OSVČ a sociální zabezpečení v otázkách a odpovědích

Velmi často vaše otázky směřují k problémům spojeným s placením sociálního a nemocenského pojištění na OSSZ. Proto jsme se rozhodli vybrat z příručky vypracované Českou správou sociálního zabezpečení několik nejčastějších otázek.

Otázky a odpovědi – sociální pojištění OSVČ 2016

1 Kde všude musím oznámit, že jsem začal podnikat a co k tomu potřebuji?

Při oznámení zahájení podnikatelské činnosti na OSSZ je třeba předložit průkaz totožnosti, případně oprávnění k činnosti.

Ohlašovací povinnost v souvislosti se zahájením podnikání má OSVČ rovněž ve vztahu k finančnímu úřadu či zdravotní pojišťovně (více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva financí a na stránkách příslušné zdravotní pojišťovny).

Více o registraci OSVČ.

2 Je nemocenské pojištění OSVČ povinné?

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a vzniká na základě podané přihlášky. Neúčast na nemocenském pojištění OSVČ může mít např. negativní dopad pro ženu – OSVČ, neboť ji nebude v těhotenství a následně po porodu náležet peněžitá pomoc v mateřství.

Od 1. 1. 2011 je nemocensky pojištěná OSVČ vždy považována za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost i přesto, že jsou uplatněny důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

 

Více o nemocenském pojištění OSVČ.

3 Jakou výši pojistného na nemocenské pojištění je třeba platit v případě, že se k němu dobrovolně přihlásím?

Od 1. 1. 2011 došlo k propojení mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění. V praxi to znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tomto měsíci. Pokud OSVČ zaplatí pojistné na nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu, část platby, která neodpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pro zálohu na důchodové pojištění, se stává přeplatkem a bude vrácena.

Pro názornost uvádíme příklad: Minimální záloha na důchodové pojištění od ledna 2016 činí 1 972 Kč a pojistné na nemocenské pojištění by tak mělo být uhrazeno ve výši 115 Kč.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění se pro rok 2016 nemění a činí stále 115 Kč.

4 Proč se musí platit zálohy n sociální pojištění OSVČ při VVČ, když za ně odvádí pojistné do důchodu jejich zaměstnavatel?

Pokud OSVČ vykonává vedlejší činnost z důvodu výkonu zaměstnání (ust. § 9, odst. 6, písm. a), zákona č.155/1995 Sb. v platném znění), platí zálohy na pojistné v případě, že její daňový základ ze SVČ dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění (rozhodná částka je v roce 2016 64 813 Kč) nebo se k účasti na tomto pojištění sama přihlásí.

5 Jaká je výše záloh sociálního pojištění v souvislosti se zahájením samostatné výdělečně činnosti?

OSVČ vykonávající hlavní SVČ je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění aspoň v minimální výši ode dne zahájení činnosti. OSVČ vykonávající vedlejší činnost je povinna platit zálohy v případě, že se k důchodovému pojištění sama přihlásí. Pro rok 2016 činí minimální výše záloh 1 972 Kč v případě, že samostatná výdělečná činnost je hlavní a 7897 Kč Kč v případě, že samostatná výdělečná činnost je vedlejší.

6 Jaká je výše pojistného, které je OSVČ povinna ze zákona odvádět?

Ve smyslu ustanovení § 5b zákona č. 589/1992, Sb. v platném znění je vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění částka kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů, a to i v případě, kdy příjmy osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Z takto stanoveného vyměřovacího základu činí výše pojistného na důchodové pojištění 29, 2 %. Uvedený vyměřovací základ však nesmí činit méně než je zákonem stanovený vyměřovací základ ve výši tzv. absolutního minima. Minimální vyměřovací základ činí pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost roce 2016 částku 81 024 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2016 činí tento minimální vyměřovací základu částku 32 412 Kč.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Tom R zdravím a jak to je kdyz jsem osvč , mam ledvinove kameny tudiz 2 mesice jsem vyrazen z provozu pac je to nejaka ta operace a mraky vysetreni a klid .. Otazka je jestli se v tu dobu musi platit soc a zdrav ( coz je mesicne 4 000 celkem ) ale kde je teda vzit .. diky za odpoved. Tom
27.9.2017 11:42 | Odpovědět
josij proč platit povinne socialku když na nic nemam narok když od roku 1978 pracuji
20.8.2015 14:01 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.