Podnikatel na nemocenské

I podnikatel může mít nárok na nemocenskou. Má to však několik háčků. Kvůli nim řada podnikatelů veřejného nemocenského pojištění nevyužívá. Nemusí, na rozdíl od zaměstnanců se na něm účastní dobrovolně. Podrobnosti o nemocenském pojištění OSVČ v roce 2016.

Co získáte díky nemocenskému pojištění?

nemocenského pojištění jsou poskytovány čtyři druhy dávek. Kromě již zmíněné peněžité pomoci v mateřství je to:

  • nemocenské (částka vyplácená v době pracovní neschopnosti),
  • ošetřovné a
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství.

 

O peněžité pomoci v mateřství již byla řeč, na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné v rámci nemocenského pojištění nárok, stejně jako na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství (ten náleží zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu než před převedením).

Výše peněžité pomoci v mateřství

Pro OSVČ má smysl uvažovat o placení nemocenského pojištění pouze v souvislosti s nemocenským nebo s peněžitou pomocí v mateřství. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Do vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství se počítá souhrn hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, z kterých podnikatel odváděl nemocenské pojištění v ČR.

Denní vyměřovací základ v roce 2016 se vypočítá jako podíl vyměřovacího základu a počtu dní v daném období (365, resp. 366 dní). Získaný výsledek se ještě dále redukuje. Z částky do první redukční hranice (901 Kč) se počítá v plné výši, od 901 do 1 351 Kč CZK se do denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství započítá jen 60 %, z částky od 1 351 Kč do 2 701 Kč pak už jen 30 % a nad 2 701 Kč (třetí redukční hranice) se už nezapočítává nic.

Výše nemocenské

Nemocenské se platí ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Princip jeho výpočtu je stejný, jako u základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství – jde o podíl vyměřovacího základu pro pojistné a počtu dní v daném období. Stejný je i princip redukce vyměřovacího základu, s tím rozdílem, že v případě nemocenského se z částky do první redukční hranice započítává 90 %, místo 100 %, pak už je redukce stejná (60 % v druhém redukčním pásmu a 30 % ve třetím, na částku nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží). Protože je výše pojistného na nemocenské pojištění od letošního roku svázána s výší plateb na důchodové pojištění, a jen málokterému podnikateli se chce na tyto účely odvádět více peněz, než nezbytně musí, nelze očekávat v případě nemoci v rámci nemocenského nějaké velké zabezpečení.

Formuláře nemocenského pojištění OSVČ 2016

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění

Odhláška z nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění OSVČ – příliš mnoho háčků

Hlavní problém ale není jen v nízkých platbách či redukci denního vyměřovacího základu. Tím nejpodstatnějším háčkem, který dělá z plateb na nemocenské pojištění pro mnoho podnikatelů zcela zbytečně vynaložené peníze je skutečnost, že nárok na plnění nastává až od 22. dne nemoci. To je pro OSVČ i pro zaměstnance stejné – zaměstnancům však po prvních třech dnech nemoci až do 22. dne musí platit nemocenskou zaměstnavatel. Osoba samostatně výdělečně činná tuto možnost nemá. První měsíc tak „marodí“ prakticky téměř bez nároku na jakékoli plnění. A v případě nemoci, která by vyžadovala více než měsíc dlouhou pracovní neschopnost, zase plnění z nemocenského pojištění podnikatele nezachrání – nepokryje jeho výdaje spojené s tím, že se nemůže věnovat své výdělečné činnosti a zároveň musí stále platit všechny své závazky a životní náklady (nájmy, energie, účty za telefon, splátky úvěrů, hypotéky apod.).

Možností, jak nemocenské pojištění využít aspoň trochu výhodně, by mohlo být přihlásit se ve chvíli, kdy podnikatel očekává plánovaný náročnější medicínský zákrok, u něhož ví, že ho na delší dobu upoutá na lůžko. Aby se ale předešlo podobnému spekulativnímu chování, mohou OSVČ čerpat nemocenské dávky až po třech měsících účasti na nemocenském pojištění – tedy až po třech měsících placení pojistného.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.