Pojištění na sociální zabezpečení – základní informace

Víte, z čeho se skládá sociální pojištění, kdy jste povinni jej platit, či co je rozhodná částka příjmu? Základní informace o pojištění na sociální zabezpečení najdete v našem článku.

Pojištění na sociální zabezpečení OSVČ 2016

Pojištění na sociální zabezpečení se dělí na dvě základní složky

 • pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • pojistné na nemocenské pojištění.

Důchodové pojištění OSVČ 2016

Výše pojistného na důchodové pojištění OSVČ zjednodušeně řečeno závisí na příjmech ze samostatné výdělečné činnosti. Dále se povinnost odvádět pojistné na důchodové a nemocenské pojištění odvozuje od skutečnosti, zda je nebo není OSVČ účastna tohoto pojištění.

U důchodového pojištění platba závisí na tom, zda je vykonávaná činnost hlavní nebo vedlejší. V případě hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba pojistného na důchodové pojištění vždy povinná.

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti závisí placení pojistného na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů v kalendářním roce, ze kterých se pojistné platí, nebo na tom, zda se k účasti na důchodové pojištění dobrovolně přihlásí.

 

Dávky poskytované z důchodového pojištění

Předpokladem pro pobírání důchodových dávek je účast na důchodovém pojištění v potřebné délce trvání. Z důchodového pojištění se vyplácí:

a) starobní důchody

 • řádný (při dosažení důchodového věku)
 • předčasný (nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku)

b) invalidní důchody

Nárok vzniká, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně,

c) pozůstalostní důchody

 • vdovský,
 • vdovecký,
 • sirotčí.

Podmínky účasti na důchodovém pojištění u OSVČ

Podmínky účasti na důchodovém pojištění u OSVČ jsou stanoveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 • Hlavní samostatná výdělečná činnost

Povinně účastna důchodového pojištění je OSVČ vždy po dobu, po kterou vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a to bez ohledu na výši dosaženého příjmu, či ztráty.

 • Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Účast na důchodovém pojištění po dobu, po kterou je vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, je závislá na dosaženém příjmu po odpočtu vynaložených výdajů z této činnosti.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Pepa z depa To už píšete z budoucnosti?
30.12.2015 17:23 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.