finanční řízení

Notářský zápis – právní zajištění pohledávek

Notářský zápis je jednou z forem uznání závazku, tj. uznání dluhu dlužníkem. Notářský zápis je právním zajištěním dluhu. To znamená, že v případě, že dlužník nezaplatí svůj dluh, je notářský zápis vykonatelný.

 

Odborník radí na téma: Pojištění pohledávek

Snad každý podnikatel se během své podnikatelské kariéry setkal s nedobytnou pohledávkou. Vymáhání těchto pohledávak svými vlastními silami je pro podnikatele takřka nemožné, a proto vám přinášíme rozhovor s odborníkem v oblasti pojištění pohledávek, které vám řešení nastalé situace významně usnadní.
 

Odložená daň – kdy ji budete platit?

Výkaz zisků a ztráty informuje o výši daně z příjmů za účetní období v členění splatná a odložená. Mnoho manažerů položka odložená daň z příjmů kvůli svému zavádějícímu názvu mate. Máte jasno v tom, co odložená daň znamená?

 

Pět otázek na tělo našim poradcům: Účetní poradkyně Milana Otrusinová

Podnikáte a účetnictví není zrovna váš koníček? Nic nového pod sluncem. Patříte k většině. Pokud se ale přijdete zeptat, jak zvládnout vaše účetnictví ostřílené účetní poradkyně Milany Otrusinové do iPoradny, pak budete patřit k těm, co účetnictví zvládají levou zadní.
 

Pohledávky nejen v začátcích podnikání

Každý začátek je těžký a každý úspěch vyžaduje značné úsilí. Zejména u nově vzniklého podniku by si každý podnikatel měl jasně uvědomit, s jakými riziky vstupuje do světa podnikání, s jakými partnery bude obchodovat a jak bude dbát na prevenci před vznikem nedobytných pohledávek.

Postoupení pohledávek (vzor)

Nesplacené pohledávky se jako věřitel můžete zbavit i tím, že jí postoupíte na nového věřitele. Sice za pohledávku nedostanete její plnou cenu, ale v případě, že jste vůči dlužníkovi pozbyli vyškeré důvěry, je tato možnost příslibem získání alespoň části z celkové výše dlužné pohledávky.

Řízení provozního kapitálu – oběh peněz v podniku

Možná si řeknete, že s hotovostí nakládáte ve vašem podniku jak nejlépe to jen jde. Ale nemusí to být tak úplně pravda, mnoho podnikatelů má skryté rezervy – například v tom, že jim peníze leží na skladě v podobě zásob zboží nebo výrobního materiálu. Ukážeme vám, jaký je oběh hotovosti v podniku a jak zaručit co největší návratnost provozního kapitálu.

 

Rozvaha – přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí

Rozvaha, nebo-li bilance, vypovídá o tom, kterou součástí vašeho majetku, popř. cizího kapitálu, plánujete financovat vaši podnikatelskou činnost. Rozvaha je nezbytnou součástí účetní závěrky, ale také finančního plánu. Naučte se sestavit rozvahu pro váš podnik.

 

Směnka – nástroj preventivního zajištění pohledávek

Směnka patří mezi moderní nástroje preventivního zajištění pohledávek. Je to cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, a který dává majiteli směnky právo požadovat na dlužníkovi ve stanovenou dobu stanovenou částku. V praxi se zřejmě setkáte zejména s pojmy „vlastní směnka“ a „cizí směnka“.

Víte, že náklady příštích období nejsou náklady, ale pohledávky?

Nejsou, alespoň ne v aktuálním účetním období. Jsou to pohledávky. Máte v tom zmatek? Nejste v tom sami. Jako majitel či manažer firmy se potřebujete vyznat v tom, co jednotlivé položky rozvahy znamenají. Pomůžeme vám tu záhadu rozplést.

Výkaz zisků a ztrát jako ukazatel hospodářského výsledku podniku

Výkaz zisků a ztráty je dokument, který dokáže ve zjednodušené formě zachytit výsledek hospodaření vašeho podniku, tedy zda jste dosáhli zisku nebo ztráty. V toto článku vám ukážeme návod, pomocí kterého lze sestavit výkaz zisku a ztráty.

Zajištění nedobytných pohledávek – uznání závazku

Máte-li pochybnosti, jestli budete v případě právního vymáhání své pohledávky schopni bezpečně a nepopiratelně prokázat, že pohledávka skutečně vznikla, uvažujte o dodatečném uznání závazku ze strany dlužníka.

 

Zápočet pohledávek (vzor)

Zjednodušeně řečeno, pohledávka je aktivum a stejně jako třeba peníze ji můžete použít k úhradě svého závazku, a to v případě pokud nastane situace, že dlužník je i vaším věřitelem a naopak.

 

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.