Vybíráme z vašich otázek na problematiku sociálního pojištění! Přečtěte si odpověď

Z otázek, které nám denně posíláte, jsme vybrali pět a nechali jejich odpovědi na těch nejpovolanějších, pracovnících ČSSZ, kteří se v této oblasti vyznají nejlépe. Přečtěte si erudovanou odpověď třeba právě na vaši otázku.

Otázky a odpovědi z oblasti sociálního pojištění

1 Jsem cizinka, podnikající důchodce. Jak je to se sociálním? Od úplného začátku podnikání jsem platila minimální zálohy na sociální pojištění.

Záleží, odkud pocházíte a kde pobíráte starobní důchod.

Pokud je cizinec vykonávající činnost na území ČR zároveň poživatelem starobního důchodu ze země v rámci EU nebo smluvní ciziny (ČR má se zemí uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení), tak se považuje výkon takové samostatné výdělečné činnosti (SVČ) za vedlejší.

U cizinců z „třetích zemí“ (ze zemí, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení) se k této skutečnosti jako důvodu vedlejší SVČ nepřihlíží, jde tedy o hlavní činnost.

 

2 Chtěla bych se zeptat na problematiku odvodu sociálního pojištění v případě, kdy je člověk OSVČ a zároveň jediným společníkem s.r.o. Jako OSVČ si samozřejmě sociálního pojištění platím, musím vsak něco odvádět i z titulu společníka?

Podle současně platné právní úpravy je společník společnosti s ručením omezeným ve výčtu pojištěných osob uveden v zákoně o nemocenském pojištění (§ 5 písm. a) bod 16 z. č. 187/2006 Sb.)  a v zákoně o důchodovém pojištění (§ 5 odst. 1 písm. w) z. č. 155/1995 Sb.).

Společník je účasten nemocenského a důchodového pojištění, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonává pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován. Pokud je tato podmínka splněna, patří společník mezi poplatníky pojistného na sociální zabezpečení a vyplácená odměna podléhá odvodu pojistného.

3 Dobrý den, momentálně jsem na rodičovské dovolené, zřídila jsem si v srpnu živnostenské oprávnění, ale zahájení výdělečné činnosti předpokládám až v říjnu. Musím se nahlásit na OSSZ již teď při založení živnosti nebo až při samotném zahájení činnosti, tedy až budu zařizovat obchod, nákup zboží atd.?

Zahájení výdělečné činnosti oznámíte příslušné správě sociálního zabezpečení až v okamžiku, kdy skutečně (fakticky) činnost zahájíte. Data tedy nemusí být shodná.

Osoba, která zahájila výkon samostatné výdělečné činnosti je povinna předložit příslušné správě sociálního zabezpečení tiskopis „Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti“, a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tato skutečnost nastala.

Formulář Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Osoba, která předkládá „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“, je povinna v kalendářním roce následujícím po roce, v němž zahájila samostatnou výdělečnou činnost, předložit příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.