Bezpečnost zaměstnanců nepodceňujte

Téma, o kterém budou následující řádky, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Někteří při vyslovení "bezpečnost práce" obracejí oči v sloup s pocitem, že oni sami vědí nejlépe, jak se ochránit. Opak však bývá většinou pravdou. Každá pracovní činnost je poznamenaná vyšší či nižší mírou rizika.

Bezpečnost zaměstnanců

Lze tuto míru rizika eliminovat? Ano lze, i když jen do určité míry. Riziko nelze vyloučit zcela. Naší snahou je riziko snížit na nejnižší možnou úroveň.

Legislativní rámec BOZP tvoří velký počet právních předpisů. Vezmeme-li je popořadě, tak jsou to zákony a jejich prováděcí předpisy, tj. nařízení vlády a vyhlášky. K tomu přistupují ČSN a to vše je orámováno Rámcovými směrnicemi EU.

To vše hovoří o náročnosti celé oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přitom bychom neměli opomenout také předpisy požární ochrany.

 

Jak správně školit zaměstnance

Častým jevem bývá, že zaměstnavatelé při zajišťování školení zaměstnanců zapomínají na celou řadu předpisů, které jsou pro uvedenou činnost či pracoviště důležité. Musíme si uvědomit, že pro samotného zaměstnance, který obsluhuje nějaké technické zařízení, hovořit při školení v oblasti BOZP o důležitosti postavení orgánů inspekce práce, by bylo zcela zbytečné a nesrozumitelné. Jeho školení musí být zejména zaměřeno na místní provozní bezpečnostní předpisy, průvodní dokumentaci uvedeného zařízení a jiné zaměstnavatelem vydávané normy. Společnost CRDR, s.r.o. zajišťuje nejen cílené a každoročně aktualizované školení, ale také kompletní dokumentaci BOZP a PO vč. pravidelných auditů (kontrol) provozoven a kancelářských prostor.

Zároveň je nutné si uvědomit, že zaměstnance seznamujeme s těmi právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají jeho práce a pracoviště. Není tedy možné v praxi postupovat způsobem, kdy zaměstnanci bez ohledu na svoji práci a pracoviště, poslouchají od lektora přednášku o kontrole brusného kotouče či zacházení s tlakovými nádobami na plyny, a přitom před ním sedí zaměstnanci provádějící administrativní práce. Takové školení ztrácí jakýkoliv smysl a navíc posluchači po několika minutách ztrácejí o výklad zájem.

 

Školení BOZP a PO online

CRDR, s.r.o. nabízí na portálu www.skolenizamestnancu.cz celkem 14 druhů online školení (v české i anglické verzi) mezi něž patří nejen základní školení BOZP a PO pro administrativní pracovníky, ale také školení, která jsou zaměřena na konkrétní typy provozů a pracovišť – např. školení BOZP pro stavby, práce ve výškách, obsluha manipulačního vozíku, práce ve skladu apod.

Pro větší efektivitu školení je možné objednat si školení, které vytvoříme dle konkrétních požadavků našich zákazníků přesně na míru. Stačí zaslat konkrétní požadavky na doplnění našich školení a do měsíce je školení připravené.

Prostřednictvím internetové aplikace eŠkolení můžete proškolit své zaměstnance velmi zábavnou a interaktivní formou, kterou zaměstnanci nemusí chápat jako formální věc, kterou musí nedobrovolně a hromadně absolvovat. Proškolit se mohou dle svých individuálních časových možností z pohodlí domova či kanceláře. Systém eŠkolení dokazuje, že i školení v oblasti bezpečnosti práce mohou zaměstnance bavit. O důležitosti školení zaměstnanců na problematiku BOZP se můžete dočíst také na portálu www.skolenizamestnancu.cz.

Milada, 32 let, administrativní pracovnice

„Musím říci, že mě forma on-line školení BOZP velmi mile překvapila. Školení obsahuje praktické a užitečné informace, díky aktivní formě, mě školení bavilo a přimělo mě zapamatovat si podstatné věci pro ochranu mého zdraví při práci. Mohu jen doporučit.“

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.