legislativa

Máte se obávat kontroly České obchodní inspekce?

Česká. Obchodní. Inspekce. To jsou tři slova, která když se spojí do jednoho názvu, vyvolávají u většiny podnikatelů paniku, anebo přinejmenším neblahé pocity. Možná ale, že se v rozhovoru s ředitelkou inspektorátu Jihomoravského a Zlínského, MVDr. Bc. Tatianou Neuhybelovou dozvíte, že ČOI má ve společnosti své nezastupitelné místo, protože se pomocí kontrol dodržování povinností v oblasti ochrany spotřebitele zasazuje o zlepšování úrovně obchodování v Česku. Čtěte dál a dozvíte se, proč se ČOI (ne)obávat.

Milionové pokuty pro firmy od České inspekce životního prostředí aneb Neznalost zákona neomlouvá

Minulý rok rozdala Česká inspekce životního prostředí (ČIZP) firmám za nedodržení „jen“ administrativy ohledně znečištění životního prostředí, milionové pokuty. Dle údajů ČIZP se částky za pokuty zvyšují. Firmy, kterých se tyto ohlašovací povinnosti týkají, si jich často nejsou vědomy, a tak ČIZP rozdává každoročně peněžité tresty jako na běžícím pásu. Přitom pro střední a malé firmy může být taková pokuta i likvidační. V následujících třech měsících mají firmy hned několik ohlašovacích povinností.

 

Na co si dát nově pozor u podnikatelských smluv?

Uzavíraní smluv není u podnikatele na běžném denním pořádku, a proto si nemůže být jistý, jestli vše dělá správně v mezích zákona. Tím více, když se teď uzavírání podnikatelských smluv řídí novými pravidly Nového občanského zákoníku. Čtěte, na co je třeba dávat si extra pozor.

Nekalá soutěž a její nejčastější projevy

Nekalá soutěž je vymezena obchodním zákoníkem jako jednání v hospodářské soutěži, která je v rozporu s dobrými mravy a současně může přivodit újmu jiným podnikatelům na trhu nebo spotřebitelům. Mezi nejčastější formy nekalé soutěže patří klamavá reklama, klamavé označení zboží či služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, podplácení či srovnávací reklama.

 

Neodevzdání Přehledu pro účely zdravotního pojištění se může prodražit

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má zákonné povinnosti vůči své zdravotní pojišťovně, jejichž nedodržení je ze zákona sankcionováno finančním postihem. Nejčastější prohřešek je neodevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Kolik nepozornému podnikateli hrozí, že bude muset zaplatit?

Neoprávněné podnikání je závažný přestupek proti živnostenskému zákonu

Neoprávněným podnikání se rozumí provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění pro tento typ živnosti. Přečtěte si, jak je živnostenský úřad oprávněn trestat přestupky proti živnostenskému zákonu.

 

Nová legislativa může zcela zásadně ovlivnit ekologii dopravy

O tom, že změny legislativy mají zásadní vliv na podnikatelské prostředí nelze polemizovat. Ne vždy se však nutě musí jednat o změny negativní, ale mohou také vytvářet nové podnikatelské příležitosti. Jednou z takových legislativních oblastí je i ekologie dopravy.

Obecné náležitosti uzavírání smluv

Uzavírání smluv patří k dennímu životu nejen podnikatele, ale i běžného občana. Každý den uzavíráte smlouvy, aniž byste si to uvědomovali, proto je důležité znát obecné náležistosti uzavírání smluv.

 

Odborník radí na téma: Právní služby pro začínající podnikatele - zakládání podniku, právní pomoc v podnikání

V rozhovoru advokát Mgr. Petr Juráň doporučuje využít pomoci v podobě právních služeb pro podnikatele, a to jak v samotném začátku, tj. při zakládání podniku, tak i během celého podnikání. V jakých situacích vám může být právní poradce nápomocný?

 

Odpadový hospodář

Existence odpadových hospodářů je klíčová pro velké firmy. Za odborné nakládání s odpady zodpovídá zaměstnanec nebo OSVČ, který naplňuje požadavky na vzdělání a odbornou praxi.

OSVČ matkou – jak na sociální a zdravotní pojištění

Jste OSVČ a stanete se brzy matkou? Anebo mateřství teprve plánujete? V obou případech je pro vás tento článek velmi důležitý. Popisuje totiž situaci, co se stane, pokud se jako OSVČ stanete matkou z hlediska problematiky sociálního a zdravotního pojištění. Čtěte co dělat, abyste jako OSVČ získaly nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Ověření pravosti značkových textilií

Pokud je předmětem vašeho podnikání prodej značkových textilií, měli byste myslet na ověření pravosti výrobků, které prodáváte. Nespoléhejte se na slovní záruky od svého dodavatele. Místo toho si nechte pojistit, že vámi prodávané oblečení je originální, vaši zákazníci k vám budou mít jistě větší důvěru.

Patří vaše plánované podnikání mezi činnosti, které nejsou živností? Ověřte si to

V České republice se dá podnikat jinak, než na základě živnostenského oprávnění. Existuje několik výdělečných činností, pro které ho nepotřebujete. Patří sem například zemědělské podnikání, svobodná povolání, zisk z pronájmu a další. Informujte se v tomto článku, jestli to nejste právě vy, kdo nebude pro podnikání potřebovat živnostenské oprávnění.

Pět otázek na tělo našim poradcům: Právník Petr Hradil

Zorientovat se v zákonech České republiky není pro laiky vůbec snadné. Pokud tedy narazíte na nějaký právní problém týkající se vašeho podnikání, je lepší svěřit se do rukou skutečných odborníků. My pro vás jednoho takového odborníka v iPoradně máme. Přijďte se poradit s právníkem JUDr. Petrem Hradilem o tom, co vás trápí, třeba o převodech nemovitostí a vymáhání pohledávek.
 

Podnikání v EU

Pokud se český podnikatel rozhodne usídlit v některé ze zemí EU, tak by si měl zjistit, zda bude ke svému podnikání potřebovat uznání kvalifikace. V případě nejasností má možnost využít pomoci kontaktních míst pro uznávání kvalifikací.

 

Podnikatel a poplatky – koncesionářské poplatky, autorské poplatky

Poplatky za držení televizních či rozhlasových přijímačů, tzv. koncesionářské poplatky, a poplatky autorské podnikatelům často komplikující život. Kdy, komu a v jaké výši platit autorské a koncesionářské poplatky?

Pojištění na sociální zabezpečení – základní informace

Víte, z čeho se skládá sociální pojištění, kdy jste povinni jej platit, či co je rozhodná částka příjmu? Základní informace o pojištění na sociální zabezpečení najdete v našem článku.

Poskytování služeb v členských státech EU

Chcete rozšířit své podnikání i do zahraničí, ale vyhnout se formalitám spojeným s usazováním vaší firmy v jiné zemi? Chcete si otestovat, zda vámi poskytované služby dokáží obstát v konkurenci zahraničních podnikatelů? Řešením pro vás může být tzv. přeshraniční poskytování služeb.

 

Povinnosti podnikatele (OSVČ) vůči živnostenskému zákonu

V živnostenském zákoně je stanoven okruh povinností, které musí podnikatel dodržovat. Nejste si jisti, co vše vám zákon ukládá? Proto vám všech 12 povinností vyplývající ze živnostenského zákona a několik dalších zde předkládáme, abyste nemuseli číst celý živnostenský zákon.

 

Povinnosti podnikatele vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Pokud máte kamenný obchod, kde prodáváte zboží nebo poskytujete služby na základě kupní smlouvy, pak máte jako prodávající ke svým zákazníkům určité povinnosti. Následující článek se zaměřuje na obecné i specifické povinnosti, které vyplývají z uzavřené kupní smlouvy.

 

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.