pohledávky

Exekuční zápis – dohoda mezi dlužníkem a věřitelem

Exekutorský zápis je písemná dohoda sepsaná mezi dlužníkem a věřitelem předepsaným způsobem za účasti exekutora, ve které se dlužník zaváže, jak a kdy uhradí svůj dluh. Je další z forem uznání závazku dlužníkem. Pro bližší informace o exekučním zápise si přečtěte následující článek.
 

Factoring a jeho využití v podnikání

Factoring patří mezi významné nástroje preventivního zajištění pohledávek, to znamená, že jeho pomocí vzniku špatné pohledávky předcházíte. Je to také způsob provozního financování činnosti firmy.

Forfaiting – odkup pohledávek

Slyšeli jste už o forfaitingu? Pokud ne nebo si nejste přesně jisti, jaké výhody možnost odkupu firemních pohledávek přináší, přečtěte si následující článek. Zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o jednu z možností financování vašeho podnikání.

 

Inkasní kancelář – profesionální vymáhání pohledávek

Co si můžete pod tímto pojmem představit? Jednoduše řečeno, inkasní kanceláře jsou specializované firmy na vymáhání (inkaso) pohledávek, které za vás udělají vše potřebné k vymožení pohledávky od dlužníků.

 

Jak na úspěšné vymáhání pohledávek a dluhů

Značné procento věřitelů, ať už běžných občanů nebo podnikatelů a firem, se potýká s neuhrazenými pohledávkami po splatnosti vůči dlužníkům. Např. pokud někomu půjčíte peníze a ten je nevrátí, anebo pokud někomu dodáte zboží a ten za ně nezaplatí. Jaká jsou doporučení pro věřitele a jaký je základní postup při vymáhání dlužné částky?

 

Jak předejít dluhu – preventivní zajištění pohledávek

Prevenci vzniku pohledávek se bohužel v podnicích věnuje nedostatek pozornosti. A je to škoda, protože je to levný a účinný způsob, jak se vyhnout pozdějším problémům s nedobytnými pohledávkami.

 

Jak se vyrovnat s nedostatkem finančních prostředků na provoz podniku

Pokud jste se dostali do situace, že nemáte dostatek peněžních prostředků na provoz podnikání (např. na zaplacení dodávek od dodavatelů), nemusíte vždy hned pomýšlet na cizí zdroje, odkud byste získali provozní kapitál, mnohdy stačí pouze optimalizovat stávající způsob použití peněž v podniku.

 

Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatelům nepřeje?

Mezi velmi důležité faktory ovlivňující jak motivaci začít podnikat, tak průběh samotného podnikání patří bezesporu ekonomické, politické a celospolečenské klima. Souhrnně se o těchto aspektech hovoří jako o podnikatelském prostředí. Máte povědomí o tom, jak může podnikatelské prostředí ulehčovat či naopak ohrožovat vaši budoucí podnikatelskou kariéru?

Když potřebujete peníze na provoz podniku rychle a na ruku

Nedaří se vám zajišťovat tok peněz, abyste bez problému financovali provoz vašeho podniku? Pokud už jste vyzkoušeli všechny možné strategie, jak řídit oběh provozního kapitálu a posílit vaše cash flow svými vlastními silami, nezbývá, než se porozhlédnout po externích zdrojích. Uvažujete-li o nebankovních úvěrech nebo factoringu, jako způsobech, jak dostat do vašeho podniku rychlé peníze, možná se vám bude hodit jejich srovnání. Najděte si ten nejvýhodnější způsob financování pro vaši firmu!

Notářský zápis – právní zajištění pohledávek

Notářský zápis je jednou z forem uznání závazku, tj. uznání dluhu dlužníkem. Notářský zápis je právním zajištěním dluhu. To znamená, že v případě, že dlužník nezaplatí svůj dluh, je notářský zápis vykonatelný.

 

Odborník radí na téma: Pojištění pohledávek

Snad každý podnikatel se během své podnikatelské kariéry setkal s nedobytnou pohledávkou. Vymáhání těchto pohledávak svými vlastními silami je pro podnikatele takřka nemožné, a proto vám přinášíme rozhovor s odborníkem v oblasti pojištění pohledávek, které vám řešení nastalé situace významně usnadní.
 

Pohledávky nejen v začátcích podnikání

Každý začátek je těžký a každý úspěch vyžaduje značné úsilí. Zejména u nově vzniklého podniku by si každý podnikatel měl jasně uvědomit, s jakými riziky vstupuje do světa podnikání, s jakými partnery bude obchodovat a jak bude dbát na prevenci před vznikem nedobytných pohledávek.

Postoupení pohledávek (vzor)

Nesplacené pohledávky se jako věřitel můžete zbavit i tím, že jí postoupíte na nového věřitele. Sice za pohledávku nedostanete její plnou cenu, ale v případě, že jste vůči dlužníkovi pozbyli vyškeré důvěry, je tato možnost příslibem získání alespoň části z celkové výše dlužné pohledávky.

Slovníček pojmů z oblasti podnikání

V podnikání se setkáte se spoustou pojmů, které vám mohou být v počátku cizí. V následujícím slovníčku jsme dali dohromady základní pojmy, které byste při vstupu do podnikání měli znát.

Směnka – nástroj preventivního zajištění pohledávek

Směnka patří mezi moderní nástroje preventivního zajištění pohledávek. Je to cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, a který dává majiteli směnky právo požadovat na dlužníkovi ve stanovenou dobu stanovenou částku. V praxi se zřejmě setkáte zejména s pojmy „vlastní směnka“ a „cizí směnka“.

Víte, že náklady příštích období nejsou náklady, ale pohledávky?

Nejsou, alespoň ne v aktuálním účetním období. Jsou to pohledávky. Máte v tom zmatek? Nejste v tom sami. Jako majitel či manažer firmy se potřebujete vyznat v tom, co jednotlivé položky rozvahy znamenají. Pomůžeme vám tu záhadu rozplést.

Zajištění nedobytných pohledávek – uznání závazku

Máte-li pochybnosti, jestli budete v případě právního vymáhání své pohledávky schopni bezpečně a nepopiratelně prokázat, že pohledávka skutečně vznikla, uvažujte o dodatečném uznání závazku ze strany dlužníka.

 

Zápočet pohledávek (vzor)

Zjednodušeně řečeno, pohledávka je aktivum a stejně jako třeba peníze ji můžete použít k úhradě svého závazku, a to v případě pokud nastane situace, že dlužník je i vaším věřitelem a naopak.

 

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.