své zaměstnance. Pokud si zaměstnanec během pracovní doby ublíží, jde o pracovní úraz – a za škodu vzniklou pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Své odpovědnosti se zaměstnavatel může zprostit pouze tehdy, pokud prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo proto, že zaměstnanec porušil předpisy k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A také, že s nimi byl řádně seznámen. Proto je školení zaměstnanců tak důležité.

 

Požární ochrana a povinnosti podnikatele

Oblast české legislativy, která upravuje pravidla požární ochrany pro podnikatele je velmi obsáhlá. Nevíte kde informace hledat a také, kdo je za jaké úkony zodpovědný?

Práce zakázané ženám a mladistvým

Zákoník práce stanovuje, které práce nesmějí vykonávat ženy a mladiství. Které to jsou?

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Základní práva a povinnosti zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti najdete v plném znění Zákoníku práce v § 106 "Práva a povinnosti zaměstnance" a v následujícím článku.

 

Přehled dokumentace BOZP

Přinášíme vám přehled základní dokumentace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která by měla být k dispozici u zaměstnavatele. Dokumentaci je samozřejmě nutno přizpůsobit charakteru a velikosti podniku. Posouzení, jakou dokumentaci musí podnikatel vést, je vždy potřeba stanovit případ od případu na základě vyhodnocení požadavků právních předpisů vztahujících se na jeho podnikání.

Prevence rizik – vyhledávání a hodnocení rizik

Prevence rizik je jedním ze strategických opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V článku je názorně představen a v přehledných tabulkách demonstrován postup při prevenci rizik (vyhledávání, hodnocení a odstraňování rizik) na pracovišti.

 

Revoluční způsob, jak jednoduše a rychle řešit pracovní úrazy online přes internet

Asi už jste slyšeli, že od 1. ledna 2015 začala platit novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence pracovního úrazu a hlášení a zasílání o jeho záznamu. Hlavním cílem bylo zjednodušení a zároveň přiblížení oblasti českého pracovního práva k právu zemí Evropského společenství, ale také chybějící propojení statistik pracovních úrazů se statistikami EUROSTAT. 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance. Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá. Více k tématu v následujícím článku.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.