Jak na sociální pojištění, když pracujete v zahraničí

Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřely nové možnosti práce i života v zahraničí. Stále častěji se stává, že osoba samostatně výdělečně činná získá také zakázku v zahraničí. Jak v tomto případě na důchodové a nemocenské pojištění, které se váže jako povinnost k OSSZ?

Pojištění na sociální zabezpečení při práci v zahraničí

Právní úpravy sociálního pojištění

Česká republika je součástí Evropské unie a proto i pro nás platí koordinační nařízení EU, které mají přednost před předpisy jednotlivých členských států. Tyto předpisy zajišťují vzájemnou provázanost, zlepšují podmínky pro migraci a zabezpečují právní ochranu osob migrujících mezi státy EU.

Pokud stát, kde pracujete, není členem EU, závisí placení pojištění na sociální zabezpečení na tom, jestli má Česká republika s tímto státem uzavřenou smlouvu. Pokud je tato smlouva mezi ČR a daným státem uzavřena, pak se OSVČ zpravidla řídí pravidly státu, ve kterém pracuje.

Jestliže mezi ČR a státem, kde OSVČ svou činnost vykonává, není uzavřena žádná smlouva, je podstatné, jestli bude OSVČ tuto činnost vykonávat na základě oprávnění k výkonu činnosti vyplývající z právních předpisů ČR. Pokud ano, je tato považována jako osoba samostatně výdělečně činná v ČR.

 

Orientace v těchto smlouvách je komplikovaná, ale přehled všech mezinárodních smluv i se základními informacemi naleznete na stránkách ČSSZ. Pokud i tak nebudete mít jasno, informujte se na nejbližší OSSZ nebo využijte kontaktu na příslušné úřady v zahraničí

Jak a kde platit pojistné

Při placení pojistného opět záleží na tom, jestli stát členem Evropské unie či je uzavřena se státem smlouva. V případě uzavření dvoustranné smlouvy ČR s daným státem je situace jednodušší, protože jak a kde platit pojistné, je uvedeno přímo ve smlouvě.

Pokud se jedná o členský stát EU, pak zpravidla podléhá OSVČ právním předpisům té země, kde svou činnost vykonává. Nezáleží kde bydlí ani na státní příslušnosti, ale na území jakého státu svou SVČ provádí. Pokud vykonává svou činnost na území více států Evropské unie nebo u zvláštních kategorií osob, pak je potřeba tuto situaci posoudit. V ČR toto posouzení provádí ČSSZ. Podrobnější informace o jednotlivých situacích najdete na stránkách ČSSZ.

Poslední situací je práce OSVČ ve státě, se kterou nemá ČR uzavřenou smlouvu. Tady existuje více možností, proto je v tomto případě přímo dotazovat zahraničního nositele pojištění nebo v případě nároků z tuzemského systému sociálního zabezpečení na příslušnou OSSZ.

Jak je to s dávkami sociálního nebo nemocenského pojištění do zahraničí

Pokud se na důchod usadíte v zahraničí nebo máte nárok na dávky nemocenského pojištění, máte několik možností. Obě dávky si můžete nechat zasílat na vaši adresu v zahraničí nebo na osobní účet u peněžního ústavu v cizině. Stejně tak si můžete stanovit, aby vám dávky důchodového či nemocenského pojištění byla vyplácena na bankovní účet v ČR, i když pobýváte v cizině.

Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu, popř. si můžete zvolit jinou měnu. Tato platba je bezhotovostní a vždy zpětná. Platba v ČR je také vždy zpětná a pouze v českých korunách.

Zdroj: ČSSZ, příručka pro OSVČ

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.