Vybíráme z vašich otázek na problematiku sociálního pojištění! Přečtěte si odpověď

Z otázek, které nám denně posíláte, jsme vybrali pět a nechali jejich odpovědi na těch nejpovolanějších, pracovnících ČSSZ, kteří se v této oblasti vyznají nejlépe. Přečtěte si erudovanou odpověď třeba právě na vaši otázku.

4 Všude se člověk dočte, že na mateřské i rodičovské dovolené za něj platí sociální pojištění stát, ale není to tak úplně pravda. Po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství a nástupu na rodičovskou dovolenou, pokud činnost neukončíte, musíte platit zálohy na sociální pojištění, i když nemáte příjem. Nebo se pletu?

Jestliže OSVČ pobírá peněžitou pomoc v mateřství (PPM) z nemocenského pojištění OSVČ, pak po dobu pobírání PPM není povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, ve kterých trvá nárok na PPM po celý kalendářní měsíc. Nicméně po dobu pobírání PPM se jedná o hlavní činnost.

Od měsíce, za který vznikne nárok na rodičovský příspěvek, bude činnost posouzena jako vedlejší a OSVČ bude povinna platit zálohy na pojistné ve výši dle příjmů za předcházející rok.

Od měsíce, ve kterém podá Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok, může dojít k zániku povinnosti platit zálohy na pojistné, jestliže daňový základ za daný rok nedosáhne rozhodné částky při výkonu činnosti po celý kalendářní rok.

 

OSVČ může požádat o snížení měsíčního vyměřovacího základu, jestliže průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na jeden měsíc v období od 1. 1. kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je žádost podána, je alespoň o třetinu nižší, než průměrný daňový základ připadající na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti za předchozí rok (dle posledního Přehledu o příjmech a výdajích).

Jestliže OSVČ pobírá PPM z nemocenského pojištění OSVČ, nemá povinnost platit zálohy na pojistné. Žádost by připadala v úvahu až po skončení PPM, při nároku na rodičovský příspěvek, tj. při výkonu vedlejší činnosti. Zálohy však mohou být pouze sníženy jen do minimální výše zálohy pro výkon vedlejší činnosti, neboť vznikla-li dle daňového základu povinnost platit zálohy, nemůže tato povinnost zaniknout dříve než podáním Přehledu o příjmech a výdajích, či ukončením činnosti.

V rámci ročního vyúčtování (Podání Přehledu o příjmech a výdajích) dojde eventuálně k vyčíslení přeplatku a jeho následnému vrácení.

Více o podnikání na rodičovské

5 Jsem zaměstnaný a pracovat ve firmě chci i nadále.  Rozhodl jsem se založit si internetový obchod. 1. října plánuji jít na živnostenský úřad a ohlásit živnost. Do té doby budu mít úplně připravený e-shop a předpokládám, že pár dní po ohlášení živnosti začnu na internetu aktivně prodávat. Jak ČSSZ pozná, že podnikání nebudu mít jako hlavní výdělečnou činnost (tou zůstane zaměstnání)? Kdy musím začít platit sociální pojištění? Kolik budu platit a jak často?

V případě, že se OSVČ rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a jeho zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění, musí důvod pro výkon vedlejší činnosti oznámit nejpozději s podáním Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Oznámení o výkonu zaměstnání však může učinit kdykoliv např. již při zahájení činnosti, důvody pro výkon vedlejší činnosti jsou uvedeny přímo ve formuláři oznámení. Doložit tuto skutečnost musí pouze v případě, že se jedná o výkon služebního poměru nebo o výkon zaměstnání malého rozsahu, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl přehled podán.

Povinnost platit zálohy na pojistné nevzniká při výkonu vedlejší činnosti v roce zahájení činnosti. V následujících letech se odvíjí od výše daňového základu za předchozí rok, tzn., že OSVČ i při výkonu vedlejší činnosti může být povinna platit zálohy na pojistné. Pouze v případě že daňový základ OSVČ v předchozím roce nedosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, zaniká této OSVČ povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v kalendářních měsících souběhu samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním. Rozhodná částka výše daňového základu (příjmů po odpočtu výdajů), která zakládá účast na důchodovém pojištění je v roce 2016 stanovena ve výši 64 813 Kč. Za každý měsíc, ve kterém nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána, se odečte 1/12 rozhodné částky.

Další informace, které můžete potřebovat, najdete v dalších článcích rubriky Sociální pojištění.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.