Výše pojistného na sociální zabezpečení

Jaká je aktuální výše pojistného na důchodové a nemocenské pojištění pro rok 2016? Jak je to při hlavní a jak při vedlejší výdělečné činnosti? Kolik je minimální a maximální vyměřovací základ? Odpovíme na vše.

Výše pojistného na sociální pojištění OSVČ při zahájení činnosti v r. 2016

Hlavní samostatně výdělečná činnost v r. 2016

OSVČ, která zahájila v roce 2016 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, je povinna platit zálohy, a to od měsíce zahájení činnosti.

Minimální výše zálohy na pojistné se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu (MVZ), který činí nejméně 25 % průměrné mzdy.

  • v roce 2016 činí minimální měsíční vyměřovací základ částku 6 752 Kč,
  • záloha na pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu,
  • vypočtené částky se zaokrouhlují směrem nahoru,
  • nejnižší záloha pojistného na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2016 činí 1 972 Kč.

Vedlejší samostatně výdělečná činnost v r. 2016

Minimální výše zálohy na pojistné se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu OSVČ, která se pro účely placení záloh na pojistné považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí nejméně 10 % průměrné mzdy.

  • nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2016 činí 789 Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ 2016

Pojistné na nemocenské pojištění se nehradí zálohově, ale formou přímých měsíčních plateb odděleně od záloh na důchodové pojištění, tzn. na jiný účet. Nemocenské pojištění není pro OSVČ povinné.

Výše pojistného se stanoví

  • procentní sazbou,
  • z vyměřovacího základu (VZ),
  • za rozhodné období.

Výše pojistného na nemocenské pojištění se určí procentní sazbou ve výši 2, 3 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ si stanovuje OSVČ sama a není vázána na daňový základ jako u pojistného na důchodové pojištění. Musí však dodržet výši minimálního vyměřovacího základu.

Nejnižší měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2016 činí 153 Kč.

Více o nemocenském pojištění OSVČ.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.